Nghiên cứu phân tích mô phỏng trạng thái hoạt động của bộ biến đổi AC/DC Double Boost 5 mức khi có sự cố van bán dẫn công suất

Bài viết tập trung phân tích khả năng chịu lỗi của sơ đồ Double- Boost năm mức, khi có hiện tượng hư hỏng van bán dẫn trong mạch, qua đó khẳng định khả năng làm việc liên tục sau sự cố của bộ biến đổi ngoài các ưu điểm vượt trội đã biết của sơ đồ bộ biến đổi đa mức. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài viết.