• Bài giảng Ngữ dụng học

  Bài giảng Ngữ dụng học

  Bài giảng Ngữ dụng học giúp người học nắm được các khái niệm về giao tiếp, các nhân tố giao tiếp, diễn ngôn, ngữ dụng học, chiếu vật và các hành vi ngôn ngữ, lập luận và hội thoại, hội thoại... Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm được nội dung của môn học Ngữ dụng học.

   139 p mku 20/05/2014 230 3

 • Đề tài " Tư tưởng " tài mệnh tương đối" và " hồng nhan bạc mệnh" trong truyện Kiều"

  Đề tài " Tư tưởng " tài mệnh tương đối" và " hồng nhan bạc mệnh" trong truyện Kiều"

  Tài liệu tham khảo về tư tưởng " tài mệnh tương đối" và " hồng nhan bạc mệnh" trong truyện Kiều. Từ xưa TÀI và MỆNH vốn tương khắc (định nghĩa của cổ nhân) , “mệnh trời” áp đặt.[dẫn thơ và lời của những tác gia khác-nếu có, lời trong kinh phật, Khổng tử, Lão Trang] - Nỗi thống khổ của người xưa - Nỗi thống khổ của người nay (thời...

   63 p mku 05/07/2012 146 1

 • Đề tài " Chức năng của văn học "

  Đề tài " Chức năng của văn học "

  Văn học là một loại hình sáng tác, tái hiện những vấn đề của đời sống xã hội và con người. Phương thức sáng tạo của văn học được thông qua sự hư cấu, cách thể hiện nội dung các đề tài được biểu hiện qua ngôn ngữ. Khái niệm văn học đôi khi có nghĩa tương tự như khái niệm văn chương và thường bị dùng lẫn lộn. Tuy nhiên, về mặt...

   24 p mku 07/07/2012 134 1

 • Chuyên đề "Tổ quốc và con người kháng chiến"

  Chuyên đề "Tổ quốc và con người kháng chiến"

  Tài liệu tham khảo về tổ quốc và con người kháng chiến, nghị luận về tư tưởng và đạo lý, ước mơ và hành động,Hình ảnh cuộc sống và con người kháng chiến qua các tác phẩm văn, thơ thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp (1946-1954). Mời các bạn tham khảo tài liệu và các chuyên đề văn nghị luận.

   54 p mku 05/07/2012 126 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số