• Bài 10: Ngoài Đường - chào hỏi, nói chuyện phiếm với khách; xin trả tiền

  Bài 10: Ngoài Đường - chào hỏi, nói chuyện phiếm với khách; xin trả tiền

  Bài 10: Ngoài Đường - chào hỏi, nói chuyện phiếm với khách; xin trả tiền xe Transcript Quỳnh Liên và toàn Ban Tiếng Việt, Đài Úc Châu, xin thân chào quí bạn. Trong Bài Học 9, các bạn đã học cách chỉ đường; đề nghị và diễn tả thời lượng cần thiết để làm một công việc nào đó. Trong bài học 10 hôm nay, cô Mona và cha cô, ông Jack, đã đón tắc xi....

   9 p mku 20/03/2012 258 6

 • Bài tập tắc nghiệm anh văn

  Bài tập tắc nghiệm anh văn

  Tổng hợp bài tập tắc nghiệm anh văn giúp các bạn học sinh củng ố kiến thức và ôn thi tốt hơn

   16 p mku 20/03/2012 259 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số