• Từ điển tiếng Anh kinh tế

  Từ điển tiếng Anh kinh tế

  Từ điển tiếng Anh kinh tế được trình bày dưới dạng excel, tập hợp 3499 từ, thuật ngữ tiếng Anh thông dụng của chuyên ngành kinh tế. Mỗi từ được trình bày rõ ràng, có phần gải nghĩa và chú thích đi kèm, giúm đọc gải có thể dễ dàng tra cứu, giúp nâng cao trình độ tiếng Anh chuyên ngành

   274 p mku 21/09/2012 162 3

 • Tài liệu kế toán

  Tài liệu kế toán

  Đầu tư các thiết bị tự động vận hành và kiểm soát chất lượng của dây chuyền sản xuất, từ khâu chuẩn bị Đa dạng hoá sản phẩm bao gồm: ngói xi măng màu, tấm panel sandwich, tấm phẳng xi măng… cho các công Công ty dự định sẽ xây dựng thêm một nhà máy mới sản xuất tấm phẳng xi măng sợi xenlulo cao cấp, tấm - Đa dạng hóa sản phẩm xi măng-...

   64 p mku 24/05/2012 143 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số