• Bài giảng Luật Thương mại quốc tế: Thương mại dịch vụ - Phan Đặng Hiếu Thuận

  Bài giảng Luật Thương mại quốc tế: Thương mại dịch vụ - Phan Đặng Hiếu Thuận

  Bài giảng "Luật Thương mại quốc tế: Thương mại dịch vụ" gồm 4 chương, có nội dung trình bày các vấn đề như dịch vụ, các phương thức của thương mại dịch vụ, nguyên tắc và ngoại lệ, những lĩnh vực đặc thù của thương mại dịch vụ.

   22 p mku 02/11/2017 175 1

 • Bài giảng môn Thiết kế và tổ chức tour du lịch

  Bài giảng môn Thiết kế và tổ chức tour du lịch

  Bài giảng môn "Thiết kế và tổ chức tour du lịch" gồm có 3 chương trình bày các nội dung: một số vấn đề cơ bản về kinh doanh lữ hành, thiết kế chương trình du lịch và tổ chức thực hiện chương trình du lịch, trang bị cho sinh viên những kiến thức về các tuyến điểm du lịch, quản trị kinh doanh, nguồn nhân lực trong du lịch và marketing du...

   110 p mku 02/11/2017 169 1

 • Bài giảng Quy trình và phương pháp hướng dẫn du lịch

  Bài giảng Quy trình và phương pháp hướng dẫn du lịch

  Tài liệu Bài giảng Quy trình và phương pháp hướng dẫn du lịch giới thiệu tới bạn đọc các nội dung chính: Hoạt động hướng dẫn du lịch, năng lực nghề nghiệp của hướng dẫn viên du lịch, quy trình hướng dẫn du lịch và phương pháp hướng dẫn du lịch. Tài liệu phục vụ cho các giảng viên, sinh viên ngành du lịch.

   89 p mku 25/10/2017 205 1

 • Bài giảng Thiết kế và tổ chức tour du lịch

  Bài giảng Thiết kế và tổ chức tour du lịch

  Nội dung của bài giảng trình bày một số vấn đề cơ bản về kinh doanh lữ hành, thiết kế chương trình du lịch và tổ chức thực hiện chương trình du lịch, trang bị những kiến thức về các tuyến điểm du lịch, Quản trị kinh doanh, nguồn nhân lực, du lịch, maketing du lịch.

   110 p mku 25/10/2017 147 1

 • Bài giảng Lý thuyết & thiết kế tổ chức: Chương 1 - Tổ chức & lý thuyết tổ chức

  Bài giảng Lý thuyết & thiết kế tổ chức: Chương 1 - Tổ chức & lý thuyết tổ chức

  Bài giảng Lý thuyết & thiết kế tổ chức: Chương 1 - Tổ chức & lý thuyết tổ chức cung cấp cho các bạn những khái niệm về tổ chức; các khía cạnh của tổ chức; tổ chức dưới góc nhìn cấu trúc; tầm quan trọng của tổ chức; hệ thống mở và hệ thống đóng; tổ chức dưới góc nhìn hệ thống; quan điểm tiếp cận tổ chức;... Mời các bạn tham khảo.

   18 p mku 23/12/2016 180 1

 • Bài giảng Lý thuyết & thiết kế tổ chức: Chương 4 - Công nghệ & thiết kế tổ chức

  Bài giảng Lý thuyết & thiết kế tổ chức: Chương 4 - Công nghệ & thiết kế tổ chức

  Bài giảng Lý thuyết & thiết kế tổ chức: Chương 4 - Công nghệ & thiết kế tổ chức giới thiệu tới các bạn những nội dung về cấu trúc tổ chức & công nghệ; AMT & cấu trúc tổ chức; cấu trúc trong chế tạo hàng loạt & CN chế tạo tiên tiến; đặc điểm tổ chức DV & chế tạo và một số nội dung khác.

   22 p mku 23/12/2016 158 1

 • Bài giảng Lý thuyết & thiết kế tổ chức: Chương 2 - Quản trị chiến lược & hiệu quả tổ chức

  Bài giảng Lý thuyết & thiết kế tổ chức: Chương 2 - Quản trị chiến lược & hiệu quả tổ chức

  Bài giảng Lý thuyết & thiết kế tổ chức: Chương 2 - Quản trị chiến lược & hiệu quả tổ chức trình bày về vai trò định hướng chiến lược; con đường hình thành chiến lược; thiết kế tổ chức; những mục tiêu tổ chức; các kiểu chiến lược; tính hữu hiệu của tổ chức; các cách tiếp cận hữu hiệu truyền thống và hiện đại.

   18 p mku 23/12/2016 144 1

 • Bài giảng Lý thuyết & thiết kế tổ chức: Chương 5 - Quy mô & vòng đời tổ chức

  Bài giảng Lý thuyết & thiết kế tổ chức: Chương 5 - Quy mô & vòng đời tổ chức

  Bài giảng Lý thuyết & thiết kế tổ chức: Chương 5 - Quy mô & vòng đời tổ chức bao gồm những nội dung về quy mô tổ chức; hành chính quan liêu & quy mô; đặc điểm “hành chính quan liêu"; cơ sở của quyền hành; quy mô & đặc điểm cấu trúc; chu kỳ sống của tổ chức.

   19 p mku 23/12/2016 134 1

 • Bài giảng Lý thuyết & thiết kế tổ chức: Chương 3 - Môi trường tổ chức

  Bài giảng Lý thuyết & thiết kế tổ chức: Chương 3 - Môi trường tổ chức

  Bài giảng Lý thuyết & thiết kế tổ chức: Chương 3 - Môi trường tổ chức cung cấp cho các bạn những kiến thức về khái niệm, phạm vi môi trường tổ chức; cấu trúc môi trường tổ chức; tác động của môi trường đến tổ chức; môi trường và nguồn lực; hành động tổ chức;... Mời các bạn tham khảo.

   17 p mku 23/12/2016 118 1

 • Bài giảng Lý thuyết & thiết kế tổ chức: Chương 6 - Văn hóa tổ chức & giá trị đạo đức

  Bài giảng Lý thuyết & thiết kế tổ chức: Chương 6 - Văn hóa tổ chức & giá trị đạo đức

  Bài giảng Lý thuyết & thiết kế tổ chức: Chương 6 - Văn hóa tổ chức & giá trị đạo đức nêu lên khái niệm văn hóa tổ chức; đặc điểm hình thành văn hóa tổ chức; vai trò của văn hóa tổ chức; những khía cạnh của văn hóa; sức mạnh của văn hóa; tạo ra văn hóa; chiến lược & văn hóa; nhà lãnh đạo và văn hóa.

   22 p mku 23/12/2016 122 1

 • Bài giảng Quản lý vận hành - Chương 1: Vận hành và năng suất

  Bài giảng Quản lý vận hành - Chương 1: Vận hành và năng suất

  Chương 1 trình bày về vận hành và năng suất. Các nội dung chính trong chương này gồm có: Quản lý vận hành là gì? Tổ chức sản xuất hàng hoá và dịch vụ, tại sao cần nghiên cứu OM? Các nhà quản lý vận hành làm gì? Các công việc trong OM ở đâu? Di sản của quản lý vận hành, vận hành trong lĩnh vực dịch vụ, những xu hướng mới lý thú trong quản lý...

   72 p mku 22/07/2016 114 2

 • Bài giảng Quản lý vận hành - Chương 7: Chiến lược quá trình

  Bài giảng Quản lý vận hành - Chương 7: Chiến lược quá trình

  Chương 7 - Chiến lược quá trình, nội dung chính trong chương này gồm có: Mô tả sơ lược công ty tầm cỡ thế giới - Dell Computer Co, bốn chiến lược quá trình, phân tích và thiết kế quá trình, thiết kế quy trình dịch vụ, lựa chọn thiết bị và công nghệ, công nghệ sản xuất, công nghệ trong dịch vụ, các quá trình thân thiện với môi trường, tái lập...

   68 p mku 22/07/2016 101 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số