• Giáo trình Thị trường kỳ hạn

    Giáo trình Thị trường kỳ hạn

    Giáo trình gồm các nội dung chính: Khái niệm thị trường kỳ hạn và giao sau, sự hình thành và phát triển thị trường kỳ hạn và giao sau, cấu trúc thị trường kỳ hạn và giao sau, cơ chế giao dịch giao sau, các loại chi phí giao dịch,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung giáo trình.

     30 p mku 12/07/2018 114 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số