• Bài giảng Quản trị ngân hàng nâng cao - Chương 1: Hội sở chính và tổ chức và triển khai quản trị ngân hàng thương mại

  Bài giảng Quản trị ngân hàng nâng cao - Chương 1: Hội sở chính và tổ chức và triển khai quản trị ngân hàng thương mại

  Bài giảng Quản trị ngân hàng nâng cao - Chương 1: Hội sở chính và tổ chức và triển khai quản trị ngân hàng thương mại. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: Tổ chức mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại và vai trò của Hội sở chính trong quản trị ngân hàng thương mại; quản trị ngân hàng thương mại;... Mời các bạn...

   40 p mku 25/07/2022 40 0

 • Bài giảng Quản trị ngân hàng nâng cao - Chương 2: Quản trị nợ và tài sản ngân hàng thương mại

  Bài giảng Quản trị ngân hàng nâng cao - Chương 2: Quản trị nợ và tài sản ngân hàng thương mại

  Bài giảng Quản trị ngân hàng nâng cao - Chương 2: Quản trị nợ và tài sản ngân hàng thương mại. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: Quản trị nợ của ngân hàng thương mại; quản trị tài sản của ngân hàng thương mại; quản trị tài sản – nợ;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   43 p mku 25/07/2022 36 0

 • Bài giảng Quản trị ngân hàng nâng cao - Chương 4: Giám sát ngân hàng thương mại theo chuẩn mực quốc tế

  Bài giảng Quản trị ngân hàng nâng cao - Chương 4: Giám sát ngân hàng thương mại theo chuẩn mực quốc tế

  Bài giảng Quản trị ngân hàng nâng cao - Chương 4: Giám sát ngân hàng thương mại theo chuẩn mực quốc tế. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: Giám sát ngân hàng thương mại theo chuẩn mực Basel; giám sát ngân hàng thương mại theo chuẩn mực Camel;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   15 p mku 25/07/2022 38 0

 • Bài giảng Quản trị ngân hàng nâng cao - Chương 3: Quản trị rủi ro trong hoạt động ngân hàng

  Bài giảng Quản trị ngân hàng nâng cao - Chương 3: Quản trị rủi ro trong hoạt động ngân hàng

  Bài giảng Quản trị ngân hàng nâng cao - Chương 3: Quản trị rủi ro trong hoạt động ngân hàng. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: Rủi ro và quản trị rủi ro; quản trị rủi ro danh mục tín dụng; quản trị rủi ro hoạt động; quản trị rủi ro khác;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   49 p mku 25/07/2022 39 0

 • Bài giảng Tín dụng ngân hàng (Nghiệp vụ NHTM – Commercial Banking) - Lê Trung Hiếu

  Bài giảng Tín dụng ngân hàng (Nghiệp vụ NHTM – Commercial Banking) - Lê Trung Hiếu

  Cùng tìm hiểu tổng quan về Ngân hàng thương mại; nghiệp vụ nguồn vốn trong ngân hàng thương mại; những vấn đề chung về tín dụng ngân hàng; tín dụng ngắn hạn tài trợ kinh doanh cho doanh nghiệp;... được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Tín dụng ngân hàng (Nghiệp vụ NHTM – Commercial Banking)" của Lê Trung Hiếu.

   71 p mku 28/11/2021 75 0

 • Bài giảng Hệ thống tiền tệ quốc tế

  Bài giảng Hệ thống tiền tệ quốc tế

  Bài giảng Hệ thống tiền tệ quốc tế tập trung trình bày các vấn đề cơ bản về hệ thống tiền tệ quốc tế từ 1870; hậu Bretton Woods; vấn đề trung tâm hiện nay; kiểm soát vốn;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

   12 p mku 28/11/2021 72 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin ngân hàng - ThS. Huỳnh Đỗ Bảo Châu

  Bài giảng Hệ thống thông tin ngân hàng - ThS. Huỳnh Đỗ Bảo Châu

  Bài giảng Hệ thống thông tin ngân hàng gồm có những nội dung chính sau: Tổng quan về hệ thống thông tin ngân hàng, giá trị tiền theo thời gian, thẩm định dự án đầu tư, ứng dụng goalseek và scenario trong excel, ứng dụng solver trong excel,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   51 p mku 28/11/2021 79 0

 • Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 4 - Ths. Vũ Thanh Tùng

  Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 4 - Ths. Vũ Thanh Tùng

  Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 4 Ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ do Ths. Vũ Thanh Tùng biên soạn trình bày các nội dung chính như: Quá trình ra đời và phát triển của ngân hàng trung ương, đặc điểm và tính chất của ngân hàng trung ương,...

   18 p mku 28/11/2021 82 0

 • Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 3 - Ths. Vũ Thanh Tùng

  Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 3 - Ths. Vũ Thanh Tùng

  Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 3 Tài chính doanh nghiệp do Ths. Vũ Thanh Tùng biên soạn trình bày các nội dung chính như: những vấn đề chung về tài chính doanh nghiệp, tổ chức tài chính doanh nghiệp, những nội dung chủ yếu của hoạt động tài chính doanh nghiệp, quản lý nhà nước đối với hoạt động tài chính doanh nghiệp.

   29 p mku 28/11/2021 69 0

 • Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 2 - Ths. Vũ Thanh Tùng

  Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 2 - Ths. Vũ Thanh Tùng

  Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 2 Tài chính công và Ngân sách nhà nước do Ths. Vũ Thanh Tùng biên soạn trình bày các nội dung chính như: Nội dung cơ bản về tài chính công, ngân sách nhà nước,...

   55 p mku 28/11/2021 62 0

 • Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 1 - Ths. Vũ Thanh Tùng

  Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 1 - Ths. Vũ Thanh Tùng

  Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 1 Đại cương về tài chính và tiền tệ do Ths. Vũ Thanh Tùng biên soạn trình bày các nội dung chính như: Lý luận cơ bản về tài chính, chức năng của tài chính, đặc điểm của phân phối Tài chính, Hệ thống tài chính,...

   74 p mku 28/11/2021 74 0

 • Bài giảng Ngân hàng thương mại 2: Bài 2 - ThS. Trần Phước Huy

  Bài giảng Ngân hàng thương mại 2: Bài 2 - ThS. Trần Phước Huy

  Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Ngân hàng thương mại 2 - Bài 2: Rủi ro tín dụng" để nắm chi tiết kiến thức về khái niệm và bản chất của rủi ro tín dụng; nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng; tác động của rủi ro tín dụng.

   21 p mku 28/11/2021 62 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số