• Tài liệu Quy trình lấy mẫu xét nghiệm

    Tài liệu Quy trình lấy mẫu xét nghiệm

    "Quy trình lấy mẫu xét nghiệm " sẽ cung cấp cho bạn chi tiết trình tự thao tác các bước trong quy trình lấy mẫu xét nghiệm. Đặc biết hướng dẫn chi tiết trong các khâu như: lấy mẫu bệnh phẩm, chuyển bệnh phẩm, vận chuyển bệnh phẩm bằng phương tiện công cộng, các lưu ý, chỉ định...của từng khâu. Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm chi tiết tài...

     11 p mku 27/06/2019 366 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số