• Giáo trình Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Phần 1 - NXB Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

  Giáo trình Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Phần 1 - NXB Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

  Giáo trình Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan về ngân hàng thương mại; Nghiệp vụ huy động vốn; Các vấn đề cơ bản về tín dụng ngân hàng; Nghiệp vụ cho vay; Nghiệp vụ cho thuê tài chính; Nghiệp vụ chiết khấu;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   154 p mku 03/11/2022 7 0

 • Giáo trình Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Phần 2 - NXB Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

  Giáo trình Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Phần 2 - NXB Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của "Giáo trình Nghiệp vụ ngân hàng thương mại" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Nghiệp vụ bão lãnh; Nghiệp vụ bao thanh toán; Nghiệp vụ tín dụng, tài trợ xuất nhập khẩu; Nghiệp vụ thanh toán trong nước; Nghiệp vụ thanh toán quốc tế; Nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối; Các nghiệp vụ kinh doanh khác của ngân hàng thương...

   185 p mku 03/11/2022 4 0

 • Giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ: Phần 1 - NXB Xây dựng

  Giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ: Phần 1 - NXB Xây dựng

  Giáo trình "Lý thuyết tài chính tiền tệ" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Những vấn đề cơ bản về tài chính; Hệ thống tài chính nước ta; Ngân sách nhà nước; Tổ chức quản lý quỹ bảo hiểm;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   34 p mku 01/10/2022 7 0

 • Giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ: Phần 2 - NXB Xây dựng

  Giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ: Phần 2 - NXB Xây dựng

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của Giáo trình "Lý thuyết tài chính tiền tệ" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Tiền tệ và lưu thông tiền tệ, cung và cầu tiền tệ, tín dụng và ngân hàng, quan hệ tín dụng, các hình thức tín dụng trong nền kinh tế thị trường, ngân hàng thương mại, ngân hàng Trung ương. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung...

   46 p mku 01/10/2022 8 0

 • Giáo trình Thanh toán và tín dụng quốc tế: Phần 1 - Th.S. Nguyễn Thị Thu Hương, ThS. Lại Lâm Anh

  Giáo trình Thanh toán và tín dụng quốc tế: Phần 1 - Th.S. Nguyễn Thị Thu Hương, ThS. Lại Lâm Anh

  Giáo trình Thanh toán và tín dụng quốc tế trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho thực tiễn hoạt động thanh toán và tín dụng trong tương lai ở phạm vi quốc tế. Giáo trình được chia thành 2 phần, trong đó phần 1 giới thiệu các vấn đề liên quan đến cả thanh toán và tín dụng quốc tế như: tỷ giá hối đoái, thị trường...

   88 p mku 01/10/2022 8 0

 • Giáo trình Thanh toán và tín dụng quốc tế: Phần 2 - Th.S. Nguyễn Thị Thu Hương, ThS. Lại Lâm Anh

  Giáo trình Thanh toán và tín dụng quốc tế: Phần 2 - Th.S. Nguyễn Thị Thu Hương, ThS. Lại Lâm Anh

  Giáo trình Thanh toán và tín dụng quốc tế: Phần 2 ngoài nội dung giới thiệu về những vấn đề chung của thanh toán quốc tế, còn đi sâu trình bày các công cụ thanh toán và phương thức thanh toán được sử dụng hiện nay; giới thiệu về sự ra đời, mục tiêu hoạt động, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ của 4 tổ chức tài chính quốc tế với Việt Nam,...

   131 p mku 01/10/2022 8 0

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Phần 1 - Nguyễn Văn Ngọc

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Phần 1 - Nguyễn Văn Ngọc

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan kinh tế vĩ mô; lý thuyết cổ điển các mô hình mô tả nền kinh tế trong dài hạn. Mời các bạn cùng tham khảo!

   131 p mku 01/10/2022 8 0

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Phần 2 - Nguyễn Văn Ngọc

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Phần 2 - Nguyễn Văn Ngọc

  Tiếp nội dung phần 1, Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: nền kinh tế trong ngắn hạn; bàn thêm về những cơ sở kinh tế vi mô nằm sau kinh tế vĩ mô. Mời các bạn cùng tham khảo!

   166 p mku 01/10/2022 9 0

 • Giáo trình Tài chính quốc tế: Phần 1

  Giáo trình Tài chính quốc tế: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Tài chính quốc tế" do PGS.TS Nguyễn Văn Tiến biên soạn cung cấp cho người đọc các kiến thức: Đại cương về tài chính quốc tế, thị trường ngoại hối - Forex, cán cân thanh toán quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   166 p mku 16/09/2022 29 0

 • Giáo trình Tài chính quốc tế: Phần 2

  Giáo trình Tài chính quốc tế: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn giáo trình "Tài chính quốc tế", phần 2 giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Những vấn đề cơ bản về tỷ giá, học thuyết ngang giá sức mua - PPP, học thuyết ngang giá lãi suất - IRP, hệ thống tiền tệ quốc tế,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   257 p mku 16/09/2022 27 0

 • Giáo trình Quản trị tài chính doanh nghiệp: Phần 2 - PGS.TS. Phạm Quang Trung

  Giáo trình Quản trị tài chính doanh nghiệp: Phần 2 - PGS.TS. Phạm Quang Trung

  Giáo trình Quản trị tài chính doanh nghiệp: Phần 2 gồm nội dung chương 8 đến chương 14 của tài liệu. Nội dung phần 2 trình bày các vấn đề về giá trị hiện tại, các quyết định va phân tích về chi phí đầu tư, doanh lợi, rủi ro trong hoạt động đầu tư, rủi ro kinh doanh, đòn bẩy hoạt động và các nội dung khác. Mời bạn đọc tham khảo.

   205 p mku 09/08/2022 50 0

 • Giáo trình Quản trị tài chính doanh nghiệp: Phần 1 - PGS.TS. Phạm Quang Trung

  Giáo trình Quản trị tài chính doanh nghiệp: Phần 1 - PGS.TS. Phạm Quang Trung

  Giáo trình Quản trị tài chính doanh nghiệp: Phần 1 gồm nội dung 7 chương đầu tài liệu. Nội dung phần 1 trình bày về quản lý tài sản cố định, quản lý tài sản lưu động và vốn lưu động, các báo cáo tài chính chủ yếu, quản lý vốn bằng tiền, quản lý tín dụng thương mại và các nội dung khác. Mời bạn đọc tham khảo.

   105 p mku 09/08/2022 54 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số