Bài giảng: Cơ ứng dụng - Cơ học vật rắn biến dạng

Vật rắn cân bằng dưới tác dụng của hệ ngoại lực. Tưởng tượng cắt vật rắn bằng một mặt phẳng xét sự cân bằng của một nửa = (nói chung) tồn tại hệ nội lực không gian trên tiết diện = thu gọn về trọng tâm được một vectơ chính là một vectơ mô men chính. Xét sự cân bằng của nửa còn lại = hệ nội lực ngược lại.
Chất điểm là điểm hình học mang khối lượng. kích thước có thể bỏ qua so với các vật thể khác hoặc không đóng vai trò quan trọng trong chuyển động khảo sát. Chất điểm có thể tự do hoặc chiệu liên kết.