Chiến lược điều khiển thông minh cho hệ thống điều chỉnh mức nước bao hơi nhà máy nhiệt điện

Bài viết đề xuất hai giải pháp điều khiển thông minh ứng dụng Logic mờ và mạng nơron cho hệ thống điều chỉnh ổn định mức nước bao hơi. Bộ điều khiển NARMA-L2 ứng dụng mạng trí tuệ nhân tạo là đề xuất mới của nghiên cứu, mang lại hiệu quả điều khiển vượt trội khi so sánh với các giải pháp điều khiển kinh điển cũng như sử dụng bộ điều khiển Logic mờ.