• Giáo án hình học lớp 12 - Chương III

  Giáo án hình học lớp 12 - Chương III

  PHƯƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN HỆ TOẠ ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN I. Mục tiêu: Về kiến thức: - Biết các khái niệm hệ toạ độ trong không gian, toạ độ của một vectơ, toạ độ c ủa điểm, biểu thức toạ độ của các phép toán vectơ, khoảng cách giữa hai điểm. - Biết khái niệm và một số ứng dụng của tích có hướng. - Biết phương trình mặt cầu....

   35 p mku 15/10/2012 261 1

 • Gíao án hình học lớp 12 - Chương II

  Gíao án hình học lớp 12 - Chương II

  Về kiến thức: -Học sinh hiểu được các khái niệm mặt cầu,mp kính, đường tròn lớn,mp tiếp xúc với mặt cầu,tiếp tuyến của mặt cầu. -Biết công thức tính diện tích mặt cầu. *Về kỹ năng: - Rèn luyện kỹ năng tìm tâm , bán kính và tính diện tích mặt cầu *Về tư duy và thái độ CHUẨN BỊ : * Giáo viên: -giáo án,bảng phụ hình 33,các phiếu học...

   28 p mku 15/10/2012 264 1

 • Giáo án Hình học lớp 12 - Chương trình chuẩn

  Giáo án Hình học lớp 12 - Chương trình chuẩn

  Mục tiêu: + Về kiến thức : Giúp học sinh hiểu thế nào là khối đa diện, hình đa diện. + Về kỹ năng : Phân chia một khối đa diện thành các khối đa diệ n đơn giản. + Về tư duy, thái độ : Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác Chuẩn bị của giáo viên và học sinh: + Giáo viên: Giáo án, phấn màu, bảng phụ…. + Học sinh: SGK, thước, bút màu…. Phương...

   26 p mku 15/10/2012 367 1

 • Phân giải

  Phân giải

  Hằng số Planck, đặt tên theo nhà vật lý Max Planck, ký hiệu là h, là một hằng số cơ bản của vật lý xuất hiện trong các bài toán của vật lý lượng tử: h=6.626\ 069\ 057(29)\times10^{-34}\ \mbox{J}\cdot\mbox{s} với J là joule và s là giây Khi dùng electronvolt (eV) là đơn vị đo năng lượng thì: h=4.135\ 667\ 334\ \times10^{-15} \mbox{eV}\cdot\mbox{s}

   80 p mku 12/10/2012 287 1

 • Suy luận tự nhiên trong luận lý vị từ

  Suy luận tự nhiên trong luận lý vị từ

  II. Suy luận tự nhiên trong luận lý vị từ ntsơn Cây phân tích [3’] •  Công thức ∀x ((p(x) → q(x)) ∧ r(x, y)) có cây phân tích : ∀x ∧ → p x Chương 3 ntsơn r q x x y Hiện hữu [3’] •  Hiện hữu là ràng buộc nếu có một lượng từ cùng tên ở trên con đường từ nó hướng về gốc. Ngược lại là tự do. Thí dụ : (∀x (p(x) ∧...

   39 p mku 12/10/2012 340 2

 • Chương 3. Luận lý vị từ

  Chương 3. Luận lý vị từ

  Chương 3. Luận lý vị từ ntsơn Nội dung I. Cấu trúc của luận lý vị từ II. Suy luận tự nhiên trong luận lý vị từ III. •  Tam đoạn luận Nếu là người thì phải chết. (P) Socrates là người. (Q) Vậy Socrates phải chết. (R) •  Biểu diễn bằng LLMĐ không giữ được mối quan hệ ((P ∧ Q) → R) của 3 phát biểu trên.   Thêm khái niệm quan hệ...

   48 p mku 12/10/2012 320 1

 • Ngữ nghĩa của luận lý mệnh đề

  Ngữ nghĩa của luận lý mệnh đề

  III. Ngữ nghĩa của luận lý mệnh đề Chương 2 ntsơn Gán thực [*] trị •  Môi trường (Environments) Gán thực trị là gán giá trị T (đúng) hoặc F (sai) cho mỗi biến mệnh đề. Những nhà khoa học máy tính gọi việc gán giá trị cho các biến là một môi trường. [*] Sept. 10, 2007 Copyright © Albert R. Meyer, 2007. All rights reserved. lec 2M.17 @Nguyễn Thanh...

   82 p mku 12/10/2012 334 1

 • LUẬN LÝ TOÁN HỌC (Mathematical Logic)

  LUẬN LÝ TOÁN HỌC (Mathematical Logic)

  Chương 2 : Luận lý mệnh đề ntsơn Nội dung I. Cấu trúc của luận lý mệnh đề (LLMĐ) II. Suy luận tự nhiên trong LLMĐ III. Ngữ nghĩa của LLMĐ Chương 1 ntsơn I. Cấu trúc của luận lý mệnh đề ntsơn Thuật ngữ[11] •  Luận lý mệnh đề (LLMĐ) có tên tiếng Anh : –  Propositional logic. –  Propositional Calculus. •  Từ calculus là một...

   29 p mku 12/10/2012 332 1

 • LUẬN LÝ TOÁN HỌC (Mathematical Logic)

  LUẬN LÝ TOÁN HỌC (Mathematical Logic)

  Chương 1. Tổng quan Chương 2. Luận lý mệnh đề (propositional logic) Chương 3. Luận lý vị từ (predicates logic) Chương 1 ntsơn Chương 1. Tổng quan ntsơn Thảo luận nhóm 5 phút •  Nhất quán & Mâu thuẫn -  Định nghĩa 2 khái niệm trên -  Sự khác nhau và giống nhau. -  Một số thí dụ minh họa. •  Mỗi nhóm viết ra ý kiến và trình bày trước...

   25 p mku 12/10/2012 310 1

 • LUẬN LÝ TOÁN HỌC (Mathematical Logic)

  LUẬN LÝ TOÁN HỌC (Mathematical Logic)

  Cấu trúc của hệ tiên đề : 1. Thuật ngữ nguyên thủy (undefined term) 2. Thuật ngữ phổ dụng (universal term) 3. Hệ các tiên đề (axiom system) 4. Hệ thống suy luận 5. Định lý ntsơn HỆ TIÊN ĐỀ •  Thuật ngữ nguyên thủy : Khái niệm được chấp nhận - không định nghĩa. Phân loại : + Đối tượng + Quan hệ. Tiên đề Phát biểu được chấp nhận -...

   23 p mku 12/10/2012 307 1

 • Suy luận tự nhiên trong luận lý mệnh đề

  Suy luận tự nhiên trong luận lý mệnh đề

  II. Suy luận tự nhiên trong luận lý mệnh đề ntsơn .Chứng minh Thí dụ : Tam giác ABC có các cạnh là AB = 3, BC = 4, CA = 5. Chứng minh ABC vuông. Chứng minh : (1) cạnh AB = 3. (2) cạnh BC = 4. (3) cạnh CA = 5. (4)

   45 p mku 12/10/2012 315 1

 • LUẬN LÝ TOÁN HỌC (Mathematical Logic)

  LUẬN LÝ TOÁN HỌC (Mathematical Logic)

  Logic của Aristotle được diễn tả bằng ngôn ngữ thông thường - mơ hồ. Các triết gia muốn logic được diễn tả có tính hình thức (formal) và bằng ký hiệu (symbolical) như toán học. Leibniz có lẽ là người đầu tiên hình dung ra ý tưởng này và gọi tên là formalism.

   52 p mku 12/10/2012 287 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số