• Ebook Phản ứng điện hóa và ứng dụng

    Ebook Phản ứng điện hóa và ứng dụng

    Ebook "Phản ứng điện hóa và ứng dụng" thông tin đến các bạn với những kiến thức cơ sở nhiệt động lực của hệ oxi hóa – khử điện hóa; một số ứng dụng của nhiệt động lực học điện hóa; động học các phản ứng điện hóa; một số lĩnh vực ứng dụng của động học điện hóa. Mời các bạn cùng tham khảo!

     183 p mku 16/11/2020 246 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số