• Ebook Nuôi cấy mô tế bào thực vật: Nghiên cứu và ứng dụng: Phần 2 - Nguyễn Đức Thành

  Ebook Nuôi cấy mô tế bào thực vật: Nghiên cứu và ứng dụng: Phần 2 - Nguyễn Đức Thành

  Nội dung cuốn sách trình bày một số phương pháp mô học, tế bào học và phân tử phục vụ cho nghiên cứu cũng như đánh giá các sản phẩm nuôi cấy mô và tế bào. Ngoài ra còn giới thiệu một số quy trình nuôi cấy mô cũng như tế bào phục vụ cho nghiên cứu và ứng dụng đã được tiến hành thành công tại phòng thí nghiệm. Mời các bạn cùng tham khảo...

   75 p mku 24/01/2022 36 0

 • Bài giảng Toán rời rạc: Chương 3 - ThS. Trần Quang Khải

  Bài giảng Toán rời rạc: Chương 3 - ThS. Trần Quang Khải

  Bài giảng Toán rời rạc: Chương 3 Suy luận và Chứng minh, cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu; Các quy tắc suy luận; Phương pháp chứng minh; Quy nạp toán học; Phát biểu đệ quy. Mời các bạn cùng tham khảo!

   26 p mku 23/03/2022 22 0

 • Giáo trình Hóa Lý - Tập 1: Cơ sở nhiệt động học - Nguyễn Đình Huề

  Giáo trình Hóa Lý - Tập 1: Cơ sở nhiệt động học - Nguyễn Đình Huề

  Giáo trình Hóa Lý - Tập 1: Cơ sở nhiệt động học có kết cấu nội dung gồm 6 chương. Nội dung giáo trình trình bày nguyên lý thứ nhất của nhiệt động lực học; nhiệt hóa học, áp dụng nguyên lí thứ nhất vào quá trình hóa học; nguyên lí thứ hai của nhiệt động lực học; sự kết hợp nguyên lí thứ nhất và thứ 2 của nhiệt động lực học, hàm...

   152 p mku 08/04/2022 35 0

 • Ebook Nuôi cấy mô tế bào thực vật: Nghiên cứu và ứng dụng: Phần 1 - Nguyễn Đức Thành

  Ebook Nuôi cấy mô tế bào thực vật: Nghiên cứu và ứng dụng: Phần 1 - Nguyễn Đức Thành

  Cuốn sách Nuôi cấy mô tế bào thực vật nghiên cứu và ứng dụng sẽ giúp cho bạn đọc có được những kiến thức cơ bản về nuôi cấy mô tế bào thực vật, về các hướng nghiên cứu và ứng dụng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

   111 p mku 24/01/2022 29 0

 • Bài giảng Toán rời rạc: Chương 2 - ThS. Trần Quang Khải

  Bài giảng Toán rời rạc: Chương 2 - ThS. Trần Quang Khải

  Bài giảng Toán rời rạc: Chương 2 Lý thuyết tập hợp, cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu tập hợp; Tích Descartes; Các phép toán tập hợp. Mời các bạn cùng tham khảo!

   27 p mku 23/03/2022 22 0

 • Bài giảng Sinh lý học thực vật: Chương 7 - TS. Trần Thế Hùng

  Bài giảng Sinh lý học thực vật: Chương 7 - TS. Trần Thế Hùng

  Bài giảng Sinh lý học thực vật: Chương 7 Sinh lý chống chịu của thực vật với các điều kiện bất lợi, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm chung về tính chống chịu (Stress); Sinh lý chống chịu của thực vật;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   9 p mku 24/02/2022 28 0

 • Bài giảng Toán rời rạc: Chương 1 - ThS. Trần Quang Khải

  Bài giảng Toán rời rạc: Chương 1 - ThS. Trần Quang Khải

  Bài giảng Toán rời rạc: Chương 1 Logic, cung cấp cho người học những kiến thức như: Propositional Logic; Predicate Logic. Mời các bạn cùng tham khảo!

   65 p mku 23/03/2022 21 0

 • Giáo trình Hóa học Vô cơ: Tập 1 - Hoàng Nhâm

  Giáo trình Hóa học Vô cơ: Tập 1 - Hoàng Nhâm

  Tập 1 cuốn “Hóa học Vô cơ” này trình bày lý thuyết đại cương về hóa học nhằm chuẩn bị những kiến thức cần thiết để khảo sát các nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn, giúp cho sinh viên có tiền đề các kiến thức hóa học căn bản để quá trình nghiên cứu và học tập chuyên sâu môn học này được dễ dàng hơn.

   278 p mku 12/04/2022 46 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số