• Giao thoa ngôn ngữ và một vài gợi ý về phương pháp giảng dạy tiếng Pháp ở trình độ bắt đầu cho sinh viên chuyên ngành tiếng Anh

  Giao thoa ngôn ngữ và một vài gợi ý về phương pháp giảng dạy tiếng Pháp ở trình độ bắt đầu cho sinh viên chuyên ngành tiếng Anh

  Tiếng Pháp và tiếng Anh có khá nhiều tương đồng về mặt ngữ pháp, từ vựng. Bài báo khai thác những điểm tương đồng và lưu ý những nét khác biệt để việc dạy tiếng Pháp (đặc biệt là ở trình độ A) cho sinh viên chuyên ngành tiếng Anh hoặc những người đã biết tiếng Anh đạt kết quả cao hơn.

   5 p mku 26/09/2017 241 1

 • Nâng cao kỹ năng nghe hiểu tiếng Anh chuyên ngành Quan hệ quốc tế cho cán bộ đối ngoại

  Nâng cao kỹ năng nghe hiểu tiếng Anh chuyên ngành Quan hệ quốc tế cho cán bộ đối ngoại

  Nghiên cứu này được tiến hành với mục đích tìm hiểu hiện trạng kỹ năng nghe hiểu tiếng Anh chuyên ngành Quan hệ quốc tế của cán bộ đối ngoại, phát hiện nguyên nhân gây khó khăn cho việc học nghe và đề xuất một số giải pháp khắc phục.

   14 p mku 26/09/2017 159 1

 • Về những yếu tố văn hóa bản địa trong Islam giáo ở Đông Nam Á hải đảo

  Về những yếu tố văn hóa bản địa trong Islam giáo ở Đông Nam Á hải đảo

  Nội dung của bài viết "Về những yếu tố văn hóa bản địa trong Islam giáo ở Đông Nam Á hải đảo" trình bày về tính bản địa trong kiến trúc nhà thờ Hồi giáo, nhân tố tôn giáo nguyên thủy và tập tục tôn giáo có nhiều sắc thái bản địa.

   6 p mku 02/11/2017 144 1

 • Văn hóa ẩm thực của cư dân thủy diện ở tỉnh Thừa Thiên Huế

  Văn hóa ẩm thực của cư dân thủy diện ở tỉnh Thừa Thiên Huế

  Bài viết phân tích những đặc điểm văn hóa ẩm thực của cư dân thủy diện ở đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế. Thông qua khảo sát thực tế, bài viết đã khắc họa những nét văn hóa ẩm thực đặc sắc của cư dân thủy diện vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai trong bức tranh văn hóa ẩm thực xứ Huế; chỉ ra những biến đổi trong văn hóa...

   10 p mku 09/01/2018 139 1

 • Phát triển du lịch sinh thái ở Việt Nam trong bối cảnh biến đổi khí hậu

  Phát triển du lịch sinh thái ở Việt Nam trong bối cảnh biến đổi khí hậu

  Nội dung của bài viết trình bày về du lịch sinh thái với biến đổi khí hậu, hiện trạng và những vấn đề đặt ra đối với phát triển du lịch sinh thái ở Việt Nam và một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch sinh thái góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam.

   10 p mku 09/01/2018 136 1

 • Du lịch văn hóa Khmer Trà Vinh (nghiên cứu trường hợp làng nghề truyền thống của người Khmer Trà Vinh)

  Du lịch văn hóa Khmer Trà Vinh (nghiên cứu trường hợp làng nghề truyền thống của người Khmer Trà Vinh)

  Bài viết trình bày những tiềm năng và lợi thế của làng nghề truyền thống người Khmer ở Trà Vinh; đánh giá thực trạng khai thác làng nghề trong hoạt động du lịch. Đồng thời, thông qua hình thức du lịch văn hóa cùng với sự tham gia của cộng đồng, gắn với lợi ích và trách nhiệm của người dân, chúng tôi cũng đưa ra những giải pháp nhằm gắn kết...

   9 p mku 09/01/2018 135 1

 • Phương pháp nghiên cứu trong Nhân học văn hóa

  Phương pháp nghiên cứu trong Nhân học văn hóa

  Nội dung bài viết trình bày về quan sát tham gia - phương pháp đặc trưng của nhân học văn hóa, chủ nghĩa văn hóa tương đối và mâu thuẫn liên quan, phương pháp nghiên cứu so sánh văn hóa và phương pháp luận nhân học văn hóa.

   9 p mku 09/01/2018 132 1

 • Khai thác di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương trong phát triển du lịch ở Đồng bằng Sông Cửu Long

  Khai thác di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương trong phát triển du lịch ở Đồng bằng Sông Cửu Long

  Nội dung bài viết trình bày về khái niệm di sản văn hóa phi vật thể, tiềm năng khai thác di sản văn hóa phi vật thể ở Đồng bằng Sông Cửu Long trong phát triển du lịch, thực trạng khai thác di sản văn hóa phi vật thể trong phát triển du lịch ở Đồng bằng Sông Cửu Long, một số giải pháp nhằm khai thác có hiệu quả di sản văn hóa phi vật thể tại...

   9 p mku 26/09/2017 130 1

 • Thử tìm hiểu độ dài của câu tiếng Anh chuyên ngành Luật

  Thử tìm hiểu độ dài của câu tiếng Anh chuyên ngành Luật

  Trong bài viết này tác giả muốn chia sẻ với người dạy và người học tiếng Anh chuyên ngành Luật về những khó khăn mà họ gặp phải trong quá trình giảng dạy và học tập. Qua đó đưa ra một số gợi ý để giúp người dạy trong giảng dạy và giúp người học hiểu được nội dung thông báo trong câu bằng cách phân tích các cấu trúc câu và phân tích...

   9 p mku 26/09/2017 129 1

 • Đánh giá chính thức theo Bộ tiêu chuẩn cấp chương trình đào tạo AUN-QA (Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á) tại Việt Nam

  Đánh giá chính thức theo Bộ tiêu chuẩn cấp chương trình đào tạo AUN-QA (Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á) tại Việt Nam

  Bộ tiêu chuẩn chất lượng AUN-QA (Asean University Network- Quality Assurance) về đánh giá chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn khu vực được tổ chức AUN ban hành năm 2004 và được triển khai liên tục từ năm 2007 đến nay. Việt Nam bắt đầu tham gia đánh giá chương trình đào tạo theo Bộ tiêu chuẩn AUN-QA vào năm 2009 với 4 chương trình được đánh giá chính thức.

   11 p mku 02/11/2017 129 1

 • Tác động lan tỏa của xuất khẩu đến tăng trưởng kinh tế Trường hợp của các nước ASEAN-5

  Tác động lan tỏa của xuất khẩu đến tăng trưởng kinh tế Trường hợp của các nước ASEAN-5

  Trong giai đoạn 1990-2014, nhóm 5 nước Đông Nam Á gồm Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan và Việt Nam đã đạt được tăng trưởng kinh tế ở mức khá với tốc độ bình quân hàng năm là 5,32%. Đóng góp vào thành tựu tăng trưởng này phải kể đến vai trò của xuất khẩu. Cũng trong giai đoạn này, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm trong xuất khẩu của...

   8 p mku 02/11/2017 127 1

 • Giao lưu văn hóa Việt Nam và thế giới

  Giao lưu văn hóa Việt Nam và thế giới

  Giao lưu văn hóa Việt Nam và thế giới trình bày về các nội dung như: Đôi điều nhận thức về sự biến đổi văn hóa, văn hóa Việt Nam - nơi hợp lưu của khu vực và thế giới (những bài học lịch sử), hội nhập Đông - Tây những định hướng phát triển, kết luận. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết tài liệu.

   16 p mku 09/01/2018 122 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số