• Ebook Thị trường hối đoái: Phần 1

  Ebook Thị trường hối đoái: Phần 1

  Ebook "Thị trường hối đoái" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan về thị trường hối đoái; Phân tích thị trường hối đoái; Hàng hóa của thị trường hối đoái; Cơ chế hoạt động của thị trường hối đoái; Các loại nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu trên thị trường hối đoái; Rủi ro hối đoái;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội...

   196 p mku 01/10/2022 10 0

 • Ebook Thị trường hối đoái: Phần 2

  Ebook Thị trường hối đoái: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Thị trường hối đoái" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Thực tiễn hình thành tỷ giá kỳ hạn ở Việt Nam; Nghiệp vụ SWAPS; Thị trường ngoại hối đoái phái sinh; Một số nhận xét chung về các công cụ tài chính phái sinh. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   173 p mku 01/10/2022 8 0

 • Ebook Business Analysis and Valuation: Using Financial Statements (second edition)

  Ebook Business Analysis and Valuation: Using Financial Statements (second edition)

  The purpose of this chapter is to outline comprehensive framework for financial statement analysis. Because financial statements provide the most widely available data on public corporations’ economic activities, investors and other stakeholders rely on financial reports to assess the plans and performance of firms and corporate managers. A variety of questions can be addressed by business analysis using financial statements, as shown...

   952 p mku 01/10/2022 14 0

 • Ebook Financial institutions management (6th edition): Part 1

  Ebook Financial institutions management (6th edition): Part 1

  Part 1 book "Financial institutions management" has contents: The financial services industry - insurance companies; the financial services industry - mutual funds and hedge funds; risks of financial intermediation, interest rate risk, market risk, the financial services industry - finance companies,...and other contents.

   394 p mku 01/10/2022 12 0

 • Ebook Financial institutions management (6th edition): Part 2

  Ebook Financial institutions management (6th edition): Part 2

  Part 2 book "Financial institutions management" has contents: off-balance-sheet risk, foreign exchange risk, sovereign risk, technology and other operational risks, liquidity risk, capital adequacy, product diversification, geographic expansion, liability and liquidity management,...and other contents.

   502 p mku 01/10/2022 9 0

 • Ebook Tiền tệ ngân hàng: Phần 1 - PGS. TS. Nguyễn Đăng Đờn

  Ebook Tiền tệ ngân hàng: Phần 1 - PGS. TS. Nguyễn Đăng Đờn

  Phần 1 cuốn sách "Tiền tệ ngân hàng" giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Những vấn đề cơ bản về tiền tệ và lưu thông tiền tệ, các chế độ lưu thông tiền tệ, lý thuyết về lạm phát và chống lạm phát, tín dụng và thị trường tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   123 p mku 09/08/2022 34 0

 • Ebook Tiền tệ ngân hàng: Phần 2 - PGS. TS. Nguyễn Đăng Đờn

  Ebook Tiền tệ ngân hàng: Phần 2 - PGS. TS. Nguyễn Đăng Đờn

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn "Tiền tệ ngân hàng", phần 2 trình bày các nội dung: Ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng, ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ quốc gia, hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt ở Việt Nam, những vấn đề cơ bản trong quan hệ thanh toán và tín dụng quốc tế,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   217 p mku 09/08/2022 45 0

 • Ebook Kinh tế học (Tập 1) (Tái bản lần thứ nhất): Phần 1

  Ebook Kinh tế học (Tập 1) (Tái bản lần thứ nhất): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Kinh tế học" của tác giả Paul A. Samuelson giới thiệu tới người đọc những khái niệm cơ bản về kinh tế; kinh tế học vi mô - Cung, cầu và thị trường sản phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   421 p mku 09/08/2022 32 0

 • Ebook Kinh tế học (Tập 1) (Tái bản lần thứ nhất): Phần 2

  Ebook Kinh tế học (Tập 1) (Tái bản lần thứ nhất): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Kinh tế học", phần 2 giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Thị trường yếu tố và phân phối thu nhập; hiệu quả, công bằng môi trường và chính phủ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   371 p mku 09/08/2022 31 0

 • Ebook Kinh tế học (Tập 2) (tái bản lần thứ nhất): Phần 1

  Ebook Kinh tế học (Tập 2) (tái bản lần thứ nhất): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Kinh tế học (Tập 2)" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Các khái niệm cơ bản của kinh tế học vĩ mô; tổng cung, tăng trưởng kinh tế, và các chính sách kinh tế vĩ mô. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   571 p mku 09/08/2022 34 0

 • Ebook Kinh tế học (Tập 2) (tái bản lần thứ nhất): Phần 2

  Ebook Kinh tế học (Tập 2) (tái bản lần thứ nhất): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Kinh tế học (Tập 2)" của tác giả Paul A.Samuelson, phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung phần 7 - Thương mại quốc tế và nền kinh tế thế giới. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   237 p mku 09/08/2022 34 0

 • Ebook Thị trường chứng khoán: Phần 1

  Ebook Thị trường chứng khoán: Phần 1

  Phần 1 ebook gồm các chương chính: Tổng quan về thị trường chứng khoán, công ty cổ phần, chứng khoán. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   127 p mku 09/08/2022 30 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số