• Hàm mũ của toán tử và phương trình vi phân hệ động lực

  Hàm mũ của toán tử và phương trình vi phân hệ động lực

  Hệ phương trình vi phân tuyến tính có hệ số hằng số, hay phương trình vi phân hệ động lực, trong các giáo trình đại học được giải theo phương pháp giá trị riêng của ma trận hoặc đưa về một phương trình vi phân cấp cao. Bài này giới thiệu phương pháp giải phương trình vi phân hệ động lực nhờ hàm mũ của toán tử.

   8 p mku 23/06/2020 135 1

 • Phương pháp quy hoạch động trong việc giải một lớp “các bài toán tối ưu”

  Phương pháp quy hoạch động trong việc giải một lớp “các bài toán tối ưu”

  Quy hoạch động là dùng kĩ thuật đi từ dưới lên. Xuất phát từ trường hợp đơn giản nhất, có thể tìm ngay ra nghiệm bằng cách kết hợp nghiệm của chúng, ta nhận được nghiệm của bài toán cỡ lớn hơn.

   9 p mku 23/06/2020 192 1

 • So bằng kết quả trắc nghiệm môn Toán bằng lí thuyết đáp ứng IRT

  So bằng kết quả trắc nghiệm môn Toán bằng lí thuyết đáp ứng IRT

  Bài viết trình bày ngắn gọn khái niệm so bằng trong lí thuyết trắc nghiệm cổ điển và hiện đại, tiến hành thực nghiệm thông qua hai đề trắc nghiệm khác nhau nhưng có một số câu hỏi bắc cầu, thực hiện quy trình so bằng kết quả tính toán từ hai đề trắc nghiệm nhờ phần mềm phân tích trắc nghiệm VITESTA.

   10 p mku 23/06/2020 108 1

 • Tổng hợp 85 Bài tập toán rời rạc

  Tổng hợp 85 Bài tập toán rời rạc

  Tài liệu tổng hợp 85 bài tập toán rời rạc từ chương 1 đến chương 7 với các nội dung: cơ sở logic; phương pháp đếm; hệ thức đệ qui; quan hệ hai ngôi; hàm bool; đại cương về đồ thị. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm chi tiết nội dung các bài tập.

   11 p mku 23/06/2020 129 1

 • Giới hạn Banach và ứng dụng trong lý thuyết phương trình sai phân

  Giới hạn Banach và ứng dụng trong lý thuyết phương trình sai phân

  Tác giả sử dụng khái niệm giới hạn Banach để chứng minh một số khẳng định trong lý thuyết các phương trình sai phân tuyến tính, đưa ra một số ví dụ áp dụng các khẳng định này.

   6 p mku 23/06/2020 114 1

 • Nghiên cứu quy hoạch tối ưu mạng đài bờ MF trong hệ thống GMDSS Việt Nam

  Nghiên cứu quy hoạch tối ưu mạng đài bờ MF trong hệ thống GMDSS Việt Nam

  Trong bài báo này, nhóm tác giả tập trung nghiên xác định vùng phủ sóng, xây dựng bộ cơ sở dữ liệu các đài bờ và đề xuất các giải pháp quy hoạch mạng đài bờ và quy hoạch tối ưu áp dụng giải thuật di truyền.

   8 p mku 23/06/2020 100 1

 • Ứng dụng phân tích đẳng hình học trong bài toán biến dạng phẳng của lý thuyết đàn hồi

  Ứng dụng phân tích đẳng hình học trong bài toán biến dạng phẳng của lý thuyết đàn hồi

  Bài báo này trình bày tổng quan về phương pháp phân tích đẳng hình học và ứng dụng của phương pháp này trong tính toán bài toán phẳng của lý thuyết đàn hồi.

   6 p mku 23/06/2020 77 1

 • Điều kiện cần và đủ cho bài toán đối ngẫu dạng Mond-Weir của bài toán quy hoạch toán học với ràng buộc cân bằng

  Điều kiện cần và đủ cho bài toán đối ngẫu dạng Mond-Weir của bài toán quy hoạch toán học với ràng buộc cân bằng

  Bài toán quy hoạch toán học có vai trò quan trọng trong lý thuyết tối ưu và được nghiên cứu nhiều trong toán học ứng dụng và mô hình trong thời gian gần đây bởi nhiều nhà nghiên cứu. Cho trước một bài toán quy hoạch toán học với ràng buộc cân bằng, để nghiên cứu điều kiện tối ưu cấp một và tính đối ngẫu cho bài toán chúng tôi thiết lập bài...

   10 p mku 23/06/2020 117 1

 • Tạo bảng biến thiên chuyển đổi tự động cho các hàm phân thức trong Geogebra

  Tạo bảng biến thiên chuyển đổi tự động cho các hàm phân thức trong Geogebra

  Nội dung chính của bài viết là tạo bảng biến thiên có thể chuyển đổi tự động giữa 2 loại hàm phân thức: bậc 2 trên bậc 1 và bậc 1 trê bậc 1 trong Geogebra. Bài viết này là sự vận dụng kết quả của bài viết trước đây ở tạp chí số 13.

   12 p mku 23/06/2020 183 1

 • Bài giảng Kiểm định Khi bình phương - ThS. Nguyễn Chí Minh Trung

  Bài giảng Kiểm định Khi bình phương - ThS. Nguyễn Chí Minh Trung

  Bài giảng Kiểm định Khi bình phương cung cấp cho người học các kiến thức: Mục đích Kiểm định Khi bình phương, ý nghĩa của kiểm định, Các bước kiểm định, Lưu ý Kiểm định Khi bình phương. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của bài giảng.

   35 p mku 23/06/2020 101 1

 • Bài giảng Hồi quy và tương quan - ThS. Nguyễn Chí Minh Trung

  Bài giảng Hồi quy và tương quan - ThS. Nguyễn Chí Minh Trung

  Bài giảng Hồi quy và tương quan cung cấp cho người học các kiến thức: Phân tích được sự liên quan giữa hai biến định lượng thông qua biểu đồ, Xây dựng và phiên giải đường hồi quy, Tính và phiên giải được hệ số tương quan, Kiểm định đường hồi quy.

   41 p mku 23/06/2020 58 1

 • Bài giảng Phân tích thống kê mô tả - ThS. Nguyễn Chí Minh Trung

  Bài giảng Phân tích thống kê mô tả - ThS. Nguyễn Chí Minh Trung

  Sau khi học xong Bài giảng Phân tích thống kê mô tả người học có thể hiểu về: Tính được tần suất và tỷ lệ phần trăm cho một biến định tính. Thành lập được bảng tiếp liên để mô tả cho mối quan hệ giữa các biến định tính. Biết cách phân tích theo các tầng khác nhau của bộ số liệu

   27 p mku 23/06/2020 143 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số