• Bài giảng môn Lý thuyết kế toán

  Bài giảng môn Lý thuyết kế toán

  Bài giảng môn Lý thuyết kế toán dưới đây sẽ trình bày cho người học các kiến thức về: Nguyên lý hạch toán kế toán, phương pháp chứng từ kế toán, phương pháp chứng từ kế toán, phương pháp tính giá, phương pháp tổng hợp cân đối kế toán, sổ kế toán và các hình thức kế toán. Để nắm rõ nội dung cụ thể, mời các bạn cùng tham khảo bài...

   159 p mku 01/08/2017 154 2

 • Bài giảng Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại: Chương 1 (31tr)

  Bài giảng Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại: Chương 1 (31tr)

  Bài giảng Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại: Chương 1 trình bày tổng quan về Ngân hàng thương mại như Ngân hàng thương mại là gì, chức năng ngân hàng thương mại, phân loại ngân hàng thương mại, nghiệp vụ ngân hàng thương mại và các nội dung khác.

   31 p mku 27/06/2017 182 1

 • Bài giảng Kế toán quản trị - Chương 2: Phân loại chi phí (53 trang)

  Bài giảng Kế toán quản trị - Chương 2: Phân loại chi phí (53 trang)

  Chương 2 trình bày những nội dung liên quan đến phân loại chi phí trong kế toán quản trị. Các nội dung được trình bày trong chương này gồm có: Khái niệm chi phí, chi phí trong kế toán quản trị, các cách phân loại chi phí, phương pháp biểu đồ phân tán,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   53 p mku 22/09/2016 125 1

 • Bài giảng Kế toán quản trị - Chương 1: Tổng quan về kế toán quản trị (22 trang)

  Bài giảng Kế toán quản trị - Chương 1: Tổng quan về kế toán quản trị (22 trang)

  Bài giảng Kế toán quản trị - Chương 1 giới thiệu tổng quan về kế toán quản trị. Chương này trình bày một số nội dung sau: Đối tượng sử dụng thông tin kế toán, các phân hệ của hệ thống kế toán, kế toán tài chính & kế toán quản trị,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   22 p mku 22/09/2016 248 1

 • Bài giảng Kế toán quản trị - Chương 4: Phân tích chi phí – Khối lượng – Lợi nhuận

  Bài giảng Kế toán quản trị - Chương 4: Phân tích chi phí – Khối lượng – Lợi nhuận

  Chương 4 trình bày những phân tích về chi phí, khối lượng và lợi nhuận. Các nội dung chính được trình bày trong chương gồm: Lợi nhuận góp đơn vị sản phẩm, tỷ lệ lợi nhuận góp , phân tích điểm hòa vốn, phân tích lợi nhuận mục tiêu,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   47 p mku 22/09/2016 219 1

 • Bài giảng Kế toán quản trị - Chương 3: Các phương pháp xác định chi phí

  Bài giảng Kế toán quản trị - Chương 3: Các phương pháp xác định chi phí

  Bài giảng chương 3 trình bày các phương pháp xác định chi phí. Trong chương này người học sẽ tập trung tìm hiểu hai phương pháp xác định chi phí, đó là phương pháp xác định chi phí theo quá trình sản xuất và phương pháp xác định chi phí theo công việc. Mời các bạn cùng tham khảo.

   57 p mku 22/09/2016 169 1

 • Bài giảng Kế toán quản trị - Chương 5: Dự toán sản xuất kinh doanh

  Bài giảng Kế toán quản trị - Chương 5: Dự toán sản xuất kinh doanh

  Chương 5 thảo luận về vấn đề dự toán sản xuất kinh doanh. Chương này trình bày những nội dung như: Lợi ích của lập dự toán, dự toán áp đặt, dự toán có sự tham gia của các đơn vị cơ sở, dự toán tiêu thụ, dự toán sản xuất,...và một số nội dung khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

   42 p mku 22/09/2016 131 1

 • Bài giảng Kế toán quản trị - Chương 3: Các phương pháp xác định chi phí (slide)

  Bài giảng Kế toán quản trị - Chương 3: Các phương pháp xác định chi phí (slide)

  Bài giảng Kế toán quản trị - Chương 3: Các phương pháp xác định chi phí. Trong chương này người học sẽ tập trung tìm hiểu hai phương pháp xác định chi phí, đó là phương pháp xác định chi phí theo quá trình sản xuất và phương pháp xác định chi phí theo công việc. Mời các bạn cùng tham khảo.

   78 p mku 19/08/2016 258 1

 • Bài giảng Kế toán quản trị - Chương 1: Tổng quan về kế toán quản trị (slide)

  Bài giảng Kế toán quản trị - Chương 1: Tổng quan về kế toán quản trị (slide)

  Nội dung chính trong chương 1 "Tổng quan về kế toán quản trị" gồm có: Đối tượng sử dụng thông tin kế toán, các phân hệ của hệ thống kế toán, phân biệt kế toán tài chính & kế toán quản trị, chất lượng của thông tin kế toán, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán - kiểm toán,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   21 p mku 19/08/2016 159 1

 • Bài giảng Kế toán quản trị - Chương 2: Phân loại chi phí (slide)

  Bài giảng Kế toán quản trị - Chương 2: Phân loại chi phí (slide)

  Bài giảng Kế toán quản trị - Chương 1: Tổng quan về kế toán quản trị. Chương 2 trình bày những nội dung liên quan đến phân loại chi phí trong kế toán quản trị. Các nội dung được trình bày trong chương này gồm có: Khái niệm chi phí, chi phí trong kế toán quản trị, các cách phân loại chi phí, phương pháp biểu đồ phân tán,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   54 p mku 19/08/2016 235 1

 • Bài giảng Kế toán quản trị - Chương 4: Phân tích chi phí – khối lượng – lợi nhuận (slide)

  Bài giảng Kế toán quản trị - Chương 4: Phân tích chi phí – khối lượng – lợi nhuận (slide)

  Chương 4 trình bày những phân tích về chi phí, khối lượng và lợi nhuận. Các nội dung chính được trình bày trong chương gồm: Lợi nhuận góp đơn vị sản phẩm, tỷ lệ lợi nhuận góp, phân tích điểm hòa vốn, phân tích lợi nhuận mục tiêu,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   51 p mku 19/08/2016 128 1

 • Bài giảng Kế toán quản trị - Chương 6: Dự toán linh hoạt (slide)

  Bài giảng Kế toán quản trị - Chương 6: Dự toán linh hoạt (slide)

  Bài giảng Kế toán quản trị - Chương 6: Dự toán linh hoạt gồm có những nội dung chính: Dự toán tĩnh và báo cáo hoạt động, sự hiệu quả và hiệu năng, phân tích biến động CP nhân công trực tiếp, phân tích biến động biến phí SX chung, biến động tiêu thụ,... Mời các bạn tham khảo.

   45 p mku 19/08/2016 164 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số