• Giáo án hình học 10 nâng cao

    Giáo án hình học 10 nâng cao

    Mục tiêu là: Học sinh nắm được khái niệm vectơ (phân biệt được vectơ với đoạn thẳng), vectơ không, 2 vectơ cùng phương, không cùng phương, cùng hướng, ngược hướng, và 2 vectơ bằng nhau. Chủ yếu nhất là học sinh biết được khi nào 2 vecto bằng nhau Định nghĩa: Vectơ là một đoạn thẳng có hướng, nghĩa là trong 2 điểm mút của đoạn thẳng, đã...

     93 p mku 15/10/2012 421 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số