• Thực trạng và một số giải pháp nâng cao khả năng ứng phó với stress cho sinh viên

    Thực trạng và một số giải pháp nâng cao khả năng ứng phó với stress cho sinh viên

    Bài viết trình bày ứng phó stress là một trong những vấn đề thu hút sự quan tâm của nhiều nhà tâm lý học, bài viết với mong muốn góp thêm cơ sở thực tiễn cho lĩnh vực nghiên cứu thực trạng ứng phó với stress của sinh viên trường Đạo học Quảng Bình từ đó đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao khả năng ứng phó với Stress của sinh viên.

     6 p mku 20/09/2019 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số