• Giáo trình Lý luận văn học

  Giáo trình Lý luận văn học

  Giáo trình được kết cấu gồm 4 phần chính sau đây: 1. Bản chất thẩm mĩ của văn học 2. Bản chất xã hội của văn học 3. Tác phẩm văn học 4. Loại thể văn học. Mỗi phần gồm có nhiều chương. Trong từng chương, ngoài việc trình bày nội dung còn có phần Hướng dẫn học tập để các bạn sinh viên và học viên nắm vững những kiến thức cơ bản

   223 p mku 27/10/2014 219 5

 • Giáo trình Văn học Việt Nam: Giai đoạn cuối TK XVIII - Nửa đầu TK XIX: Phần 2 - Nguyễn Lộc

  Giáo trình Văn học Việt Nam: Giai đoạn cuối TK XVIII - Nửa đầu TK XIX: Phần 2 - Nguyễn Lộc

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn Giáo trình Văn học Việt Nam - Giai đoạn cuối TK XVIII - Nửa đầu TK XIX sẽ giới thiệu đến người học nội dung chính về tác giả và tác phẩm tiêu biểu như: Chinh phụ ngâm, Hoàng Lê Nhất Thống Chí, Hồ Xuân Hương, Nguyễn Du, Nguyễn Công Trứ, Cao Bá Quát.

   154 p mku 18/06/2014 173 4

 • GIÁO TRÌNH TỪ VỰNG TIẾNG VIỆT

  GIÁO TRÌNH TỪ VỰNG TIẾNG VIỆT

  Từ tiếng Việt có thể có biến thể ngữ âm hoặc ngữ nghĩa nhưng không có biến thể hình thái học. Trong các ngôn ngữ ấu – Âu, từ có biến thể về mặt hình thái. Thí dụ: to go có thể có các biến thể goes, going, gone, went theo các quan hệ ngữ pháp khác nhau trong câu. Nhưng trong tiếng Việt không có biến thể hình thái học. Ði, học, nói…bất biến trong...

   79 p mku 02/10/2012 179 3

 • Giáo trình Ngữ âm tiếng Việt hiện đại - Võ Xuân Hào

  Giáo trình Ngữ âm tiếng Việt hiện đại - Võ Xuân Hào

  Ngữ âm học là một chuyên ngành của ngôn ngữ học nghiên cứu về tiếng nói của con người. Trong hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ, người nói và người nghe muốn hiểu nhau thì phải thực hiện quá trình phát tin và nhận tin. Nội dung "Giáo trình Ngữ âm tiếng Việt hiện đại" gồm 6 chương trình bày về ngữ âm và ngữ âm học, các đơn vị ngữ âm, lý...

   116 p mku 31/08/2014 212 3

 • Giáo trình Văn học dân gian các dân tộc thiểu số Việt Nam: Phần 1 - TS. Nguyễn Thị Việt Hương

  Giáo trình Văn học dân gian các dân tộc thiểu số Việt Nam: Phần 1 - TS. Nguyễn Thị Việt Hương

  Giáo trình Văn học dân gian các dân tộc thiểu số Việt Nam: Phần 1 có kết cấu nội dung gồm 3 chương, trong đó chương 1 giới thiệu khái quát về văn học dân gian các dân tộc thiểu số Việt Nam, chương 2 trình bày nội dung về Thần thoại, chương 3 có nội dung về Truyện cổ tích.

   112 p mku 20/05/2014 200 2

 • Giáo trình Văn học 1: Phần 2 - TS. Bùi Thanh Truyền

  Giáo trình Văn học 1: Phần 2 - TS. Bùi Thanh Truyền

  Tiếp nối phần 1, phần 2 của cuốn Giáo trình Văn học 1 giúp người học nắm bắt được một số kiến thức cơ bản về văn học thiếu nhi. Nội dung của phần 2 được tóm lược trong 4 chương với những nội dung cụ thể giới thiệu về: khái quát về văn học thiếu nhi Việt Nam, văn học dân gian cho thiếu nhi, văn học Việt Nam dành cho thiếu nhi, văn học...

   78 p mku 18/06/2014 287 2

 • Giáo trình Văn học 2: Phần 1 - TS. Bùi Thanh Truyền

  Giáo trình Văn học 2: Phần 1 - TS. Bùi Thanh Truyền

  Phần 1 của cuốn Giáo trình Văn học 2 có nội dung trình bày một số kiến thức về: dẫn nhập, quan niệm nghệ thuật về con người trong văn học thiếu nhi, thời gian nghệ thuật trong văn học thiếu nhi được tóm lược và giới thiệu trong 3 chương đầu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   56 p mku 18/06/2014 201 2

 • Giáo trình Văn học 2: Phần 2 - TS. Bùi Thanh Truyền

  Giáo trình Văn học 2: Phần 2 - TS. Bùi Thanh Truyền

  Tiếp nối phần 1, phần 2 của cuốn Giáo trình Văn học 2 gồm 4 chương còn lại (từ chương 4 đến chương 7) có nội dung trình bày về: không gian nghệ thuật trong văn học thiếu nhi, cốt truyện trong văn học thiếu nhi, kết cấu trong văn học thiếu nhi, ngôn ngữ nghệ thuật trong văn học thiếu nhi.

   65 p mku 18/06/2014 242 2

 • Giáo trình Văn học Việt Nam: Giai đoạn cuối TK XVIII - Nửa đầu TK XIX: Phần 1 - Nguyễn Lộc

  Giáo trình Văn học Việt Nam: Giai đoạn cuối TK XVIII - Nửa đầu TK XIX: Phần 1 - Nguyễn Lộc

  Phần 1 của cuốn Giáo trình Văn học Việt Nam - Giai đoạn cuối TK XVIII - Nửa đầu TK XIX giới thiệu đến người học kiến thức tổng hợp về khái quát Văn học Việt Nam - Giai đoạn cuối TK XVIII - Nửa đầu TK XIX với nội dung cụ thể trình bày về: diện mạo của văn học Việt Nam giai đoạn nữa cuối TK 18 - nữa đầu TK 19, đặc trưng cơ bản có tính lịch...

   44 p mku 18/06/2014 211 2

 • Giáo trình Văn thơ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh: Phần 1 - Nguyễn Đăng Mạnh

  Giáo trình Văn thơ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh: Phần 1 - Nguyễn Đăng Mạnh

  Phần 1 của cuốn Giáo trình Văn thơ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh có nội dung trình bày về: cuộc đời và sự nghiệp văn học Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh, một số bài viết về văn thơ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh. Cùng tham khảo giáo trình để nắm nội dung cụ thể hơn.

   88 p mku 18/06/2014 147 2

 • Giáo trình Phương pháp giảng dạy văn học: Phần 1 - Phan Trọng Luận

  Giáo trình Phương pháp giảng dạy văn học: Phần 1 - Phan Trọng Luận

  Giáo trình Phương pháp giảng dạy văn học - Phần 1 có nội dung giới thiệu về những lý luận chung về bộ môn với 2 chương đầu. Trong đó chương 1 nêu phương pháp dạy học văn, chương 2 trình bày môn văn ở nhà trường phổ thông, chương 3 trình bày về học sinh trong cơ chế dạy học văn.

   68 p mku 18/06/2014 214 2

 • Giáo trình Phương pháp giảng dạy văn học: Phần 2 - Phan Trọng Luận

  Giáo trình Phương pháp giảng dạy văn học: Phần 2 - Phan Trọng Luận

  Phần 2 của cuốn Giáo trình Phương pháp giảng dạy văn học gồm 5 chương cuối (từ chương IV đến chương VIII) có nội dung giới thiệu đến người học các kiến thức cơ bản về phương pháp dạy học bộ môn. Trong đó nội dung cụ thể trình bày về: phương pháp dạy học tác phẩm văn chương ở trung học phổ thông, phương pháp dạy học phổ thông, phương...

   220 p mku 18/06/2014 192 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số