• Thống kê y học

  Thống kê y học

  Thống kê là khoa học thu thập, tổng kết, trình bày và lí giải số liệu, và dùng chúng để kiểm định giả thuyết. Trong vài thập niên qua, thống kê đã đóng vai trò trung tâm ngày càng tăng trong các điều tra y khoa. Có nhiều lí do và 3 lí do chính như sau. Ðầu tiên, thống kê cho phép tổ chức các thông tin trên cơ sở rộng hơn và căn bản hơn sự trao...

   161 p mku 10/10/2013 208 1

 • Giáo trình Quần xã học thực vật: Phần 2 - PGS.TS. Hoàng Chung

  Giáo trình Quần xã học thực vật: Phần 2 - PGS.TS. Hoàng Chung

  Giáo trình Quần xã học thực vật: Phần 2 của PGS.TS. Hoàng Chung gồm nội dung từ chương 4 đến hết chương 8, trình bày về năng suất của quần xã thực vật, sinh thái của các quần xã thực vật, sự biến đổi của quần xã thực vật theo thời gian, phân loại quần xã và hệ thống các đơn vị phân loại, tính quy luật về phân bố lãnh thổ lớp phủ thực...

   101 p mku 18/06/2014 273 1

 • Bài giảng Sinh học phân tử: Chương 2

  Bài giảng Sinh học phân tử: Chương 2

  Chương 2: Các đại phân tử sinh học trong Bài giảng Sinh học phân tử được biên soạn có kết cấu nội dung gồm 3 phần, trình bày tổng quan về thành phần hóa học của DNA, cấu trúc của DNA và tính chất của DNA.

   86 p mku 28/10/2018 201 1

 • Bài giảng Giải tích 1 – Chương 2: Hàm số một biến số

  Bài giảng Giải tích 1 – Chương 2: Hàm số một biến số

  Bài giảng Giải tích 1 – Chương 2: Hàm số một biến số trình bày định nghĩa hàm số; các hàm số thông dụng; giới hạn hàm số; tổng hữu hạn của các vô cùng bé; tích của hai vô cùng bé; tính chất và quy tắc của vô cùng lớn.

   80 p mku 23/06/2020 111 1

 • Electromagnetic Fields

  Electromagnetic Fields

  Electric fields are created by differences in voltage: the higher the voltage, the stronger will be the resultant field. Magnetic fields are created when electric current flows: the greater the current, the stronger the magnetic field. An electric field will exist even when there is no current flowing. If current does flow, the strength of the magnetic field will vary with power consumption but the electric field strength will be constant.

   77 p mku 10/10/2012 213 1

 • Bài giảng Chương 10: Ánh sáng trong các môi trường

  Bài giảng Chương 10: Ánh sáng trong các môi trường

  Chương 10 cung cấp cho người học các kiến thức về sự hấp thụ ánh sáng, sự tán xạ ánh sáng, sự tán sắc ánh sáng, hiện tượng phân cực ánh sáng, sự phân cực ánh sáng do phản xạ và khúc xạ, phân cực ánh sáng do lưỡng chiết, các loại kính phân cực, ánh sáng phân cực Ellip và phân cực tròn, hiện tượng phân cực quay và ứng dụng, những đại...

   74 p mku 24/08/2015 196 1

 • Bài giảng Xác suất thống kê: Bài 7 - Mẫu - Thống kê và phân phối của một số thống kê quan trọng

  Bài giảng Xác suất thống kê: Bài 7 - Mẫu - Thống kê và phân phối của một số thống kê quan trọng

  Bài giảng Xác suất thống kê: Bài 7 - Mẫu - Thống kê và phân phối của một số thống kê quan trọng tập trung làm rõ về mẫu ngẫu nhiên, thống kê, phân phối của một số thống kê quan trọng. Bài giảng phục vụ cho các bạn chuyên ngành Toán học.

   18 p mku 16/01/2017 215 1

 • Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 4 - ĐH Công nghệ Thông tin

  Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 4 - ĐH Công nghệ Thông tin

  Bài giảng "Đại số tuyến tính - Chương 4: Chéo hóa ma trận – Dạng toàn phương" cung cấp cho người học các kiến thức: Trị riêng và véctơ riêng của ma trận, chéo hóa ma trận, chéo hóa trực giao, dạng toàn phương, dạng toàn phương xác định. Mời các bạn cùng tham khảo.

   31 p mku 12/07/2018 218 1

 • BÀI GIẢNG : KINH TẾ LƯỢNG

  BÀI GIẢNG : KINH TẾ LƯỢNG

  Kinh tế lượng (econometrics) là một bộ phận của Kinh tế học, được hiểu theo nghĩa rộng là môn khoa học kinh tế giao thoa với thống kê học và toán kinh tế. Hiểu theo nghĩa hẹp, là ứng dụng toán, đặc biệt là các phương pháp thống kế vào kinh tế. Kinh tế lượng lý thuyết nghiên cứu các thuộc tính thống kê của các quy trình kinh tế lượng, ví dụ...

   107 p mku 05/10/2012 277 1

 • Ebook Phản ứng điện hóa và ứng dụng

  Ebook Phản ứng điện hóa và ứng dụng

  Ebook "Phản ứng điện hóa và ứng dụng" thông tin đến các bạn với những kiến thức cơ sở nhiệt động lực của hệ oxi hóa – khử điện hóa; một số ứng dụng của nhiệt động lực học điện hóa; động học các phản ứng điện hóa; một số lĩnh vực ứng dụng của động học điện hóa. Mời các bạn cùng tham khảo!

   183 p mku 16/11/2020 136 0

 • Ebook Phương pháp tổ chức hoạt động ngoại khóa Vật lý - Nguyễn Quang Đông

  Ebook Phương pháp tổ chức hoạt động ngoại khóa Vật lý - Nguyễn Quang Đông

  Tài liệu Phương pháp tổ chức hoạt động ngoại khóa Vật lý do Nguyễn Quang Đông biên soạn nhằm cung cấp những tư liệu cần thiết cho những người muốn tổ chức ngoại khóa Vật lý và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả của việc tổ chức hoạt động ngoại kháo Vật lý. Tài liệu hữu ích với các bạn chuyên ngành Sư phạm Vật lý.

   122 p mku 28/02/2018 236 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số