• Ebook English in medicine: Part 1

  Ebook English in medicine: Part 1

  Part 1 of the document English in medicine presents the following contents: Taking a history 1, taking a history 2, examining a patient, special examinations, investigations. Invite you to consult.

   65 p mku 16/09/2022 20 0

 • Ebook English in medicine: Part 2

  Ebook English in medicine: Part 2

  Continued part 1, part 2 of the document English in medicine presents the following contents: Making a diagnosis (discussing a diagnosis, reading skills-reading articles, case history,...), treatment (medical treatment, physiotherapy, surgical treatment, reading skills: Using an online database).

   83 p mku 16/09/2022 24 0

 • Ebook Professional English in use medicine: Part 1

  Ebook Professional English in use medicine: Part 1

  Part 1 of the document Professional English in use medicine presents the following contents: Basic (Health and illness, parts of the body, functions of the body), medical and paramedical, education and training, systems, dieases and symptoms.

   87 p mku 16/09/2022 30 0

 • Ebook Professional English in use medicine: Part 2

  Ebook Professional English in use medicine: Part 2

  Continued part 1, part 2 of the document Professional English in use medicine presents the following contents: Prevention, epidemiology, ethics, research, taking a history, examination, explanation (data presentations, research articles, abstracts, conference presentations, case presentations).

   76 p mku 16/09/2022 29 0

 • Nghiên cứu một số chỉ số hình thái, chức năng thận và động mạch thận trên siêu âm doppler ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2

  Nghiên cứu một số chỉ số hình thái, chức năng thận và động mạch thận trên siêu âm doppler ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2

  Mục tiêu: khảo sát biến đổi về thể tích thận và huyết động của động mạch thận qua siêu âm và mối liên quan của chúng với tình trạng biến đổi chức năng thận ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2. Đối tượng và phương pháp: nhóm bệnh: 55 bệnh nhân đái tháo đường týp 2, không hẹp động mạch thận. Nhóm chứng: 22 người bình thường.

   7 p mku 27/12/2019 156 1

 • Ebook Hadzic’s textbook of regional anesthesia and acute pain management (2/E): Part 1

  Ebook Hadzic’s textbook of regional anesthesia and acute pain management (2/E): Part 1

  Part 1 book “Hadzic’s textbook of regional anesthesia and acute pain management” has contents: Embryology, functional regional anesthesia anatomy, histology of the peripheral nerves and light microscopy, connective tissues of peripheral nerves, ultrastructural anatomy of the spinal meninges and related structures,… and other contents.

   408 p mku 28/06/2019 165 1

 • Ebook Hadzic’s textbook of regional anesthesia and acute pain management (2/E): Part 2

  Ebook Hadzic’s textbook of regional anesthesia and acute pain management (2/E): Part 2

  Part 2 book “Hadzic’s textbook of regional anesthesia and acute pain management” has contents: Epidural anesthesia, caudal anesthesia, combined spinal and epidural anesthesia, postdural puncture headache, ultrasound-guided head and neck nerve blocks,… and other contents.

   483 p mku 28/06/2019 168 1

 • Ebook Principles and practice of pediatric anesthesia: Part 1

  Ebook Principles and practice of pediatric anesthesia: Part 1

  Part 1 book “Principles and practice of pediatric anesthesia” has contents: Anatomy, growth and development, physiological characteristics and anesthetic implications, essentials of pharmacology in neonates, infants and children, understanding the pediatric chest radiograph,… and other contents.

   272 p mku 28/06/2019 190 1

 • Ebook Principles and practice of pediatric anesthesia: Part 2

  Ebook Principles and practice of pediatric anesthesia: Part 2

  (BQ) Part 2 book “Principles and practice of pediatric anesthesia” has contents: Anesthesia for plastic and reconstructive surgery, anesthesia for pediatric dentistry, anesthesia for ophthalmic procedures, anesthesia for pediatric neurosurgical procedures, anesthesia and pediatric liver diseases, … and other contents.

   315 p mku 28/06/2019 155 1

 • Ebook Handbook of pediatric anesthesia: Part 1

  Ebook Handbook of pediatric anesthesia: Part 1

  Part 1 book has contents: Cleft lip and palate repair, laryngeal papillomatosis, subglottic stenosis, postoperative stridor, laryngeal papillomatosis, difficult airway management, cardiopulmonary bypass, ventricular septum defect repair, single ventricle physiology,… and other contents.

   195 p mku 28/06/2019 167 1

 • Ebook Handbook of pediatric anesthesia: Part 2

  Ebook Handbook of pediatric anesthesia: Part 2

  Part 2 book has contents: Gastrointestinal diseases, metabolic diseases, musculoskeletal, syndromes, off-site anesthesia, adults with congenital diseases, pain, fontan physiology, eisenmenger syndrome, juvenile idiopathic arthritis, pain management after scoliosis repair,… and other contents.

   168 p mku 28/06/2019 177 1

 • Tài liệu Quy trình lấy mẫu xét nghiệm

  Tài liệu Quy trình lấy mẫu xét nghiệm

  "Quy trình lấy mẫu xét nghiệm " sẽ cung cấp cho bạn chi tiết trình tự thao tác các bước trong quy trình lấy mẫu xét nghiệm. Đặc biết hướng dẫn chi tiết trong các khâu như: lấy mẫu bệnh phẩm, chuyển bệnh phẩm, vận chuyển bệnh phẩm bằng phương tiện công cộng, các lưu ý, chỉ định...của từng khâu. Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm chi tiết tài...

   11 p mku 27/06/2019 380 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số