Đề thi học kỳ I năm 2014-2015 môn Kỹ thuật lạnh

Đề thi học kỳ I môn Kỹ thuật lạnh giúp cho các bạn sinh viên nắm bắt được cấu trúc đề thi, dạng đề thi chính để có kế hoạch ôn thi một cách tốt hơn. Tài liệu hữu ích cho các các bạn sinh viên đang theo học môn học này và những ai quan tâm đến môn học này dùng làm tài liệu tham khảo.