• Bài giảng Pháp luật đại cương - Bài 8: Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  Bài giảng Pháp luật đại cương - Bài 8: Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  "Bài giảng Pháp luật đại cương - Bài 8: Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" tìm hiểu vị trí, chức năng của chủ tịch nước; nhiệm vụ, quyền hạn của chủ tịch nước; chế định chủ tịch nước trong lịch sử lập hiến.

   17 p mku 25/01/2021 38 0

 • Bài giảng Pháp luật đại cương: Bài 7 - ThS. Nguyễn Hữu Mạnh

  Bài giảng Pháp luật đại cương: Bài 7 - ThS. Nguyễn Hữu Mạnh

  "Bài giảng Pháp luật đại cương - Bài 7: Luật Hình sự Việt Nam"với các nội dung khái niệm chung về luật hình sự; tội phạm; hình phạt; tố tụng hình sự. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết hơn nội dung kiến thức.

   26 p mku 25/01/2021 41 0

 • Bài giảng Pháp luật đại cương: Bài 6 - ThS. Nguyễn Hữu Mạnh

  Bài giảng Pháp luật đại cương: Bài 6 - ThS. Nguyễn Hữu Mạnh

  "Bài giảng Pháp luật đại cương - Bài 6: Luật Dân sự Việt Nam" trình bày khái niệm chung về ngành luật dân sự; tài sản và quyền sở hữu; nghĩa vụ dân sự và hợp đồng dân sự; trách nhiệm dân sự; thừa kế; tố tụng dân sự.

   37 p mku 25/01/2021 37 0

 • Bài giảng Pháp luật đại cương: Bài 5 - ThS. Nguyễn Hữu Mạnh

  Bài giảng Pháp luật đại cương: Bài 5 - ThS. Nguyễn Hữu Mạnh

  "Bài giảng Pháp luật đại cương - Bài 5: Luật hành chính Việt Nam" cung cấp đến các bạn sinh viên những kiến thức khái niệm về Luật Hành chính; vi phạm hành chính và trách nhiệm hành chính; khiếu nại, tố cáo; tố tụng hành chính.

   31 p mku 25/01/2021 41 0

 • Bài giảng Pháp luật đại cương: Bài 4 - ThS. Nguyễn Hoàng Vân

  Bài giảng Pháp luật đại cương: Bài 4 - ThS. Nguyễn Hoàng Vân

  "Bài giảng Pháp luật đại cương - Bài 4: Hệ thống pháp luật" với các nội dung khái quát chung về hệ thống pháp luật; các ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam; hệ thống pháp luật quốc tế.

   30 p mku 25/01/2021 37 0

 • Bài giảng Pháp luật đại cương: Bài 3 - ThS. Nguyễn Hoàng Vân

  Bài giảng Pháp luật đại cương: Bài 3 - ThS. Nguyễn Hoàng Vân

  "Bài giảng Pháp luật đại cương - Bài 3: Hình thức pháp luật" với các nội dung khái quát chung về hình thức pháp luật; văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước CHXHCN Việt Nam; hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật; nguyên tắc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật.

   27 p mku 25/01/2021 41 0

 • Bài giảng Pháp luật đại cương: Bài 2 - ThS. Nguyễn Hoàng Vân

  Bài giảng Pháp luật đại cương: Bài 2 - ThS. Nguyễn Hoàng Vân

  "Bài giảng Pháp luật đại cương - Bài 2: Pháp luật – công cụ điều chỉnh các quan hệ xã hội" với các nội dung bản chất và những đặc điểm chung của pháp luật; quy phạm pháp luật; quan hệ pháp luật; ý thức pháp luật; vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý.

   31 p mku 25/01/2021 39 0

 • Bài giảng Pháp luật đại cương - Bài 1: Những vấn đề chung về nhà nước

  Bài giảng Pháp luật đại cương - Bài 1: Những vấn đề chung về nhà nước

  Bài giảng "Pháp luật đại cương - Bài 1: Những vấn đề chung về nhà nước" cung cấp cho người học các kiến thức: Thuyết thần học, thuyết gia trưởng, nguồn gốc nhà nước, đặc trưng của nhà nước, bản chất nhà nước,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   37 p mku 25/01/2021 38 0

 • Ebook Tình huống pháp luật về phòng, chống mại dâm

  Ebook Tình huống pháp luật về phòng, chống mại dâm

  Cuốn sách là những câu hỏi và trả lời những tình huống pháp luật về phòng, chống mại dâm: Người sử dụng lao động có trách nhiệm gì trong phòng chống nhiễm HIV/AIDS; người bị nhiễm HIV có quyền được giữ bí mật riêng tư liên quan đến HIV/AIDS, pháp luật có những quy định gì để bảo vệ quyền này,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   28 p mku 28/12/2020 45 0

 • Ebook Bảo vệ quyền của người lao động di trú pháp luật & thực tiễn quốc tế, khu vực và quốc gia (Sách tham khảo)

  Ebook Bảo vệ quyền của người lao động di trú pháp luật & thực tiễn quốc tế, khu vực và quốc gia (Sách tham khảo)

  "Ebook Bảo vệ quyền của người lao động di trú pháp luật & thực tiễn quốc tế, khu vực và quốc gia (Sách tham khảo)" cung cấp kiến thức về quyền và việc bảo vệ quyền của người lao động di trú trong pháp luật quốc tế; tình hình người lao động di trú và việc bảo vệ quyền của người lao động di trú ở khu vực Đông Nam Á; bảo vệ quyền của...

   169 p mku 28/12/2020 52 0

 • Sổ tay theo dõi việc xét xử trong tố tụng hình sự

  Sổ tay theo dõi việc xét xử trong tố tụng hình sự

  Sổ tay theo dõi việc xét xử trong tố tụng hình sự trình bày các nội dung chính sau: Chuẩn bị trên thực tế trước khi tiến hành quan sát phiên tòa, tiến hành quan sát phiên tòa, báo cáo kết quả quan sát phiên tòa, xét xử công bằng – những tiêu chuẩn chung, các tiêu chuẩn áp dụng cho việc bắt giữ và giam, các tiêu chuẩn áp dụng cho tiến trình xét xử,...

   230 p mku 16/11/2020 66 0

 • Bài giảng Giới thiệu Luật Bảo hiểm xã hội 2014

  Bài giảng Giới thiệu Luật Bảo hiểm xã hội 2014

  Bài giảng "Giới thiệu Luật Bảo hiểm xã hội 2014" thông tin đến các bạn với các nội dung mục tiêu đặt ra khi xây dựng luật Bảo hiểm xã hội 2014; kết cấu của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014; điểm mới của luật liên quan đến người lao động, người sử dụng lao động điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động; điểm mới của...

   23 p mku 16/11/2020 57 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số