• NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN ( PHAN THỊ MINH LÝ ) - CHƯƠNG 5

  NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN ( PHAN THỊ MINH LÝ ) - CHƯƠNG 5

  Hệ thống báo cáo tài chính Mục đích 1. Hiểu được tầm quan trọng của phương pháp tổng hợp – cân đối kế toán trên góc độ cung cấp thông tin cho quản lý 2. Hiểu được mối quan hệ

   46 p mku 20/03/2012 123 1

 • NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN ( PHAN THỊ MINH LÝ ) - CHƯƠNG 4

  NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN ( PHAN THỊ MINH LÝ ) - CHƯƠNG 4

  Tài khoản kế toán và ghi kép Mục đích Khái niệm và vị trí của phương pháp đối ứng tài khoản Phương pháp kế toán kép và nguyên tắc ghi Nợ, ghi Có Hiểu rõ các mối quan hệ dối ứng kế

   81 p mku 20/03/2012 160 1

 • NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN ( PHAN THỊ MINH LÝ ) - CHƯƠNG 3

  NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN ( PHAN THỊ MINH LÝ ) - CHƯƠNG 3

  Tính giá các đối tượng kế toán Mục đích 1. Hiểu được khái niệm và vị trí của phương pháp tính giá trong hệ thống các phương pháp kế toán 2. Hiểu rõ các nguyên tắc và qui định về

   39 p mku 20/03/2012 145 1

 • NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN ( PHAN THỊ MINH LÝ ) - CHƯƠNG 2

  NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN ( PHAN THỊ MINH LÝ ) - CHƯƠNG 2

  Chứng từ kế toán và kiểm kê Mục đích 1. Hiểu rõ bản chất, ý nghĩa và tác dụng của chứng từ kế toán 2. Hiểu được khái niệm, nội dung bắt buộc của chứng từ kế toán, hệ thống

   29 p mku 20/03/2012 143 1

 • NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN ( PHAN THỊ MINH LÝ ) - CHƯƠNG 1

  NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN ( PHAN THỊ MINH LÝ ) - CHƯƠNG 1

  Định nghĩa kế toán và mô tả vai trò của kế toán và yêu cầu đối với thông tin kế toán 2. Phân biệt kế toán tài chính và kế toán quản trị 3. Hiểu được các giả thuyết và nguyên tắc kế toán được công nhận (GAAPs) 4. Hiểu rõ đối tượng của kế toán và đặc trưng của nó 5. Nắm được quy trình kế toán

   75 p mku 20/03/2012 155 1

 • NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN ( PHAN THỊ MINH LÝ ) - CHƯƠNG 6

  NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN ( PHAN THỊ MINH LÝ ) - CHƯƠNG 6

  Sổ kế toán và hình thức kế toán Mục đích 1. Hiểu được khái niệm sổ kế toán và phương pháp ghi chép vào một số loại sổ kế toán chủ yếu 2. Nắm được kỹ thuật ghi sổ và chữa

   16 p mku 20/03/2012 134 1

 • BÀI TẬP THAM KHẢO MÔN : NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

  BÀI TẬP THAM KHẢO MÔN : NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

  CHƯƠNG 1 : BẢN CHẤT VÀ ĐỐI TƯỢNG CỦA KẾ TOÁN Bài 1 : Có tình hình vốn kinh doanh của doanh nghiệp A vào ngày 1/1/N nh ư sau (đ ơn vị : triệu đồng) :

   10 p mku 20/03/2012 154 1

 • Câu hỏi thảo luận nguyên lý kế toán

  Câu hỏi thảo luận nguyên lý kế toán

  Trong quá trình tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh, do chịu tác động của nhiều nguyên nhân nên TSCĐ bị hao mòn dần. Sự hao mòn này có thể chia thành hao mòn hữu hình và

   8 p mku 20/03/2012 164 1

 • Hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng

  Hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng

  Tài liệu tham khảo dành cho các bạn sinh viên đang theo học tại các trường đại học, cao đẵng có thể củng cố kiến thức và nâng cao kỹ năng học tập cho bản thân. Chúc các bạn học tốt nhé

   18 p mku 20/03/2012 133 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số