Luận văn: Vốn kinh doanh và các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Công ty cổ phần xây dựng số 9 (VINACONEX9)

Vốn kinh doanh là tiền đề có ý nghĩa quyết định đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp .Trong nền kinh tế thị trường, việc tìm kiếm đủ nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh đã khó,việc sử dụng vốn như thế nào để đạt hiệu quả cao nhất lại càng khó khăn hơn ,và đó cũng là bài toán khó đặt ra cho các doanh nghiệp trong giai đoạn nền kinh tế đã và đang ngày càng hội nhập sâu rộng.