• Tổ chức cơ thể thực vật

  Tổ chức cơ thể thực vật

  Việc trồng trọt: Trong hơn 350.000 loài thực vật, con người đã sử dụng khoảng 10.000 loài làm thực phẩm. Việc trồng cây để lấy thực phẩm đã được thực hiện khoảng 11.000 năm trước

   117 p mku 10/10/2013 206 1

 • Chương 2: Tế bào và học thuyết tế bào

  Chương 2: Tế bào và học thuyết tế bào

  Học thuyết tế bào xây dựng từ thế kỷ 19 đã phát biểu rằng: mọi sinh vật được cấu tạo từ một hoặc nhiều tế bào các tế bào chỉ được tạo ra từ những tế bào trước đó mọi chức năng sống của sinh vật được diễn ra trong tế bào và rằng các tế bào chứa các thông tin di truyền cần thiết để điều khiển các chức năng...

   100 p mku 19/12/2012 153 1

 • CHƯƠNG 2 ENZYME VÀ SỰ XÚC TÁC SINH HỌC

  CHƯƠNG 2 ENZYME VÀ SỰ XÚC TÁC SINH HỌC

  Enzyme là chất xúc tác sinh học có thành phần cơ bản là protein. Trong cuộc sống sinh vật xảy ra rất nhiều phản ứng hóa học, với một hiệu suất rất cao, mặc dù ở điều kiện bình thường về nhiệt độ, áp suất, pH. Sở dĩ như vậy vì nó có sự hiện diện của chất xúc tác sinh học được gọi chung là enzyme

   100 p mku 19/12/2012 151 1

 • QUÁ TRÌNH SINH LÝ CỦA VI SINH VẬT

  QUÁ TRÌNH SINH LÝ CỦA VI SINH VẬT

  Hiện tượng cộng sinh : khi hai sinh vật cùng chung sống hòa bình, sinh vật này hữu ích cho sinh vật kia lại. Hiện tượng đối kháng (hoại sinh) : khi hai sinh vật tiêu diệt lẫn nhau. Hiện tượng ký sinh: sinh vật này sống dựa vào sinh vật kia, hút chất dinh dưỡng của sinh vật kia để nuôi sống mình

   37 p mku 10/10/2013 151 2

 • Sinh thái học

  Sinh thái học

  Sinh thái học được phân chia thành 2 lĩnh vực: STH cá thể: nghiên cứu từng cá thể hay từng loài trong một môi trường sống nhất định STH quần thể: nghiên cứu tổng thể các mối quan hệ giữa các loài khác nhau trong môt môi trường sống.

   90 p mku 10/10/2013 141 1

 • Sinh lý sinh sản

  Sinh lý sinh sản

  Sự khác biệt giữa đực và cái là tùy thuộc một nhiễm sắc thể (nhiễm sắc thể Y) Và một cặp cấu trúc nội tiết là tinh hoàn ở giống đực- buồng trứng ở giống cái. Thời kỳ bào thai, sự biệt hóa tuyến sinh sản nguyên thủy* (primitive gonads) thành tinh hoàn hay buồng trứng là do yếu tố di truyền quyết định. TP HCM .ĐẠI CƯƠNG VỀ HỆ SINH SẢ N...

   116 p mku 10/10/2013 138 3

 • Chương 4 :SỰ QUANG HỢP VÀ HÔ HẤP TẾ BÀO

  Chương 4 :SỰ QUANG HỢP VÀ HÔ HẤP TẾ BÀO

  .SỰ QUANG HỢP Ở THỰC VẬT Sự quang tổng hợp (photosynthesis) hay sự quang hợp, là một quá trình sinh học, chuyển năng lượng ánh sáng thành năng lượng hóa

   34 p mku 19/12/2012 136 1

 • PROTEIN VÀ SỰ CHUYỂN HOÁ PROTEIN TRONG QUÁ TRÌNH CHẾ BIẾN BẢO QUẢN THỰC PHẨM

  PROTEIN VÀ SỰ CHUYỂN HOÁ PROTEIN TRONG QUÁ TRÌNH CHẾ BIẾN BẢO QUẢN THỰC PHẨM

  Quyết định chất lượng khẩu phần thức ăn Ảnh hưởng đến thành phần hóa học, cấu tạo xương Thiếu protein dẫn đến suy dinh dưỡng, chậm lớn, suy giảm miễn dịch, ảnh hưỡng xấu đến chức năng của các cơ quan

   132 p mku 10/10/2013 133 2

 • Trường xung điện

  Trường xung điện

  Nguồn gốc: bằng phát minh của Doevenspeck (1960) Sale & Hamilton (Uniclever): những cơ chế sữa chữa màng tế bào sau khi xử lý PEF Phân loại: Tạo lỗ mao quản có khả năng phục hồi (5-15KV/cm trong 10-hàng trăm μs) Vô hoạt vi sinh vật và bảo quản thực phẩm (18 KV/cm trong vài đến 5 μs)

   22 p mku 10/10/2013 132 1

 • Học thuyết tế bào

  Học thuyết tế bào

  Màng tế bào và các cấu trúc màng: vật cản có tính chọn lọc cao, giới hạn độ lớn, làm nền bố trí các hệ thống cấu trúc, bề mặt thực hiện phản ứng, vận chuyển năng lượng Kích thước rất nhỏ bé: tăng diện tích tiếp xúc nhằm tăng cường sự trao đổi chất và năng lượng

   100 p mku 10/10/2013 127 1

 • Sinh học động vật

  Sinh học động vật

  Các tế bào biểu mô thường được chia làm 3 loại: Tế bào lát có dạng đĩa mỏng, dẹp Tế bào khối có dạng hình khối (quan sát trên lát cắt dọc) hoặc hình lục giác (quan sát trên lát cắt ngang) Tế bào trụ có dạng hình chữ nhật (quan sát lát cắt ngang).

   125 p mku 10/10/2013 127 1

 • Chương 5: Sinh học động vật

  Chương 5: Sinh học động vật

  Động vật là một nhóm sinh vật chính, được phân loại là giới Động vật (Animalia) trong hệ thống phân loại 5 giới. Nhìn chung, động vật là các cơ thể đa bào hoặc đơn bào, có khả năng di chuyển và đáp ứng với môi trường, có thức ăn là các sinh vật khác (dị dưỡng). Sơ đồ cấu tạo cơ thể động vật đã được quy định nghiêm ngặt trong quá...

   125 p mku 19/12/2012 127 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số