Laser 532-nm Nd:YAG pico giây trong điều trị đốm nâu và tàn nhang

Bài viết tiến hành đánh giá hiệu quả điều trị đốm nâu và tàn nhang bằng laser 532-nm Nd:YAG pico giây; khảo sát thông số điều trị và tác dụng phụ (TDP) của laser 532-nm Nd-YAG pico giây.