• Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin - Chương 9: Chủ nghĩa xã hội hiện thực và triển vọng

  Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin - Chương 9: Chủ nghĩa xã hội hiện thực và triển vọng

  Chương 9 - Chủ nghĩa xã hội hiện thực và triển vọng được biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về chủ nghĩa xã hội hiện thực; sự khủng hoảng, sụp đổ của mô hình CNXH Xô Viết và nguyên nhân của nó; triển vọng của chủ nghĩa xã hội.

   10 p mku 05/12/2015 142 1

 • Bài giảng Hóa học 1: Chương 1 - TS. Nguyễn Văn Bời

  Bài giảng Hóa học 1: Chương 1 - TS. Nguyễn Văn Bời

  Chương 1 của bài giảng Hóa học 1 giới thiệu đến người học các khái niệm và định luật cơ bản trong hóa học. Chương này gồm có một số nội dung như: Các khái niệm cơ bản, các định luật cơ bản, một vài phương pháp xác định khối lượng phân tử và đương lượng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   57 p mku 09/11/2015 153 2

 • Bài giảng Hóa học 1: Chương 2 - TS. Nguyễn Văn Bời

  Bài giảng Hóa học 1: Chương 2 - TS. Nguyễn Văn Bời

  Chương 2 của bài giảng Hóa học 1 trình bày 4 nội dung chính, đó là: Nguyên tử và quang phổ nguyên tử, sơ lược về các thuyết cấu tạo nguyên tử cổ điển, thuyết cấu tạo nguyên tử hiện đại theo cơ lượng tử, nguyên tử nhiều electron và cấu hình electron của nguyên tử. Mời các bạn cùng tham khảo.

   79 p mku 09/11/2015 109 2

 • Bài giảng Hóa học 1: Chương 9 - TS. Nguyễn Văn Bời

  Bài giảng Hóa học 1: Chương 9 - TS. Nguyễn Văn Bời

  Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Hệ phân tán và dung dịch, quá trình hòa tan, độ tan S, áp suất hơi của dung dịch, nhiệt độ sôi và nhiệt độ đông đặc dung dịch, áp suất thẩm thấu và định luật Van’t Hoff. Mời tham khảo.

   46 p mku 09/11/2015 116 1

 • Bài giảng Hóa học 1: Chương 11 - TS. Nguyễn Văn Bời

  Bài giảng Hóa học 1: Chương 11 - TS. Nguyễn Văn Bời

  Bài giảng Hóa học 1: Chương 11 trình bày đến bạn đọc các nội dung lên quan đến điện hóa học như: Đối tượng nghiên cứu, phản ứng oxy hóa khử, cân bằng phản ứng oxy hóa – khử, thế điện cực, nguyên tố gavani, sự điện phân, định luật faraday.

   44 p mku 09/11/2015 116 1

 • Bài giảng Phương pháp chiết đo quang

  Bài giảng Phương pháp chiết đo quang

  Chiết xuất kết hợp với đo quang được sử dụng nhiều trong phân tích nên trong phân tích kỹ thuật thường gặp phương pháp này, nguyên tắc cơ bản của phương pháp là tạo ra các sản phẩm có thể chiết được bằng dung môi hữu cơ rồi đo quang xác định nồng độ chất độc. Nhằm giúp các bạn hiểu hơn về vấn đề này, mời các bạn cùng tham khảo...

   78 p mku 11/10/2015 328 1

 • Bài giảng Một số chất độc phân lập bằng chiết ở môi trường ACID

  Bài giảng Một số chất độc phân lập bằng chiết ở môi trường ACID

  Các barbiturat, Glucosid, một số chất độc phân lập bằng chiết ở môi trường kiềm,... là những nội dung chính trong bài giảng "Một số chất độc phân lập bằng chiết ở môi trường ACID". Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu.

   44 p mku 11/10/2015 163 1

 • Bài giảng Các phương pháp chung phân lập chất hữu cơ

  Bài giảng Các phương pháp chung phân lập chất hữu cơ

  Phương pháp cất kéo hơi nước, phương pháp chiết, các phương pháp chung xác định chất độc hữu cơ, phương pháp quang phổ tử ngoại là những nội dung chính trong bài giảng "Các phương pháp chung phân lập chất hữu cơ". Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết bài giảng.

   52 p mku 11/10/2015 384 1

 • Bài giảng Hóa học hữu cơ: Chương mở đầu - Nguyễn Thanh Giang

  Bài giảng Hóa học hữu cơ: Chương mở đầu - Nguyễn Thanh Giang

  Bài giảng Hóa học hữu cơ: Chương mở đầu của Nguyễn Thanh Giang bao gồm những nội dung về sơ lược lịch sử hóa hữu cơ; vai trò của hóa học hữu cơ trong thực phẩm, vật dụng, nhiên liệu, các vật liệu mới,... Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức trong lĩnh vực này.

   8 p mku 24/09/2015 153 1

 • Bài giảng Hidrocarbon

  Bài giảng Hidrocarbon

  Mục tiêu của bài giảng Hidrocarbon là nhằm giúp cho các bạn có thể phân biệt được sự khác nhau về cấu tạo của hydrocarbon no, hydrocarbon không no và hydrocarbon thơm; trình bày được cơ chế phản ứng thế SR của alkan, AE của alken và SE của hydrocarbon thơm; đưa ra được ví dụ và ứng dụng của một số hydrocarbon (parafin, terpen, carotene…).

   37 p mku 24/09/2015 99 1

 • Bài giảng Dẫn xuất halogen R - X

  Bài giảng Dẫn xuất halogen R - X

  Bài giảng Dẫn xuất halogen R - X cung cấp cho các bạn những kiến thức về phân loại halogen R - X; lý tính, cấu tạo và hóa tính của halogen R - X; khả năng phản ứng của halogen R - X; ứng dụng và ý nghĩa y học của việc dẫn xuất halogen R - X. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung kiến thức về vấn đề này.

   12 p mku 24/09/2015 106 1

 • Bài giảng Cơ chế phản ứng

  Bài giảng Cơ chế phản ứng

  Bài giảng Cơ chế phản ứng bao gồm những nội dung về phản ứng hữu cơ; phân loại phản ứng hữu cơ (phản ứng thế, phản ứng khử, phản ứng cộng, phản ứng súc hợp aldol). Bài giảng hữu ích với các bạn chuyên ngành Hóa học, mời các bạn tham khảo để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

   22 p mku 24/09/2015 128 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số