• Ebook An introduction to language (7th edition)

  Ebook An introduction to language (7th edition)

  Ebook An introduction to language is ideal for use at all levels and in many different areas of instruction including education, languages, psychology, anthropology, teaching English as a second language (tesl), and linguistics.

   634 p mku 16/09/2022 50 0

 • Bài giảng Tiếng Anh 4: Phần 2

  Bài giảng Tiếng Anh 4: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, "Bài giảng Tiếng Anh 4: Phần 2" tiếp tục trình bày những nội dung về developing skills for the TOEIC test; gerunds and infinitives; auxiliary verbs ; subject-verb agreement; verb form and tenses; participial forms; comparatives and superlatives;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   55 p mku 23/06/2022 80 0

 • Bài giảng Tiếng Anh 4: Phần 1

  Bài giảng Tiếng Anh 4: Phần 1

  "Bài giảng Tiếng Anh 4: Phần 1" có nội dung trình bày các bài học về new english file (pre-intermediate); if something bad can happen, it will; never smile at a crocodile; decisions, decisions; famous fears and phobias; born to direct; the mothers of invention;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   115 p mku 23/06/2022 76 0

 • Bài giảng Tiếng Anh 3: Phần 1

  Bài giảng Tiếng Anh 3: Phần 1

  "Bài giảng Tiếng Anh 3: Phần 1" có nội dung trình bày 3 bài học với chủ điểm who’s who?; who knows you better?; at the moulin rouge; the devil’s dictionary; right place, wrong time; a moment in time; fifty years of pop; one October evening; where are you going?; the pessimist’s phrase book;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   88 p mku 23/06/2022 81 0

 • Bài giảng Tiếng Anh 3: Phần 2

  Bài giảng Tiếng Anh 3: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, "Bài giảng Tiếng Anh 3: Phần 2" tiếp tục trình bày các bài học với những chủ điểm from rags to riches; family conflicts; faster, faster!; the world’s friendliest city; are you a party animal?; what makes you feel good?; how much can you learn in a month?; the name of the game;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   99 p mku 23/06/2022 68 0

 • Bài giảng Tiếng Anh 2: Phần 2

  Bài giảng Tiếng Anh 2: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, "Bài giảng Tiếng Anh 2: Phần 2" tiếp tục trình bày các bài học với những chủ đề về auxiliary verbs; tense; infinitives and gerunds; participles and participle clauses; negation and parallel structure; regular comparison, irregular comparison, as - as comparison;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   60 p mku 23/06/2022 69 0

 • Bài giảng Tiếng Anh 2: Phần 1

  Bài giảng Tiếng Anh 2: Phần 1

  "Bài giảng Tiếng Anh 2: Phần 1" có nội dung trình bày các bài học về chủ điểm New English File Elementary; who were they?; Sydney, here we come!; girls’ night out; murder in a country house; a house with a history; a night in a haunted hotel; neighbours from hell; When a man is tired of London___;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   107 p mku 23/06/2022 84 0

 • Bài giảng Tiếng Anh 1: Phần 1

  Bài giảng Tiếng Anh 1: Phần 1

  "Bài giảng Tiếng Anh 1: Phần 1" có nội dung trình bày các bài học về chủ điểm New English file (Elementary); nice to meet you, saying hello, saying goodbye; I'm not English, I'm Scottish!; his name, her name; turn off your mobiles!; cappuccino and chips; when Natasha meets Darren;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   121 p mku 23/06/2022 65 0

 • Bài giảng Tiếng Anh 1: Phần 2

  Bài giảng Tiếng Anh 1: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, "Bài giảng Tiếng Anh 1: Phần 2" tiếp tục trình bày các bài học với những chủ đề về present tense; present perfect progressive; past tense; gerunds/infinitives; subject - verb agreement; relative pronouns; comparisons; commonly confused words;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   86 p mku 23/06/2022 78 0

 • Giáo trình Cơ sở Văn hóa Việt Nam - Trần Ngọc Thêm

  Giáo trình Cơ sở Văn hóa Việt Nam - Trần Ngọc Thêm

  Giáo trình Cơ sở Văn hóa Việt Nam - Trần Ngọc Thêm có cấu trúc gồm các nội dung: Văn hóa học và văn hóa VN, văn hóa nhận thức, văn hóa tổ chức đời sống tập thể, văn hóa tổ chức đời sống cá nhân, văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên, văn hóa ứng xử với môi trường xã hội. Hi vọng tài liệu sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình học...

   70 p mku 28/12/2020 283 1

 • Ebook Tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thực phẩm - The language of techno-food processing in English: Phần 2

  Ebook Tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thực phẩm - The language of techno-food processing in English: Phần 2

  Trong cuốn sách này các tác giả đã dịch các bài khóa ra tiếng Việt và chuyển thành song ngữ để hỗ trợ cho sinh viên và đồng nghiệp tự học, tự đọc hiệu quả nhất. Các tác giả đã chọn 40 bài khóa gồm các kiến thức tổng hợp nhất, có kết cấu khoa học, thường gặp với nội dung chính của ngành Chế biến Thực phẩm. Mời các bạn tham khảo phần...

   134 p mku 27/01/2020 371 1

 • Giáo trình Môn học Tiếng Anh chuyên ngành - Nghề: Công nghệ ô tô

  Giáo trình Môn học Tiếng Anh chuyên ngành - Nghề: Công nghệ ô tô

  (NB) Sách này gồm 4 bài chính trình bày các vấn đề cơ bản như: Bài 1: Chức danh và vị trí làm việc, bài 2: Các bộ phận và hệ thống chính trên ô tô, bài 3: Dụng cụ thường sử dụng, các giai đoạn của quá trình bảo dưỡng sửa chữa, bài 4: Các thuật ngữ thường gặp. Giáo trình nhằm đáp ứng được nhu cầu học tập và trau dồi kỹ năng tiếng Anh...

   55 p mku 27/01/2020 366 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=mku