• Phép biến đổi bảo giác

  Phép biến đổi bảo giác

  Giải tích phức là một bộ phận của toán học hiện đại có nhiều ứng dụng trong kỹ thuật. Nhiều hiện tượng vật lý và tự nhiên đòi hỏi phải sử dụng số phức mới mô tả được. Trong chương này chúng ta tìm hiểu những vấn đề cơ bản của giải tích phức: Lân cận, giới hạn, hàm phức liên tục, giải tích, tích phân phức, chuỗi số phức,...

   55 p mku 11/10/2012 328 1

 • Lý thuyết thặng dư và ứng dụng

  Lý thuyết thặng dư và ứng dụng

  ý thuyết giá trị thặng dư đã được Marx sử dụng để phân tích kinh tế tư bản chủ nghĩa trong thời kỳ chủ nghĩa tư bản hoạt động với rất ít các định chế ràng buộc, kiểm soát và can thiệp của nhà nước.[2] Cuộc đại khủng hoảng kinh tế năm 1929-30, kéo dài đến thế chiến lần thứ hai đã khiến các nhà kinh tế đặt lại vai trò của nhà...

   59 p mku 11/10/2012 659 2

 • Chuỗi hàm biến phức

  Chuỗi hàm biến phức

  Số phức, hàm biến phức, giới hạn và liên tục; đạo hàm của hàm biến phức hàm giải tích; tích phân hàm biến phức, tích phân Cauchy; - Chuỗi Taylor và chuỗi Laurent; - Thặng dư và ứng dụng; phép biến đổi Laplace và ứng dụng để giải phương trình vi phân, phương trình tích phân, hệ phương trình vi phân.

   61 p mku 11/10/2012 387 1

 • Tích phân hàm biến phức

  Tích phân hàm biến phức

  Nhiều vấn đề trong kỹ thuật, trong điện tử viễn thông, trong lý thuyết mạch…, đưa về giải các phương trình, hệ phương trình chứa đạo hàm, tích phân của các hàm nào đó, nghĩa là phải giải các phương trình vi phân, tích phân hay phương trình đạo hàm riêng. Việc giải trực tiếp các phương trình này nói chung rất khó. Kỹ sư Heaviside là người đầu...

   54 p mku 11/10/2012 330 1

 • Hàm phức khả vi

  Hàm phức khả vi

  Ta đã biết rằng khái niệm đạo hàm riêng cho chúng ta biết được tốc độ thay đổi của hàm số khi cho 1 trong các biến số thay đổi giá trị. Bây gờ, chúng ta sẽ nghiên cứu sự thay đổi của hàm số 2 biến z = f(x,y) khi cho cả hai biến số thay đổi. Xét hàm số z = f(x,y) và (x_0 ; y_0) là điểm thuộc miền xác định D. Ta cho x, y thay đổi 1 lượng tương...

   29 p mku 11/10/2012 362 1

 • Hàm biến phức

  Hàm biến phức

  Giải tích phức, hay còn gọi là lý thuyết hàm biến phức, là một nhánh của toán học nghiên cứu các hệ hàm sốmột hay nhiều biến và các biến số đều là số phức(các ánh xạ giữa C^n và C^m). khoảng hơn 50 năm trước, dựa trên sự phát triển của Giải tích hàm, Giải tích phức đã nghiên cứu các ánh xạ giữa các không gian vector topo phức vô hạn...

   44 p mku 11/10/2012 342 2

 • Hàm phức và biến đổi Laplac

  Hàm phức và biến đổi Laplac

  Phép biến đổi Laplace, một công cụ toán học giúp giải các phương trình vi phân, được sử dụng đầu tiên bởi Oliver Heaviside (1850-1925), một kỹ sư người Anh, để giải các mạch điện. So với phương pháp cổ điển, phép biến đổi Laplace có những thuận lợi sau: * Lời giải đầy đủ, gồm đáp ứng tự nhiên và đáp ứng ép, trong một phép toán. *...

   35 p mku 11/10/2012 275 1

 • Chương 2: Biến đổi Laplace

  Chương 2: Biến đổi Laplace

  Giải tích phức: các phép đạo hàm, vi phân, tích phân, chuỗi Taylor, chuỗi Laurent, thặng dư và cách tính, ánh xạ bảo giác. Định nghĩa phép biến đổi Laplace. Tính chất của biến đổi Laplace ngược.

   47 p mku 11/10/2012 312 1

 • Chương 1: Biến đổi

  Chương 1: Biến đổi

  Môn học cung cấp các kiến thức cơ bản về hàm phức và biến đổi Laplace. Sinh viên sau khi kết thúc môn học nắm vững các kiến thức nền tảng và biết giải các bài toán cơ bản,.Các phép biến đổi Laplace, giải phương trình, hệ phương trình vi phân bằng các phép biến đổi Laplace, ứng dụng vào giải tích mạch điện.

   59 p mku 11/10/2012 286 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số