• Ebook Công nghệ chế biến dầu mỏ - NXB Khoa học và Kỹ thuật

  Ebook Công nghệ chế biến dầu mỏ - NXB Khoa học và Kỹ thuật

  Cùng nắm kiến thức trong ebook "Công nghệ chế biến dầu mỏ" thông qua việc tìm hiểu nội dung các phần sau: phần 1 dầu khí-nguồn nguyên liệu chứa hydrocacbon quan trọng cho công nghiệp, phần 2 các quá trình chế biến vật lý trong lọc dầu, phần 3 các quá trình chế biến hóa học.

   267 p mku 08/08/2022 74 0

 • Về dạng Jordan của các ma trận trên vành chia có ước cơ sở đơn

  Về dạng Jordan của các ma trận trên vành chia có ước cơ sở đơn

  Mục tiêu chính của bài viết này là trình bày một số kỹ thuật phân tích ma trận trên vành chia của P. M. Cohn theo một cách trực quan và dễ hiểu. Từ các kết quả đó, chúng tôi chứng minh được rằng mọi ma trận có ước cơ sở đơn trên vành chia

   9 p mku 23/09/2023 1 0

 • Nghiên cứu sự ảnh hưởng của tổng số lượng lấy mẫu đến chất lượng của phương pháp Polynomial Chaos

  Nghiên cứu sự ảnh hưởng của tổng số lượng lấy mẫu đến chất lượng của phương pháp Polynomial Chaos

  Bài viết Nghiên cứu sự ảnh hưởng của tổng số lượng lấy mẫu đến chất lượng của phương pháp Polynomial Chaos trình bày ảnh hưởng của cách chọn tổng số lượng lấy mẫu đến chất lượng kết quả của phương pháp PC. Với các kết quả mô phỏng thu được, tác giả sử dụng phương pháp Monte Carlo (MC) để kiểm chứng lại.

   5 p mku 23/09/2023 1 0

 • Điều kiện tối ưu đủ cho điểm cực tiểu toàn cục của bài toán cực trị có ràng buộc tổng quát trong không gian hữu hạn chiều

  Điều kiện tối ưu đủ cho điểm cực tiểu toàn cục của bài toán cực trị có ràng buộc tổng quát trong không gian hữu hạn chiều

  Mục đích của bài viết này là sử dụng khái niệm tập ảnh với lớp hàm tách được yếu chính quy để thiết lập điều kiện đủ cho điểm cực tiểu toàn cục của bài toán cực trị có ràng buộc tổng quát trong không gian hữu hạn chiều.

   7 p mku 23/09/2023 3 0

 • Bài giảng Sinh lý học thực vật: Chương 2 - TS. Trần Thế Hùng

  Bài giảng Sinh lý học thực vật: Chương 2 - TS. Trần Thế Hùng

  Bài giảng Sinh lý học thực vật: Chương 2 Nước và thực vật, cung cấp cho người học những kiến thức như: Các khái niệm; Vận chuyển chủ động; Nước và vai trò với cây; Vận chuyển nước trong cây; Nguyên lý hút nước của cây; Quá trình vận chuyển nước trong cây; Các dạng nước trong cây; Hiện tượng thoát hơi nước qua cutin;...Mời các bạn cùng tham...

   42 p mku 24/02/2022 59 0

 • Một số bài toán trong kinh tế sử dụng ngôn ngữ R

  Một số bài toán trong kinh tế sử dụng ngôn ngữ R

  Toán học có vai trò đặc biệt quan trọng trong khoa học và công nghệ, nó là công cụ rất mạnh trong việc mô hình hóa các bài toán thực tế. Bài viết Một số bài toán trong kinh tế sử dụng ngôn ngữ R nghiên cứu ứng dụng để tìm thông tin bằng một số phương pháp phân tích dữ liệu; Một số ví dụ chọn lọc trong thực tế.

   7 p mku 23/09/2023 1 0

 • Bài giảng Toán rời rạc: Chương 6.3 - ThS. Trần Quang Khải

  Bài giảng Toán rời rạc: Chương 6.3 - ThS. Trần Quang Khải

  Bài giảng Toán rời rạc: Chương 6.3 cung cấp cho người học những kiến thức như: Bài toán tìm đường đi ngắn nhất; Giới thiệu bài toán TSP. Mời các bạn cùng tham khảo!

   28 p mku 23/03/2022 94 0

 • Khai triển tiệm cận nghiệm yếu cho một phương trình sóng phi tuyến đàn hồi nhớt chứa số hạng Balakrishnan - Taylor

  Khai triển tiệm cận nghiệm yếu cho một phương trình sóng phi tuyến đàn hồi nhớt chứa số hạng Balakrishnan - Taylor

  Bài viết "Khai triển tiệm cận nghiệm yếu cho một phương trình sóng phi tuyến đàn hồi nhớt chứa số hạng Balakrishnan - Taylor" đề cập đến bài toán Dirichlet cho một phương trình sóng phi tuyến chứa các số hạng đàn hồi nhớt và Balakrishnan-Taylor trong miền một chiều. Mời các bạn cùng tham khảo.

   15 p mku 23/09/2023 4 0

 • Giáo trình Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Phần 2 - Mai Chi, Trần Doãn Phú

  Giáo trình Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Phần 2 - Mai Chi, Trần Doãn Phú

  Giáo trình "Lý thuyết xác suất và thống kê toán" được biên soạn theo chương trình chuẩn của bộ GD&ĐT và dùng làm tài liệu tham khảo cho sinh viên các trường thuộc khối kinh tế và các ngành tương đương khác. Giáo trình kết cấu gồm 9 chương và chia thành 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: thống kê toán; lý thuyết mẫu; ước lượng các tham...

   171 p mku 08/08/2022 56 0

 • Phương pháp quy hoạch động sử dụng kỹ thuật lập hệ thức giải một số bài toán tiêu biểu trong lý thuyết đồ thị

  Phương pháp quy hoạch động sử dụng kỹ thuật lập hệ thức giải một số bài toán tiêu biểu trong lý thuyết đồ thị

  Bài viết trình bày phương pháp quy hoạch động sử dụng kỹ thuật lập hệ thức để giải một số bài toán điển hình trong lý thuyết đồ thị. Các bước chi tiết của kỹ thuật lập công thức đã được nghiên cứu và tổng hợp để giải một lớp bài toán điển hình trong lý thuyết đồ thị một cách hiệu quả.

   8 p mku 23/09/2023 4 0

 • Giáo trình Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Phần 1 - Mai Chi, Trần Doãn Phú

  Giáo trình Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Phần 1 - Mai Chi, Trần Doãn Phú

  Giáo trình "Lý thuyết xác suất và thống kê toán" được biên soạn theo chương trình chuẩn của bộ GD&ĐT và dùng làm tài liệu tham khảo cho sinh viên các trường thuộc khối kinh tế và các ngành tương đương khác. Giáo trình kết cấu gồm 9 chương và chia thành 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: lý thuyết xác suất; biến cố ngẫu nhiên; đại lượng...

   127 p mku 08/08/2022 71 0

 • Bài giảng Công nghệ Gene: Chương 6 - TS. Nguyễn Ngọc Phương Thảo

  Bài giảng Công nghệ Gene: Chương 6 - TS. Nguyễn Ngọc Phương Thảo

  Bài giảng Công nghệ Gene: Chương 6 Kỹ thuật di truyền và công nghệ sinh học, cung cấp cho người học những kiến thức như: Kỹ thuật di truyền và công nghệ sinh học; Kỹ thuật di truyền và cây chuyển gene; Kỹ thuật di truyền và động vật chuyển gene; Kỹ thuật di truyền trong y học và pháp y; Thảo luận: một số kỹ thuật hiện đại tạo đột biến hệ...

   10 p mku 24/02/2022 71 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=mku