• Ebook Xứ Trầm Hương: Phần 1

  Ebook Xứ Trầm Hương: Phần 1

  Quách Tấn là một nhà văn, nhà nghiên cứu nổi tiếng ở Miền Nam, đặc biệt ở các tỉnh miền Trung. Quách Tấn có nhiều tác phẩm nghiên cứu sâu sắc về địa lý, văn hóa... khu vực miền Trung. Như cuốn: Nước Non Bình Định, Xứ trầm hương - rất nổi tiếng. Cuốn sách Xứ Trầm Hương của Quách Tấn vốn là những ghi chép lại những gì đã thấy, đã nghe,...

   148 p mku 30/05/2018 109 1

 • Ebook Xứ Trầm Hương: Phần 2

  Ebook Xứ Trầm Hương: Phần 2

  Cuốn sách Xứ Trầm Hương của Quách Tấn vốn là đôi nét về tỉnh Khánh Hòa. Là những ghi chép lại những gì đã thấy, đã nghe, đã cảm trong mấy mươi năm tác giả sống cùng non nước Khánh Hòa; ghi chép lại vì nhận thấy đẹp, thấy hay, thấy thú, thấy đáng yêu đáng quý, đáng ra công gìn giữ cho đoàn hậu tiến có lòng cùng non nước. Trong phần 2 của...

   347 p mku 30/05/2018 103 1

 • Ebook Trung Trung Bộ và Tây Nguyên đặc sắc liên vùng văn hóa - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook Trung Trung Bộ và Tây Nguyên đặc sắc liên vùng văn hóa - NXB Chính trị Quốc gia

  Sách tập hợp những bài viết, tài liệu, công trình nghiên cứu phản ánh toàn diện, hệ thống về vùng văn hóa Tây Nguyên. Cung cấp cho bạn đọc những thông tin hữu ích về những đặc sắc của liên vùng văn hóa, góp phần vào sự nghiệp bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc.

   109 p mku 30/05/2018 99 1

 • Ebook Lịch sử tôn giáo Nhật Bản: Phần 1

  Ebook Lịch sử tôn giáo Nhật Bản: Phần 1

  Phần 1 ebook "Lịch sử tôn giáo Nhật Bản" gồm các phần chính: Các vị thần và sự thâm nhập của Phật giáo (thời cổ đại), sự triển khai lý luận về Thần Phật (thời Trung thế). Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   63 p mku 30/05/2018 84 1

 • Ebook Lịch sử tôn giáo Nhật Bản: Phần 2

  Ebook Lịch sử tôn giáo Nhật Bản: Phần 2

  Phần 2 ebook "Lịch sử tôn giáo Nhật Bản" gồm các phần chính: Thế tục và tôn giáo (thời Cận thế), cận đại hóa và tôn giáo (thời Cận đại). Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   74 p mku 30/05/2018 69 1

 • Ebook Hành trình về phương Đông: Phần 1 - NXB Phương Đông

  Ebook Hành trình về phương Đông: Phần 1 - NXB Phương Đông

  Phần 1 ebook gồm các chương chính: Người đạo sĩ thành Benares, khoa học thực nghiệm và khoa học chiêm tinh bí truyền, trên đường thiên lý, thành phố thiêng liêng. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   87 p mku 30/05/2018 77 1

 • Ebook Hành trình về phương Đông: Phần 2 - NXB Phương Đông

  Ebook Hành trình về phương Đông: Phần 2 - NXB Phương Đông

  Phần 2 ebook gồm các chương chính: Những sự kiện huyền bí, vị đạo sĩ có thể chữa mọi thứ bệnh, đời sống siêu nhân loại, cõi vô hình, hành trình về phương Đông. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   106 p mku 30/05/2018 83 1

 • Ebook Thiên đường du kí: Phần 1

  Ebook Thiên đường du kí: Phần 1

  Phần 2 ebook gồm 13 hồi. "Thiên đường du kí" được hoàn thành bởi Thánh Hiền Đường. Sách thánh sớm hoàn thành cho nhân gian dưới gầm trời hiểu thấu cái khổ của địa ngục, cái sướng của thiên đường mà đi vào ngả thiện. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   381 p mku 30/05/2018 63 1

 • Ebook Thiên đường du kí: Phần 2

  Ebook Thiên đường du kí: Phần 2

  Phần 2 ebook gồm 23 hồi. "Thiên đường du kí" được hoàn thành bởi Thánh Hiền Đường. Sách thánh sớm hoàn thành cho nhân gian dưới gầm trời hiểu thấu cái khổ của địa ngục, cái sướng của thiên đường mà đi vào ngả thiện. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   349 p mku 30/05/2018 69 1

 • Ebook Chùa Yên Tử: Phần 1 - NXB Văn hóa Thông tin - Hà Nội

  Ebook Chùa Yên Tử: Phần 1 - NXB Văn hóa Thông tin - Hà Nội

  Phần 1 ebook gồm các nội dung: Đường về Cõi Phật, câu chuyện người xưa, hình voi hay cánh én, nhà Sư và kẻ cướp, bầu trời cảnh Bụt, những linh hồn oan khuất,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   72 p mku 30/05/2018 94 1

 • Ebook Chùa Yên Tử: Phần 2 - NXB Văn hóa Thông tin - Hà Nội

  Ebook Chùa Yên Tử: Phần 2 - NXB Văn hóa Thông tin - Hà Nội

  Phần 2 ebook gồm các nội dung: Viên ngọc mắt rồng, câu chuyện đụn gạo và sữa mẹ, đi về nơi cõi Phật, trên đỉnh non thiêng,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   85 p mku 30/05/2018 77 1

 • Ebook Bảy ngày trong Đồng Tháp Mười: Phần 2

  Ebook Bảy ngày trong Đồng Tháp Mười: Phần 2

  Ebook "Bảy ngày trong Đồng tháp mười" là cuốn du ký viết về chính lòng đất thân yêu của Việt Nam: Đồng Tháp, là một tác phẩm có giá trị, gợi tình yêu quê hương đất nước trong lòng người đọc. Nối tiếp phần 1, nội dung phần 2 của ebook trình bày nội dung từ chương 7 đến chương 10 của tác phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài...

   59 p mku 30/04/2018 76 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số