• Ebook Phương pháp phần tử hữu hạn: Phần 2 - NXB Khoa học và Kỹ thuật

  Ebook Phương pháp phần tử hữu hạn: Phần 2 - NXB Khoa học và Kỹ thuật

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Phương pháp phần tử hữu hạn", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Phần tử hữu hạn trong tính toán kết cấu dầm và khung, phần tử hữu hạn trong bài toán dẫn nhiệt, phần tử hữu hạn trong bài toán kết cấu tấm - Vỏ chịu uốn,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   142 p mku 28/02/2018 243 2

 • Ebook Các bài toán cơ bản của tối ưu hóa và điều khiển tối ưu: Phần 1

  Ebook Các bài toán cơ bản của tối ưu hóa và điều khiển tối ưu: Phần 1

  Phần 1 cuốn "Các bài toán cơ bản của tối ưu hóa và điều khiển tối ưu" gồm nội dung 8 chương: Khái niệm về các bài toán tối ưu hóa, quy hoạch tuyến tính, quy hoạch lồi, quy hoạch phi tuyến tính không bị ràng buộc, quy hoạch phi tuyến bị ràng buộc, phân tích và hồi quy số liệu, khái niệm về cực trị phiếm hàm, điều khiển tối ưu.

   205 p mku 09/11/2015 368 2

 • Giáo trình Hóa học đại cương: Phần 1 - Phan Thị Kim Liên

  Giáo trình Hóa học đại cương: Phần 1 - Phan Thị Kim Liên

  Tham khảo giáo trình Hóa học đại cương phần 1 do Phan Kim Liên biên soạn với 16 chương, phần 1 của giáo trình Hóa học đại cương với 8 chương đầu tiên trình bày nội dung về cơ sở của Hóa học đại cương, hydrocacbon no, anken,...và cuối mỗi chương có thêm phần bài tập tham khảo.

   122 p mku 15/07/2014 249 2

 • Giáo trình Toán rời rạc: Phần 2 - Nguyễn Đức Nghĩa, Nguyên Tô Thành

  Giáo trình Toán rời rạc: Phần 2 - Nguyễn Đức Nghĩa, Nguyên Tô Thành

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn giáo trình "Toán rời rạc", phần 2 đề cập đến các lý thuyết đồ thị - Một cấu trúc rời rạc tìm được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực của khoa học kỹ thuật và đời sống; lý thuyết hàm đại số lôgic - Cơ sở để nắm bắt các vấn đề phức tạp của kỹ thuật máy tính. Mời các bạn cùng tham khảo...

   145 p mku 12/09/2015 363 2

 • Giáo trình Toán cao cấp cho các nhà kinh tế: Phần 1 - Lê Đình Thúy

  Giáo trình Toán cao cấp cho các nhà kinh tế: Phần 1 - Lê Đình Thúy

  Giáo trình Toán cao cấp cho các nhà kinh tế: Phần 1 gồm nội dung chương 1, chương 2 của giáo trình. Nội dung phần này trình bày về tập hợp, quan hệ và logíc suy luận; không gian vectơ số học n chiều. Cùng tham khảo phần 1 giáo trình để hiểu rõ hơn về các nội dung trên.

   99 p mku 22/10/2016 2022 2

 • Giáo trình Sinh học phân tử: Phần 2 - Hoàng Trọng Phấn

  Giáo trình Sinh học phân tử: Phần 2 - Hoàng Trọng Phấn

  Phiên mã và dịch mã, điều hòa sự biểu hiện của gen, các biến đổi của bộ gen, các phương pháp sinh học phân tử và công nghệ ADN tổ hợp là nội dung chính được trình bày trong phần 2 của cuốn Giáo trình Sinh học phân tử. Cùng tham khảo để nắm nội dung tài liệu cụ thể hơn.

   78 p mku 18/06/2014 311 2

 • Luận văn: Xây dựng không gian LP cho đại số toán tử

  Luận văn: Xây dựng không gian LP cho đại số toán tử

  F I Tập số (thực hay phức). Ánh xạ đồng nhất. bên ngoài một tập compact. Lp(X) Không gian các hàm khả tích cấp p trên X. H B(H) Không gian Hilbert. Không gian các toán tử tuyến tính bị chặn trong H. Cc(X) Không gian các hàm liên tục trên X triệt tiêu i . . . . . . . 1.4.1 Định nghĩa tích trong . . . . . . 1.4.2 Hàm thuần nhất . . . . . . . . 1.4.3 Bất đẳng thức...

   68 p mku 08/01/2013 278 2

 • Ebook Lý thuyết đồ thị và ứng dụng: Phần 2 - Đặng Huy Ruận

  Ebook Lý thuyết đồ thị và ứng dụng: Phần 2 - Đặng Huy Ruận

  Phần 2 Ebook Lý thuyết đồ thị và ứng dụng do Đặng Huy Ruận biên soạn gồm nội dung chương 9 đến chương 18 của tài liệu và phần phụ lục. Nội dung phần này trình bày về: Nhân của đồ thị, trò chơi trên đồ thị, đồ thị Eulere, mạng vận tải,... Mời bạn tham khảo nội dung 2 phần tài liệu.

   96 p mku 09/12/2014 253 2

 • Giáo trình Giải tích (Dành cho sinh viên các ngành kỹ thuật và công nghệ): Phần 2

  Giáo trình Giải tích (Dành cho sinh viên các ngành kỹ thuật và công nghệ): Phần 2

  Mời các bạn cùng tham khảo "Giáo trình Giải tích (Dành cho sinh viên các ngành kỹ thuật và công nghệ): Phần 2 - Trường Đại học Vinh" để nắm chi tiết các kiến thức nối tiếp phần 1 đó là chuỗi số và chuỗi hàm; giới hạn, tính liên tục và vi phân của hàm nhiều biến; tích phân bội; phương trình vi phân.

   134 p mku 26/04/2021 101 2

 • Ebook Thuyết tương đối cho mọi người: Phần 1 - Martin Gardner, Đàm Xuân Tảo (dịch)

  Ebook Thuyết tương đối cho mọi người: Phần 1 - Martin Gardner, Đàm Xuân Tảo (dịch)

  Phần 1 cuốn sách "Thuyết tương đối cho mọi người" trình bày các nội dung: Tuyệt đối hay là tương đối, thí nghiệm của Maikenson - Moocly, thuyết tương đối hẹp phần 1, thuyết tương đối hẹp phần 2, thuyết tương đối rộng, lực hấp dẫn và không gian - thời gian. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   117 p mku 29/06/2015 235 2

 • Ebook Mật mã không thời gian - Phan Ngọc Quốc

  Ebook Mật mã không thời gian - Phan Ngọc Quốc

  Ebook Mật mã không thời gian của Phan Ngọc Quốc bao gồm những nội dung về bản chất của Học thuyết Không gian - Thời gian; hình học Phi- Euclid; cơ học lượng tử; thuyết tương đối; các hạt cơ bản và các tương tác cơ bản; các lý thuyết thống nhất trong Vật lý học; thuyết tương đối nói gì về vũ trụ - Học Thuyết Big Bang và một số nội dung khác.

   413 p mku 28/02/2018 241 2

 • Ebook Các bài toán cơ bản của tối ưu hóa và điều khiển tối ưu: Phần 2

  Ebook Các bài toán cơ bản của tối ưu hóa và điều khiển tối ưu: Phần 2

  Phần 2 cuốn "Các bài toán cơ bản của tối ưu hóa và điều khiển tối ưu" gồm nội dung các chương: Một số bài toán tổng hợp hệ điều khiển, một số bài toán thiết kế tối ưu trong cơ học. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết tài liệu.

   135 p mku 09/11/2015 269 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số