• Tài liệu thảo luận chính sách cơ chế tài chính hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo – Kinh nghiệm của IPP2 các mô hình quốc tế và khuyến nghị đối với Việt Nam

  Tài liệu thảo luận chính sách cơ chế tài chính hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo – Kinh nghiệm của IPP2 các mô hình quốc tế và khuyến nghị đối với Việt Nam

  Tài liệu cung cấp các thông tin giới thiệu tổng quan, cơ sở và mục tiêu chương trình; mô hình vận hành của IPP2; cơ chế tài trợ của IPP2; các mô hình tài chính hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo; khiến nghị phát huy nhân rộng mô hình IPP2; cải thiện mô hình hiện hữu; tìm hiểu các mô hình tiềm năng khác...

   108 p mku 20/09/2019 85 1

 • Thị trường tiền tệ - Trần Thị Thanh Thảo

  Thị trường tiền tệ - Trần Thị Thanh Thảo

  Bài viết trình bày các nội dung: lãi suất; hoạt động thị trường mở; thị trường trái phiếu trong nước và ngoài nước giúp các bạn có cái nhìn tổng thể về thị trường tiền tệ. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chắc nội dung.

   6 p mku 20/09/2019 86 1

 • MÔ HÌNH HỐI QUY TUYẾN TÍNH 3 BiẾN

  MÔ HÌNH HỐI QUY TUYẾN TÍNH 3 BiẾN

  Các X2i, X3i cho trước và không ngẫu nhiên  Giá trị trung bình của đại lượng ngẫu nhiêu Ui bằng 0, Phương sai của Ui không thay đổi  Không có sự tương quan giữa các U i Không có sự tương quan (cộng tuyến) giữa X 2 và X3  Không có sự tương quan giữa các U i và X2,X3 I. MÔ HÌNH HỐI QUY TUYẾN TÍNH 3 BiẾN 3. Ước lượng các tham số Chúng ta sử...

   14 p mku 08/01/2013 169 1

 • 163 CÂU TRẮC NGHIỆM MÔN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ

  163 CÂU TRẮC NGHIỆM MÔN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ

  1. Mức độ thanh khoản của một tài sản được xác định bởi: a) Chi phí thời gian để chuyển tài sản đó thành tiền mặt. b) Chi phí tài chính để chuyển tài sản đó thành tiền mặt. c) Khả năng tài sản có thể được bán một cách dễ dàng với giá thị trường. d) Cả a) và b). e) Có người sẵn sàng trả một số tiền để sở hữu tài sản đó. 2. Trong...

   35 p mku 31/10/2012 243 1

 • CHIẾN LƯỢC GIÁ CẢ

  CHIẾN LƯỢC GIÁ CẢ

  Tóm tắt Xây dựng và quản lý chiến lược giá đúng đắn là điều kiện quan trọng đảm bảo doanh nghiệp có thể xâm nhập và chiếm lĩnh được thị trường và hoạt động kinh doanh có hiệu quả cao. Tuy nhiên giá cả chịu sự tác động của nhiều yếu tố. Sự hình thành và vận động của nó rất phức tạp. Việc quản trị chiến lược giá hợp lý đòi...

   19 p mku 18/10/2012 159 1

 • KEYNES VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỐNG KHỦNG HOẢNG

  KEYNES VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỐNG KHỦNG HOẢNG

  Khi khủng hoảng ngày càng lan nhanh và dữ dội hơn, người ta càng so sánh nó với cuộc khủng hoảng 1929. Cũng từ đó chúng ta chứng kiến những tranh luận sôi nổi về vai trò kinh tế học của John Maynard Keynes trên các phương tiện thông tin đại chúng, các diễn đàn học thuật. Cuộc tranh luận về Keynes không phải vô căn cứ. Nó sôi nổi và thú vị không...

   6 p mku 17/10/2012 36 1

 • TỰ DO HÓA TÀI CHÍNH - KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC, CANADA VÀ BÀI HỌC ĐỐI VỚI VIỆT NAM

  TỰ DO HÓA TÀI CHÍNH - KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC, CANADA VÀ BÀI HỌC ĐỐI VỚI VIỆT NAM

  Từ khi thực hiện chính sách mở cửa, nền kinh tế Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể trong việc ổn định và phát triển trên cơ sở từng bước thâm nhập vào nền kinh tế thế giới. Việc chính thức gia nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam á (năm 1995) kèm theo là những cam kết tham gia khu vực Mậu dịch tự do châu á (AFTA) và việc ký kết Hiệp...

   23 p mku 11/10/2012 188 1

 • BỘ ĐỀ ÔN THI TÀI CHÍNH & CHỨNG KHOÁN

  BỘ ĐỀ ÔN THI TÀI CHÍNH & CHỨNG KHOÁN

  Tài liệu do Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng và Tư vấn về Ngân hàng, Tài chính & Chứng khoán (BFSTC), Trường Đại học KTQD biên soạn cho học viên tham khảo .Dây là tài liệu tham khảo có giá trĩ, ngoài lý tuyết tài chính và chứng khoán thì bài tập rất quan trọng, giúp sinh viên củng cố kiến thức TIME VALUE OF MONEY 2.Nếu giá trị tương lai của 1$ trong n năm...

   317 p mku 10/10/2012 157 5

 • Lý thuyết Dow - nền tảng của phân tích kĩ thuật

  Lý thuyết Dow - nền tảng của phân tích kĩ thuật

  Lý thuyết Dow - nền tảng của phân tích kĩ thuật. Lý thuyết Dow là cơ sở đầu tiên cho mọi nghiên cứu kĩ thuật trên thị trường. Mặc dù nó thường bị coi là trễ so với thị trường và bị những người chống đối dựa vào đó để chỉ trích nhưng nó vẫn được đông đảo những người có quan tâm đến và tôn trọng. Rất nhiều người, dù ít hay...

   14 p mku 02/10/2012 238 2

 • Trading Strategies

  Trading Strategies

  John Murphy is a very popular author, columnist, and speaker on the subject of Technical Analysis. StockCharts.com is very glad to include his Ten Laws of Technical Trading in our educational material. If you find this information useful, please visit the MurphyMorris web site for additional examples of John's insight.

   36 p mku 02/06/2012 158 2

 • COMMERCIAL REAL ESTATE INVESTING

  COMMERCIAL REAL ESTATE INVESTING

  A visionary is a person who is able to see beyond the present situation and imagine what could be in its place. The ability to envision a new shopping center where there is only a pasture at present, or new affordable homes in place of existing warehouses, is invaluable in the commercial real estate field. This ability is something that you can develop and fine-tune—you do not have to be born with it

   64 p mku 02/06/2012 147 1

 • Real Estate Glossary

  Real Estate Glossary

  Internal Revenue Code, Section 1031, states that neither gain nor loss is recognized if property held for investment or for productive use in a trade or business is exchanged for property held for investment or for use in a trade or business. There are several types of 1031 exchange methods used today, including delayed exchanges, simultaneous exchanges, and reverse exchanges.

   138 p mku 02/06/2012 160 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số