• Bài giảng Xác suất thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội: Bài 1 - Trường ĐH Thăng Long

  Bài giảng Xác suất thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội: Bài 1 - Trường ĐH Thăng Long

  Bài giảng Xác suất thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội: Bài 1 Tổng quan về thống kê và chọn mẫu ngẫu nhiên, với mục tiêu giúp các bạn hiểu được Thống kê là gì. Biết tầm quan trọng của thống kê trong KTXH. Biết một số khái niệm cơ bản trong thống kê. Biết một số cách lấy mẫu. Mời các bạn cùng tham khảo!

   50 p mku 23/03/2022 33 1

 • Bài giảng Xác suất thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội: Bài 4 - Trường ĐH Thăng Long

  Bài giảng Xác suất thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội: Bài 4 - Trường ĐH Thăng Long

  Mục tiêu của bài 4 là biết khái niệm phép thử và các loại biến cố. Hiểu và phân biệt các định nghĩa xác suất. Biết cách tính xác suất cơ bản. Áp dụng được các quy tắc tính xác suất, công thức xác suất điều kiện vào những bài toán xác suất cơ bản.

   55 p mku 23/03/2022 32 1

 • Bài giảng Xác suất thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội: Bài 5 - Trường ĐH Thăng Long

  Bài giảng Xác suất thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội: Bài 5 - Trường ĐH Thăng Long

  Mục tiêu của bài 4 là hiểu biến ngẫu nhiên là gì. Biết những khái niệm cơ bản liên quan. Biết và hiểu một số ứng dụng của biến ngẫu nhiên. Áp dụng được kiến thức về biến ngẫu nhiên vào giải quyết một số vấn đề đơn giản.

   29 p mku 23/03/2022 32 1

 • Bài giảng Công nghệ Gene: Chương 1 - TS. Nguyễn Ngọc Phương Thảo

  Bài giảng Công nghệ Gene: Chương 1 - TS. Nguyễn Ngọc Phương Thảo

  Bài giảng Công nghệ Gene: Chương 1 Sinh tổng hợp DNA, RNA, protein, cung cấp cho người học những kiến thức như: Cấu trúc của DNA; Quá trình sao chép DNA; Giải mã thông tin di truyền: RNA (phiên mã) và protein (dịch mã); Điều hoà phiên mã ở sinh vật nhân sơ; Điều hoà phiên mã ở sinh vật nhân chuẩn. Mời các bạn cùng tham khảo!

   20 p mku 24/02/2022 41 0

 • Bài giảng Công nghệ Gene: Chương 4 - TS. Nguyễn Ngọc Phương Thảo

  Bài giảng Công nghệ Gene: Chương 4 - TS. Nguyễn Ngọc Phương Thảo

  Bài giảng Công nghệ Gene: Chương 4 Kỹ thuật phân tích đa hình, cung cấp cho người học những kiến thức như: Kỹ thuật RAPD; Kỹ thuật RFLD; Kỹ thuật AFLD. Mời các bạn cùng tham khảo!

   7 p mku 24/02/2022 19 0

 • Bài giảng Công nghệ Gene: Chương 3 - TS. Nguyễn Ngọc Phương Thảo

  Bài giảng Công nghệ Gene: Chương 3 - TS. Nguyễn Ngọc Phương Thảo

  Bài giảng Công nghệ Gene: Chương 3 Giải trình tự Gene, bộ Gene, cung cấp cho người học những kiến thức như: Giải trình tự gene và bộ gene bằng phương pháp Sanger (chain-termination DNA sequencing); Giải trình tự gene và bộ gene bằng phương pháp mới (NGS-next generation sequencing): Illumina; Ứng dụng của kỹ thuật giải trình tự DNA. Mời các bạn cùng tham khảo!

   15 p mku 24/02/2022 33 0

 • Bài giảng Công nghệ Gene: Chương 2 - TS. Nguyễn Ngọc Phương Thảo

  Bài giảng Công nghệ Gene: Chương 2 - TS. Nguyễn Ngọc Phương Thảo

  Bài giảng Công nghệ Gene: Chương 2 Công nghệ DNA tái tổ hợp với mục tiêu chính giúp các bạn đọc nắm được các khái niệm cơ bản, các công cụ; Nắm được các bước trong kỹ thuật nhân dòng DNA tái tổ hợp; Vận dụng kiến thức để tìm hiểu ứng dụng của kỹ thuật trong thực tế; Vận dụng kiến thức để thiết kế vector nhân dòng DNA trên máy tính...

   21 p mku 24/02/2022 46 0

 • Bài giảng Công nghệ Gene: Chương 5 - TS. Nguyễn Ngọc Phương Thảo

  Bài giảng Công nghệ Gene: Chương 5 - TS. Nguyễn Ngọc Phương Thảo

  Bài giảng Công nghệ Gene: Chương 5 PCR và các ứng dụng trong kỹ thuật di truyền, cung cấp cho người học những kiến thức như: Nhắc lại nguyên tắc của kỹ thuật PCR truyền thống; Các biến thể của kỹ thuật PCR và ứng dụng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   31 p mku 24/02/2022 43 0

 • Bài giảng Công nghệ Gene: Chương 0 - TS. Nguyễn Ngọc Phương Thảo

  Bài giảng Công nghệ Gene: Chương 0 - TS. Nguyễn Ngọc Phương Thảo

  Bài giảng Công nghệ Gene giới thiệu kỹ thuật di truyền công nghệ gene là gì; Công nghệ gene được sử dụng thường xuyên để làm gì; cơ sở chính của kỹ thuật di truyền công nghệ gene. Mời các bạn cùng tham khảo!

   5 p mku 24/02/2022 15 0

 • Bài giảng Công nghệ Gene: Chương 6 - TS. Nguyễn Ngọc Phương Thảo

  Bài giảng Công nghệ Gene: Chương 6 - TS. Nguyễn Ngọc Phương Thảo

  Bài giảng Công nghệ Gene: Chương 6 Kỹ thuật di truyền và công nghệ sinh học, cung cấp cho người học những kiến thức như: Kỹ thuật di truyền và công nghệ sinh học; Kỹ thuật di truyền và cây chuyển gene; Kỹ thuật di truyền và động vật chuyển gene; Kỹ thuật di truyền trong y học và pháp y; Thảo luận: một số kỹ thuật hiện đại tạo đột biến hệ...

   10 p mku 24/02/2022 32 0

 • Bài giảng Sinh lý học thực vật: Chương 2 - TS. Trần Thế Hùng

  Bài giảng Sinh lý học thực vật: Chương 2 - TS. Trần Thế Hùng

  Bài giảng Sinh lý học thực vật: Chương 2 Nước và thực vật, cung cấp cho người học những kiến thức như: Các khái niệm; Vận chuyển chủ động; Nước và vai trò với cây; Vận chuyển nước trong cây; Nguyên lý hút nước của cây; Quá trình vận chuyển nước trong cây; Các dạng nước trong cây; Hiện tượng thoát hơi nước qua cutin;...Mời các bạn cùng tham...

   42 p mku 24/02/2022 23 0

 • Bài giảng Sinh lý học thực vật: Chương 3 - TS. Trần Thế Hùng

  Bài giảng Sinh lý học thực vật: Chương 3 - TS. Trần Thế Hùng

  Bài giảng Sinh lý học thực vật: Chương 3 Dinh dưỡng khoáng và nitơ (nitrogen) ở thực vật, cung cấp cho người học những kiến thức như: Phương pháp khí thủy canh (aeroponically); Đặc điểm của đất; Cơ chế hấp thụ chất khoáng; Cơ chế hút khoáng của hệ rễ; Cơ chế hút khoáng chủ động; Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình hút khoáng; Vai trò của...

   78 p mku 24/02/2022 41 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số