• Chương 8- CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ

  Chương 8- CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ

  Chính sách tiền tệ là một trong những chính sách kinh tế vĩ mô trong đó NHTU sử dụng các công cụ của mình thực hiện điều tiết, kiểm toán lượng tiền cung ứng trong lưu thông (hoặc lãi suất) nhằm đạt được sự ổn định giá trị tiền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đảm bảo công ăn việc làm

   65 p mku 20/03/2012 479 7

 • BỘ ĐỀ ÔN THI TÀI CHÍNH & CHỨNG KHOÁN

  BỘ ĐỀ ÔN THI TÀI CHÍNH & CHỨNG KHOÁN

  Tài liệu do Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng và Tư vấn về Ngân hàng, Tài chính & Chứng khoán (BFSTC), Trường Đại học KTQD biên soạn cho học viên tham khảo .Dây là tài liệu tham khảo có giá trĩ, ngoài lý tuyết tài chính và chứng khoán thì bài tập rất quan trọng, giúp sinh viên củng cố kiến thức TIME VALUE OF MONEY 2.Nếu giá trị tương lai của 1$ trong n năm...

   317 p mku 10/10/2012 359 5

 • Chương 6: Lạm phát [Tiền tệ ngân hàng]

  Chương 6: Lạm phát [Tiền tệ ngân hàng]

   55 p mku 20/03/2012 350 3

 • Chương 7: NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG [Tiền tệ ngân hàng]

  Chương 7: NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG [Tiền tệ ngân hàng]

  Ngân hàng trung ương là ngân hàng độc quyền phát hành tiền Với vai trò phát hành độc quyền tiền trên toàn quốc như phương tiện trao đổi, ngân hàng trung ương trực tiếp quản lý cung ứng tiền mặt. Việc quản lý mức độ cung ứng tiền mặt là công cụ thứ nhất giúp ngân hàng trung ương điều tiết mức cung ứng tiền tổng hợp. Với việc độc quyền...

   40 p mku 20/03/2012 378 3

 • Chương 5: CUNG-CẦU TIỀN TỆ [Tiền tệ ngân hàng]

  Chương 5: CUNG-CẦU TIỀN TỆ [Tiền tệ ngân hàng]

  Tiền tệ là những phạm trù kinh tế gắn liền với nền sản suất và lưu thông hàng hoá. Nó có vai trò quan trọng thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế – xã hội của mỗi quốc gia, cũng như trên phạm vi quốc tế; đặc biệt trong nền kinh tế thị trường nền kinh tế được tiền tệ hoá cao độ. Trong nền kinh tế tiền tệ là phương tiện trao đổi khi nó...

   58 p mku 20/03/2012 331 2

 • Chương 9- TỔ CHỨC TÀI CHÍNH PHI NGÂN HÀNG [Tiền tệ ngân hàng]

  Chương 9- TỔ CHỨC TÀI CHÍNH PHI NGÂN HÀNG [Tiền tệ ngân hàng]

  Tổ chức TC phi NH là các tổ chức kinh doanh trong lĩnh vực tài chính - tiền tệ, được thực hiện một số hoạt động NH như là nội dung kinh doanh thương xuyên, nhưng không được nhận tiền gửi không kỳ hạn và làm dịch vụ thanh toán.

   29 p mku 20/03/2012 421 2

 • Chủ đề 14: Cho vay tiêu dùng và bất động sản định giá cho vay tiêu dùng và bất động sản

  Chủ đề 14: Cho vay tiêu dùng và bất động sản định giá cho vay tiêu dùng và bất động sản

  Cho vay tiêu dùng: Các hình thức cho vay tiêu dùng, đặc điểm cho vay tiêu dùng, hệ thống tính điểm tín dụng tiêu dùng...

   41 p mku 20/03/2012 329 2

 • Quản lý nguồn vốn phi tiền gửi

  Quản lý nguồn vốn phi tiền gửi

  Các nguồn vốn phi tiền gửi ,Quản lý nguồn vốn phi tiền gửi ,Kế hoạch huy động vốn phi tiền gửi ngân hàng BIDV

   38 p mku 20/03/2012 755 2

 • Thuế tiêu thụ dặc biệt thuế sử dụng dất phi nông nghiệp

  Thuế tiêu thụ dặc biệt thuế sử dụng dất phi nông nghiệp

  Như chúng ta đã biết, thuế có vai trò hết sức quan trọng. Nó không chỉ chiếm một tỷ trọng lớn trong tổng thu của Ngân sách Nhà nước mà còn là một công cụ điều tiết vĩ mô đảm bảo cho sự phát triển của nền kinh tế quốc dân, ổn định đời sống xã hội

   25 p mku 20/03/2012 333 2

 • Chuyên đề: “Quyền chọn chứng khoán”

  Chuyên đề: “Quyền chọn chứng khoán”

  Ngày nay hội nhập là xu hướng chung vủa cả thế giới chứ không chỉ ở Việt Nam. Sự hội nhập toàn cầu mang lại nghiều điều thuận lợi nhưng đồng thời cũng mang đến nhiều khó khăn. Những khó khăn đó chính là các rủi ro có thể nhận thấy hoặc các rủi ro tiềm ẩn. Các rủi ro này tồn tại một cách ngẫu nhiên trong tất cả các lĩnh vực sản xuất,...

   107 p mku 24/05/2012 389 2

 • 500 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CƠ BẢN VỀ CHỨNG KHOÁN VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

  500 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CƠ BẢN VỀ CHỨNG KHOÁN VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

  Thị trường chứng khoán là lĩnh vực phong phú, đa dạng và rất phức tạp; là nơi mua bán các chứng khoán và thường được thực hiện chủ yếu tại sở giao dịch chứng khoán, một phần ở các công ty môi giới (công ty chứng khoán) [1], và cả ở thị trường chợ đen. Tài liệu ôn tập môn thị trường chứng khoán gồm hơn 500 câu hỏi trắc nghiệm giúp các...

   114 p mku 24/05/2012 421 2

 • Lý thuyết Dow - nền tảng của phân tích kĩ thuật

  Lý thuyết Dow - nền tảng của phân tích kĩ thuật

  Lý thuyết Dow - nền tảng của phân tích kĩ thuật. Lý thuyết Dow là cơ sở đầu tiên cho mọi nghiên cứu kĩ thuật trên thị trường. Mặc dù nó thường bị coi là trễ so với thị trường và bị những người chống đối dựa vào đó để chỉ trích nhưng nó vẫn được đông đảo những người có quan tâm đến và tôn trọng. Rất nhiều người, dù ít hay...

   14 p mku 02/10/2012 482 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=mku