• Bài tập tiếng Anh ngành Xây dựng

    Bài tập tiếng Anh ngành Xây dựng

    Tài liệu được biên soạn dựa trên những kiến thức tiếng Anh chuyên ngành Xây dựng, giúp ích cho việc áp dụng kiến thức vào các dạng bài tập tiếng Anh. Qua các câu hỏi và bài tập này, các bạn cũng phần nào nâng cao vốn từ vựng chuyên ngành của mình.

     104 p mku 02/07/2019 188 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số