• Credit Derivatives Pricing Models: Model, Pricing and Implementation

  Credit Derivatives Pricing Models: Model, Pricing and Implementation

  The credit derivatives market is booming and, for the first time, expanding into the banking sector which previously has had very little exposure to quantitative modeling. This phenomenon has forced a large number of professionals to confront this issue for the first time. Credit Derivatives Pricing Models provides an extremely comprehensive overview of the most current areas in credit risk modeling as applied to the pricing of credit...

   400 p mku 14/05/2012 312 10

 • Chương 8- CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ

  Chương 8- CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ

  Chính sách tiền tệ là một trong những chính sách kinh tế vĩ mô trong đó NHTU sử dụng các công cụ của mình thực hiện điều tiết, kiểm toán lượng tiền cung ứng trong lưu thông (hoặc lãi suất) nhằm đạt được sự ổn định giá trị tiền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đảm bảo công ăn việc làm

   65 p mku 20/03/2012 397 7

 • Bộ đề thi hết môn lý thuyết tài chính tiền tệ

  Bộ đề thi hết môn lý thuyết tài chính tiền tệ

  Tổng quan về thị trường tài chính (TTTC): · Các quan điểm khác nhau về TTTC. · Chức năng của TTTC. · Chức năng của thị trường tài chính. Cấu trúc của TTTC từ các giác độ nghiên cứu khác nhau: · Theo thời hạn chuyển giao vốn. · Theo mức độ can thiệp của chính phủ. · Theo tính chất các công cụ tài chính. · Theo quá trình phát hành và lưu thông các...

   67 p mku 24/05/2012 355 6

 • Luận án: Giải pháp phát triển dịch vụ thẻ tại các Ngân hàng Thương mại Nhà nước Việt Nam

  Luận án: Giải pháp phát triển dịch vụ thẻ tại các Ngân hàng Thương mại Nhà nước Việt Nam

  Mục đích nghiên cứu của luận án là - Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về dịch vụ thẻ của ngân hàng thương mại. - Phân tích và đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ thẻ tại các ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. - Đề xuất giải pháp và một số kiến nghị nhằm phát triển dịch vụ thẻ tại các...

   191 p mku 27/09/2012 390 6

 • Luận văn: Giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh tại ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) chi nhánh Thanh Hoá

  Luận văn: Giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh tại ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) chi nhánh Thanh Hoá

  Trong những năm qua, nước ta đã thực hiện vận hành nền kinh tế theo cơ chế thị trường. Môi trường kinh tế cạnh tranh đã tạo ra triển vọng điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp ngân hàng nói riêng. Bên cạnh những thuận lợi ngân hàng cũng gặp nhiều khó khăn trong hoạt động kinh doanh bởi hoạt động kinh doanh của ngân...

   44 p mku 24/06/2013 304 6

 • Luận văn: Nâng cao hiệu quả huy động vốn tại NHNo&PTNT thành phố Vinh

  Luận văn: Nâng cao hiệu quả huy động vốn tại NHNo&PTNT thành phố Vinh

  Lý do chọn đề tài Vốn có môt vị trí vô cùng quan trọng trong quá trinh phát triển của đất nước.Nước ta đang trong quá trình đổi mới và phát triển việc cần vốn để phát triển cơ sở vật chất khoa học kỹ thuật, phát triển ngành nghề, dịch vụ để từng bước hiện đại hóa nền kinh tế. Vốn là yếu tố cơ bản của quá trình hoạt động của...

   52 p mku 24/06/2013 301 5

 • Luận văn: Nâng cao chất lượng tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Công thương Cửa Lò

  Luận văn: Nâng cao chất lượng tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Công thương Cửa Lò

  LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Đề tài: “ Nâng cao chất lượng tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Công thương Cửa Lò“ Báo cáo thực tập tốt nghiệp MỤC LỤC Trang LỜI NÓI ĐẦU .............................................................................................. 1 1. Lý do chọn đề...

   50 p mku 24/06/2013 407 5

 • Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng của ngân hàng Vietcombank

  Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng của ngân hàng Vietcombank

  Việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ đang được các ngân hàng thương mại quan tâm nhằm ngăn ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng, giảm bớt tỉ lệ nợ xấu do phải trích dự phòng rủi ro. Nội dung luận văn đề cập và phân tích hệ thống xếp hạng tín dụng tại ngân hàng Vietcombank nhằm chứng minh cho quan điểm trên.

   126 p mku 02/10/2012 290 5

 • BỘ ĐỀ ÔN THI TÀI CHÍNH & CHỨNG KHOÁN

  BỘ ĐỀ ÔN THI TÀI CHÍNH & CHỨNG KHOÁN

  Tài liệu do Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng và Tư vấn về Ngân hàng, Tài chính & Chứng khoán (BFSTC), Trường Đại học KTQD biên soạn cho học viên tham khảo .Dây là tài liệu tham khảo có giá trĩ, ngoài lý tuyết tài chính và chứng khoán thì bài tập rất quan trọng, giúp sinh viên củng cố kiến thức TIME VALUE OF MONEY 2.Nếu giá trị tương lai của 1$ trong n năm...

   317 p mku 10/10/2012 293 5

 • Giáo trình Quản trị tài chính: Phần 2 - PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Liên

  Giáo trình Quản trị tài chính: Phần 2 - PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Liên

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Đòn bẩy kinh doanh và chi phí sử dụng vốn, quyết định đầu tư dài hạn của doanh nghiệp, quản trị tài chính doanh nghiệp trong một số bối cảnh đặc biệt. Mời các bạn cùng tham khảo.

   176 p mku 22/09/2016 406 5

 • Tín dụng và ngân hàng

  Tín dụng và ngân hàng

  Tín dụng là khái niệm thể hiện mối quan hệ giữa người cho vay và người vay. Trong quan hệ này,người cho vay có nhiệm vụ chuyển giao quyền sử dụng tiền hoặc hàng hóa cho vay cho người đi vay trong một thời gian nhất định.Người đi vay có nghĩa vụ trả số tiền hoặc giá trị hàng hóa đã vay khi đến hạn trả nợ có kèm hoặc không kèm theo một...

   24 p mku 14/05/2012 295 5

 • LUẬN VĂN: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÍN DỤNG ĐỐI VỚI NGƯỜI NGHÈO TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN QUỲNH LƯU – NGHỆ AN

  LUẬN VĂN: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÍN DỤNG ĐỐI VỚI NGƯỜI NGHÈO TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN QUỲNH LƯU – NGHỆ AN

  Đói nghèo là một vấn đề xã hội mang tính toàn cầu. Có nhiều nguyên nhân dẫn tới đói nghèo, trong đó có một nguyên nhân quan trọng đó là : thiếu vốn sản xuất kinh doanh, chính vì vậy Đảng và Nhà nước ta đã xác định Tín dụng Ngân hàng là một mắt xích không thể thiếu trong hệ thống các chính sách phát triển kinh tế xã hội xóa đói giảm nghèo...

   49 p mku 24/06/2013 420 5

Hướng dẫn khai thác thư viện số