• Bài thuyết trình Phân tích báo cáo tài chính ngân hàng Phương Nam (2008-2012)

  Bài thuyết trình Phân tích báo cáo tài chính ngân hàng Phương Nam (2008-2012)

  Bài thuyết trình phân tích báo cáo tài chính ngân hàng Phương Nam nhằm giới thiệu sơ lược về ngân hàng, cơ cấu tài sản - nguồn vốn, tình hình tài chính giai đoạn 2008-2012, chênh lệch lãi suất bình quân, phân tích báo cáo tài chính ngân hàng Phương Nam. Mời các bạn cùng tham khảo bài thuyết trình để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

   27 p mku 02/08/2019 341 2

 • Bài thuyết trình Phân tích báo cáo tài chính ngân hàng ACB và STB

  Bài thuyết trình Phân tích báo cáo tài chính ngân hàng ACB và STB

  Bài thuyết trình với nội dung tổng quan về ngân hàng ACB và STB, phân tích CAMELS 2 ngân hàng này, cơ sở phân tích báo cáo tài chính ngân hàng ACB và STB, tỷ lệ nợ xấu, tăng trưởng vốn chủ sỡ hữu. Mời các bạn cùng tham khảo bài thuyết trình để nắm chi tiết nội dung.

   17 p mku 02/08/2019 346 1

 • Bài thuyết trình Việc tham gia vốn nước ngoài tại các ngân hàng Việt Nam

  Bài thuyết trình Việc tham gia vốn nước ngoài tại các ngân hàng Việt Nam

  Bài thuyết trình với các nội dung: sơ lược về hệ thống ngân hàng Việt Nam, xu hướng điều chỉnh thể chế, đối tác chiến lược, động cơ tham gia, quá trình tham gia, nguyên nhân thoái vốn. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài thuyết trình.

   12 p mku 02/08/2019 243 1

 • Bài thuyết trình Thị trường và các định chế tài chính ngân hàng thương mại

  Bài thuyết trình Thị trường và các định chế tài chính ngân hàng thương mại

  Bài thuyết trình với các nội dung khái niệm ngân hàng thương mại; vốn liên ngân hàng, phát hành trái phiếu ngân hàng, nghiệp vụ sử dụng vốn của ngân hàng thương mại, các hoạt động cơ bản của ngân hàng thương mại và liên hệ Việt Nam. Để nắm chi tiết nội dung mời các bạn cùng tham khảo bài thuyết trình.

   50 p mku 02/08/2019 293 1

 • Bài thuyết trình: Nghiên cứu giải pháp nâng cao kỹ năng mềm cho sinh viên khoa tài chính ngân hàng

  Bài thuyết trình: Nghiên cứu giải pháp nâng cao kỹ năng mềm cho sinh viên khoa tài chính ngân hàng

  Mục tiêu của bài thuyết trình là tìm hiểu về thực trạng kỹ năng mềm của sinh viên khoa tài chính ngân hàng, tìm ra nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên, đề ra một số giải pháp khắc phục nhằm nâng cao kỹ năng mềm cho sinh viên khoa tài chính ngân hàng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung.

   19 p mku 02/08/2019 255 1

 • CHIẾN LƯỢC GIÁ

  CHIẾN LƯỢC GIÁ

  Xây dựng và quản lý chiến lược giá đúng đắn là điều kiện quan trọng đảm bảo doanh nghiệp có thể xâm nhập và chiếm lĩnh được thị trường và hoạt động kinh doanh có hiệu quả cao. Tuy nhiên giá cả chịu sự tác động của nhiều yếu tố. Sự hình thành và vận động của nó rất phức tạp. Việc quản trị chiến lược giá hợp lý đòi...

   35 p mku 19/12/2012 268 1

 • Phân tích chính sách thuế

  Phân tích chính sách thuế

  Cơ cấu thuế thu nhập có làm giảm lượng tiền tiết kiệm của các cá nhân hay không? Đây là câu hỏi quan trọng của chính sách, bởi vì liên quan đến thị trường vốn và tăng trưởng kinh tế . Vai trò thích hợp của việc đánh thuế vào thu nhập vốn là gì? (thuế đánh vào tiền lời tiết kiệm) . Dẫn nhập Bài học này tập trung : Mô hình lý thuyết...

   48 p mku 14/12/2012 472 2

 • CHƯƠNG 4: THUẾ ĐÁNH VÀO CUNG LAO ĐỘNG

  CHƯƠNG 4: THUẾ ĐÁNH VÀO CUNG LAO ĐỘNG

  Giữa 1987 và 1988, Iceland đã chuyển đổi ể ổ ệ g ập từ hệ thống thuế thu nhập: đánh vào thu nhập năm trước sang hệ thống thuế dựa vào cơ sở tiền lương ( pay-as-you-go) . pay as you go) Figure 1 cho thấy kết quả thị trường lao động. Figure 1 Labor supply spiked in 1987, a transition year with no income tax. Dẫn nhập Tổng lao động vọt lên từ 78% đến...

   41 p mku 14/12/2012 1066 2

 • Chapter 3: Sự mất công bằng và thuế tối ưu

  Chapter 3: Sự mất công bằng và thuế tối ưu

  Thị trường không thể tự làm cho thuế giảm ể ế g xuống. Chỉ có hành động mà những người tham gia thị trường thực hiện để tối thiểu hóa gánh nặng thuế, thì họ sẽ làm . Điều nay đúng cho cả người sản xuất lẫn người tiêu dùng . Dẫn nhập Bài học này sẽ minh chứng những nỗ để ỗ ể làm tối thiểu hóa chí phí hiệu quả đối với...

   52 p mku 14/12/2012 295 1

 • Chương 2 Đánh thuế công bằng: ảnh hưởng của đánh thuế

  Chương 2 Đánh thuế công bằng: ảnh hưởng của đánh thuế

  Thuế hay thu ngân sách nhà nước là việc Nhà nước dùng quyền lực của mình để tập trung một phần nguồn tài chính quốc gia hình thành quỹ Ngân sách nhà nước nhằm thỏa mãn các nhu cầu của Nhà nước.

   64 p mku 14/12/2012 287 1

 • Tổng quan thuế

  Tổng quan thuế

  Mỗi loại thuế đã tự nó nói lên rồi, nhưng mà khi hỏi tới thì nhiều người thực ra không hiểu các loại thuế đó là gì. Thuế là các khoản tiền, tiền đó không phải là khoản thù lao cho công đặc biệt và là khoản thu từ tất cả các tập thể công cộng hợp pháp (Liên bang, tiểu bang và địa phương). Tất cả các loại thuế được thu theo tỉ lệ...

   66 p mku 14/12/2012 332 1

 • Chương 6 THUẾ ĐÁNH VÀO CÁC HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CÓ TÍNH RỦI RO VÀ THUẾ TÀI SẢN

  Chương 6 THUẾ ĐÁNH VÀO CÁC HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CÓ TÍNH RỦI RO VÀ THUẾ TÀI SẢN

  Bài học này khám phá ảnh hưởng của đánh q ệ g thuế liên quan đến tiết kiệm: ảnh hưởng đến chấp nhận rủi ro và ảnh hưởng đến sự giàu có. có Thuế đánh vào thu nhập kinh doanh chứng khoán ở Việt nam? 3 ĐÁNH THUẾ VÀ CHẤP NHẬN RỦI RO Mô hình đầu tư tài sản cơ bản Domar and Musgrave (1944) phát triển mô ể g hình đơn giản về rủi ro đầu...

   55 p mku 14/12/2012 325 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số