• Tuyển tập thành ngữ tục ngữ ca dao Việt Anh thong dụng

    Tuyển tập thành ngữ tục ngữ ca dao Việt Anh thong dụng

    Những câu ca dao tục ngữ Việt Nam dịch qua tiếng Anh rất hay. Hiện nay, trong mảng nghiên cứu, biên soạn thành ngữ, tục ngữ tiếng Anh mới chỉ có các sách Anh - Việt là tương đối phong phú, còn hầu như chưa có cuốn Việt - Anh nào là đầy đủ và có độ.. Tục ngữ là một câu nói hoàn chỉnh, diễn đạt trọn vẹn một ý mang nội dung nhận xét quan hệ xã...

     304 p mku 14/05/2012 174 5

Hướng dẫn khai thác thư viện số