• Bài giảng Toán rời rạc: Chương 5 - ThS. Trần Quang Khải

  Bài giảng Toán rời rạc: Chương 5 - ThS. Trần Quang Khải

  Bài giảng Toán rời rạc: Chương 5 Phép đếm, cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu; Hai nguyên lý đếm cơ bản; Nguyên lý chuồng bồ câu (Phúc); Hoán vị (Khánh); Tổ hợp (Hoa). Mời các bạn cùng tham khảo!

   14 p mku 23/03/2022 62 0

 • Bài giảng Toán rời rạc: Chương 6.1 - ThS. Trần Quang Khải

  Bài giảng Toán rời rạc: Chương 6.1 - ThS. Trần Quang Khải

  Bài giảng Toán rời rạc: Chương 6.1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu về lý thuyết đồ thị; Đồ thị vô hướng – Đồ thị có hướng; Bậc của đỉnh; Một số dạng đồ thị đặc biệt; Biểu diễn đồ thị trên máy tính. Mời các bạn cùng tham khảo!

   36 p mku 23/03/2022 61 0

 • Bài giảng Toán rời rạc: Chương 7 - ThS. Trần Quang Khải

  Bài giảng Toán rời rạc: Chương 7 - ThS. Trần Quang Khải

  Bài giảng Toán rời rạc: Chương 7 cung cấp cho người học những kiến thức như: Định nghĩa và thuật ngữ về cây; Cây khung nhỏ nhất. Mời các bạn cùng tham khảo!

   29 p mku 23/03/2022 65 0

 • Bài giảng Toán rời rạc: Chương 1 - ThS. Trần Quang Khải

  Bài giảng Toán rời rạc: Chương 1 - ThS. Trần Quang Khải

  Bài giảng Toán rời rạc: Chương 1 Logic, cung cấp cho người học những kiến thức như: Propositional Logic; Predicate Logic. Mời các bạn cùng tham khảo!

   65 p mku 23/03/2022 60 0

 • Bài giảng Toán rời rạc: Chương 2 - ThS. Trần Quang Khải

  Bài giảng Toán rời rạc: Chương 2 - ThS. Trần Quang Khải

  Bài giảng Toán rời rạc: Chương 2 Lý thuyết tập hợp, cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu tập hợp; Tích Descartes; Các phép toán tập hợp. Mời các bạn cùng tham khảo!

   27 p mku 23/03/2022 60 0

 • Bài giảng Toán rời rạc: Chương 3 - ThS. Trần Quang Khải

  Bài giảng Toán rời rạc: Chương 3 - ThS. Trần Quang Khải

  Bài giảng Toán rời rạc: Chương 3 Suy luận và Chứng minh, cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu; Các quy tắc suy luận; Phương pháp chứng minh; Quy nạp toán học; Phát biểu đệ quy. Mời các bạn cùng tham khảo!

   26 p mku 23/03/2022 64 0

 • Bài giảng Toán rời rạc: Chương 4 - ThS. Trần Quang Khải

  Bài giảng Toán rời rạc: Chương 4 - ThS. Trần Quang Khải

  Bài giảng Toán rời rạc: Chương 4 Hàm và Quan hệ, cung cấp cho người học những kiến thức như: Hàm; Quan hệ: Quan hệ trên một tập hợp; Các tính chất của quan hệ; Quan hệ n-ngôi; Biểu diễn quan hệ; Tính bao đóng của quan hệ; Quan hệ tương đương. Mời các bạn cùng tham khảo!

   31 p mku 23/03/2022 57 0

 • Bài giảng Toán rời rạc: Chương 8 - ThS. Trần Quang Khải

  Bài giảng Toán rời rạc: Chương 8 - ThS. Trần Quang Khải

  Bài giảng Toán rời rạc: Chương 8 Đại số Boole, cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu: Boole Algebra; Hàm Boole; Hằng đẳng thức đại số Boole; Các cổng logic; Cực tiểu hóa mạch. . Mời các bạn cùng tham khảo!

   54 p mku 23/03/2022 64 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội: Bài 3 - Trường ĐH Thăng Long

  Bài giảng Xác suất thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội: Bài 3 - Trường ĐH Thăng Long

  Mục tiêu của bài 3 là biết một số biểu đồ cho dữ liệu định lượng, định lượng. Biết cách tính một số đại lượng thống kê mô tả. Biết cách vẽ biểu đồ tán xạ, tính hệ số tương quan. Hiểu được thông tin thu được từ biểu đồ và từ các đại lượng thống kê mô tả.

   75 p mku 23/03/2022 62 1

 • Bài giảng Xác suất thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội: Bài 2 - Trường ĐH Thăng Long

  Bài giảng Xác suất thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội: Bài 2 - Trường ĐH Thăng Long

  Mục tiêu của bài 2 là hiểu được bảng tần số là gì? Biết cách lập bảng tần số một biến; Biết cách lập bảng tần số hai biến định tính; Hiểu được thông tin mang lại từ bảng tần số. Mời các bạn cùng tham khảo!

   28 p mku 23/03/2022 53 1

 • Bài giảng Xác suất thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội: Bài 1 - Trường ĐH Thăng Long

  Bài giảng Xác suất thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội: Bài 1 - Trường ĐH Thăng Long

  Bài giảng Xác suất thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội: Bài 1 Tổng quan về thống kê và chọn mẫu ngẫu nhiên, với mục tiêu giúp các bạn hiểu được Thống kê là gì. Biết tầm quan trọng của thống kê trong KTXH. Biết một số khái niệm cơ bản trong thống kê. Biết một số cách lấy mẫu. Mời các bạn cùng tham khảo!

   50 p mku 23/03/2022 49 1

 • Bài giảng Xác suất thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội: Bài 4 - Trường ĐH Thăng Long

  Bài giảng Xác suất thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội: Bài 4 - Trường ĐH Thăng Long

  Mục tiêu của bài 4 là biết khái niệm phép thử và các loại biến cố. Hiểu và phân biệt các định nghĩa xác suất. Biết cách tính xác suất cơ bản. Áp dụng được các quy tắc tính xác suất, công thức xác suất điều kiện vào những bài toán xác suất cơ bản.

   55 p mku 23/03/2022 51 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số