• Đề tài Tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần Ba Lan ”

  Đề tài Tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần Ba Lan ”

  Nền kinh tế thị trường đã mở ra một môi trường thông thoáng cho các doanh nghiệp., và cũng chính cơ chế thị trường cạnh tranh này đòi hỏi các doanh nghiệp phải hoạt động một cách có hiệu quả, không ngừng nâng cao sức cạnh tranh tên thị trường để tránh rơi vào tình trạng làm ăn thua lỗ.

   62 p mku 20/03/2012 164 5

 • Đề tài: "Tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Gạch ốp lát Hà Nội".

  Đề tài: "Tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Gạch ốp lát Hà Nội".

  Đất nước ta hiện nay đã xoá bỏ nền kinh tế bao cấp và chuyển sang nền kinh tế thị trường. Trong nền kinh tế thị trường hiện nay với nhiều thành phần kinh tế đã tạo ra một sức cạnh tranh mạnh mẽ vì thế các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển thì điều đầu tiên các doanh nghiệp quan tâm đó chính là lợi nhuận. Lợi nhuận chính là khoản...

   71 p mku 20/03/2012 136 2

 • Đề tài: "Công tác kế toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty may Đáp Cầu".

  Đề tài: "Công tác kế toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty may Đáp Cầu".

  Sau gần hai mươi năm đổi mới (1986-2005), nền kinh tế nước ta đã có những bước chuyển biến khá vững chắc. Cơ chế thị trường tạo ra cho các doanh nghiệp nhiều cơ hội mới nhưng cũng đặt ra không ít những thách thức phải vượt qua để tồn tại và phát triển. Sự phát triển của nền kinh tế hàng hoá trong điều kiện mở cửa và cạnh tranh kinh tế...

   77 p mku 20/03/2012 182 4

 • NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN ( PHAN THỊ MINH LÝ ) - CHƯƠNG 5

  NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN ( PHAN THỊ MINH LÝ ) - CHƯƠNG 5

  Hệ thống báo cáo tài chính Mục đích 1. Hiểu được tầm quan trọng của phương pháp tổng hợp – cân đối kế toán trên góc độ cung cấp thông tin cho quản lý 2. Hiểu được mối quan hệ

   46 p mku 20/03/2012 123 1

 • NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN ( PHAN THỊ MINH LÝ ) - CHƯƠNG 4

  NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN ( PHAN THỊ MINH LÝ ) - CHƯƠNG 4

  Tài khoản kế toán và ghi kép Mục đích Khái niệm và vị trí của phương pháp đối ứng tài khoản Phương pháp kế toán kép và nguyên tắc ghi Nợ, ghi Có Hiểu rõ các mối quan hệ dối ứng kế

   81 p mku 20/03/2012 159 1

 • NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN ( PHAN THỊ MINH LÝ ) - CHƯƠNG 3

  NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN ( PHAN THỊ MINH LÝ ) - CHƯƠNG 3

  Tính giá các đối tượng kế toán Mục đích 1. Hiểu được khái niệm và vị trí của phương pháp tính giá trong hệ thống các phương pháp kế toán 2. Hiểu rõ các nguyên tắc và qui định về

   39 p mku 20/03/2012 145 1

 • NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN ( PHAN THỊ MINH LÝ ) - CHƯƠNG 2

  NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN ( PHAN THỊ MINH LÝ ) - CHƯƠNG 2

  Chứng từ kế toán và kiểm kê Mục đích 1. Hiểu rõ bản chất, ý nghĩa và tác dụng của chứng từ kế toán 2. Hiểu được khái niệm, nội dung bắt buộc của chứng từ kế toán, hệ thống

   29 p mku 20/03/2012 143 1

 • NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN ( PHAN THỊ MINH LÝ ) - CHƯƠNG 1

  NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN ( PHAN THỊ MINH LÝ ) - CHƯƠNG 1

  Định nghĩa kế toán và mô tả vai trò của kế toán và yêu cầu đối với thông tin kế toán 2. Phân biệt kế toán tài chính và kế toán quản trị 3. Hiểu được các giả thuyết và nguyên tắc kế toán được công nhận (GAAPs) 4. Hiểu rõ đối tượng của kế toán và đặc trưng của nó 5. Nắm được quy trình kế toán

   75 p mku 20/03/2012 155 1

 • NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN ( PHAN THỊ MINH LÝ ) - CHƯƠNG 6

  NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN ( PHAN THỊ MINH LÝ ) - CHƯƠNG 6

  Sổ kế toán và hình thức kế toán Mục đích 1. Hiểu được khái niệm sổ kế toán và phương pháp ghi chép vào một số loại sổ kế toán chủ yếu 2. Nắm được kỹ thuật ghi sổ và chữa

   16 p mku 20/03/2012 134 1

 • BÀI TẬP THAM KHẢO MÔN : NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

  BÀI TẬP THAM KHẢO MÔN : NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

  CHƯƠNG 1 : BẢN CHẤT VÀ ĐỐI TƯỢNG CỦA KẾ TOÁN Bài 1 : Có tình hình vốn kinh doanh của doanh nghiệp A vào ngày 1/1/N nh ư sau (đ ơn vị : triệu đồng) :

   10 p mku 20/03/2012 153 1

 • Câu hỏi thảo luận nguyên lý kế toán

  Câu hỏi thảo luận nguyên lý kế toán

  Trong quá trình tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh, do chịu tác động của nhiều nguyên nhân nên TSCĐ bị hao mòn dần. Sự hao mòn này có thể chia thành hao mòn hữu hình và

   8 p mku 20/03/2012 164 1

 • Hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng

  Hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng

  Tài liệu tham khảo dành cho các bạn sinh viên đang theo học tại các trường đại học, cao đẵng có thể củng cố kiến thức và nâng cao kỹ năng học tập cho bản thân. Chúc các bạn học tốt nhé

   18 p mku 20/03/2012 133 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số