Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 2 - Ths. Vũ Thanh Tùng

Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 2 Tài chính công và Ngân sách nhà nước do Ths. Vũ Thanh Tùng biên soạn trình bày các nội dung chính như: Nội dung cơ bản về tài chính công, ngân sách nhà nước,...