• Bài giảng Nhiệt kỹ thuật: Chương 0 - ThS. ThS. Phạm Thị Nụ

  Bài giảng Nhiệt kỹ thuật: Chương 0 - ThS. ThS. Phạm Thị Nụ

  Bài giảng Nhiệt kỹ thuật được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên trình bày được các thông số trạng thái và phương trình trạng thái; Trình bày được quá trình nhiệt động, các định luật nhiệt động; Trình bày được nhiệt, công và các phương pháp tính toán; Phân tích được các chu trình nhiệt động, chu trình Carno thuận nghịch.

   9 p mku 23/09/2023

 • Bài giảng Nhiệt kỹ thuật: Chương 3 - ThS. ThS. Phạm Thị Nụ

  Bài giảng Nhiệt kỹ thuật: Chương 3 - ThS. ThS. Phạm Thị Nụ

  Bài giảng Nhiệt kỹ thuật: Chương 3 Định luật nhiệt động thứ II được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên trình bày được định luật nhiệt động thứ II; áp dụng được định luật nhiệt động thứ II vào giải các bài toán nhiệt động cơ bản của khí lý tưởng; phân tích được chu trình Carno thuận nghịch.

   37 p mku 23/09/2023

 • Bài giảng Nhiệt kỹ thuật: Chương 2 - ThS. ThS. Phạm Thị Nụ

  Bài giảng Nhiệt kỹ thuật: Chương 2 - ThS. ThS. Phạm Thị Nụ

  Bài giảng Nhiệt kỹ thuật: Chương 2 Định luật nhiệt động thứ I các phương pháp tính nhiệt và công được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên trình bày được những khái niệm về nhiệt và công. áp dụng được các công thức tính nhiệt lượng và công vào giải các bài tập; trình bày được định luật nhiệt động I, các quá trình đẳng tích,...

   57 p mku 23/09/2023

 • Bài giảng Nhiệt kỹ thuật: Chương 1 - ThS. ThS. Phạm Thị Nụ

  Bài giảng Nhiệt kỹ thuật: Chương 1 - ThS. ThS. Phạm Thị Nụ

  Bài giảng Nhiệt kỹ thuật: Chương 1 Một số khái niệm cơ bản và phương trình trạng thái của vật chất ở thể khí được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên trình bày được những khái niệm cơ bản và phương trình trạng thái khí; áp dụng được phương trình trạng thái khí vào giải các bài tập trong nhiệt kỹ thuật.

   56 p mku 23/09/2023

 • Ebook Khí cụ điện: Phần 1

  Ebook Khí cụ điện: Phần 1

  Ebook "Khí cụ điện" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Khái niệm chung về khí cụ điện; Cơ sở lý thuyết khí cụ điện; Nam châm điện; Sự phát nóng của khí cụ điện; Lực điện động trong khí cụ điện; Hồ quang điện; Tiếp xúc điện; Cách điện trong khí cụ điện;... Mời các bạn cùng tham khảo.

   161 p mku 24/04/2023

 • Ebook Khí cụ điện: Phần 2

  Ebook Khí cụ điện: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Khí cụ điện" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Khí cụ điện hạ áp; Khí cụ điện bảo vệ và phân phối; Rơle; Các khí cụ điện điều khiển bằng tay; Công tắc tơ và khởi động từ; Khuếch đại từ; Khí cụ điện cao áp; Thiết bị hợp bộ và cấp bảo vệ IP;... Mời các bạn cùng tham khảo.

   325 p mku 24/04/2023

 • Ebook Thiết kế máy biến áp: Phần 1

  Ebook Thiết kế máy biến áp: Phần 1

  Tài liệu "Thiết kế máy biến áp" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Sức điện động cảm ứng; Xác định thông số máy biến áp; Điện áp ngắn mạch; Điện kháng tản của máy biến áp; Điện trở của dây quấn; Tổ nối dây của máy biến áp; Đại cương về thiết kế máy biến áp bằng máy tính; Tổn hao, hiệu suất, phát nóng và làm máy máy biến...

   303 p mku 24/04/2023

 • Ebook Thiết kế máy biến áp: Phần 2

  Ebook Thiết kế máy biến áp: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Thiết kế máy biến áp" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Tính điện áp ngắn mạch phản kháng theo Kehse; Tính toán nhóm máy biến áp điều chinh nổi với bộ chỉnh lưu dùng cho điện phân; Tính toán điều chỉnh bằng bão hòa từ; Thiết kế máy biến áp tự ngẫu điều chỉnh điện áp; Tính cuộn kháng điện;......

   315 p mku 24/04/2023

 • Ebook Cơ sở kỹ thuật điện: Phần 1

  Ebook Cơ sở kỹ thuật điện: Phần 1

  Tài liệu "Cơ sở kỹ thuật điện" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Khái niệm chung về dòng điện và mạch điện; Tính mạch điện một chiều; Các điện trở phi tuyến và mạch một chiều phi tuyến; Từ trường; Cảm ứng điện từ; Điện trường;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   264 p mku 24/04/2023

 • Ebook Cơ sở kỹ thuật điện: Phần 2

  Ebook Cơ sở kỹ thuật điện: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Cơ sở kỹ thuật điện" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Mạch điện xoay chiều phân nhánh; Mạch điện xoay chiều phân nhánh; Dùng số phức để tính mạch xoay chiều; Mạch điện ba pha; Mạch điện xoay chiều phi tuyến; Quá trình quá độ trong mạch điện. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   307 p mku 24/04/2023

 • Ebook Bảo dưỡng và thử nghiệm thiết bị trong hệ thống điện: Phần 1

  Ebook Bảo dưỡng và thử nghiệm thiết bị trong hệ thống điện: Phần 1

  Ebook Bảo dưỡng và thử nghiệm thiết bị trong hệ thống điện: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Đại cương về bảo dưỡng và thử nghiệm thiết bị điện; Thử nghiệm thiết bị điện bằng điện áp một chiều; Các phương pháp thử nghiệm thiết bị điện bằng điện áp xoay chiều; Dầu, chất lỏng và khí cách điện; Máy biến áp;... Mời các bạn...

   164 p mku 31/12/2022

 • Ebook Bảo dưỡng và thử nghiệm thiết bị trong hệ thống điện: Phần 2

  Ebook Bảo dưỡng và thử nghiệm thiết bị trong hệ thống điện: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook Bảo dưỡng và thử nghiệm thiết bị trong hệ thống điện tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Cáp và các phụ kiện; Tủ đóng cắt trung áp, máy cắt và rơle bảo vệ; Tủ đóng cắt và máy cắt hạ áp; Động cơ và máy phát điện; Hệ thống nối đất và đo điện trở nối đất; An toàn trong vận hành và thử nghiệm...

   192 p mku 31/12/2022

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=mku
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERmku213261327vi