• Câu hỏi ôn tập sinh học

  Câu hỏi ôn tập sinh học

  1. Thành phần và cấu trúc của protein có ảnh hưởng đến quá trình chế biến hay không? Giải thích và chứng minh? 2. Thịt của con vật non và con vật già có thay đổi thành phần dinh dưỡng hay không? 3. Dựa vào cơ sở nào để xác định được nhu cầu các chất sinh năng lượng cho từng đối tượng ? Nêu ví dụ cụ thể?* 4. Tại sao thịt động vật tươi thì...

   7 p mku 10/10/2013 57 1

 • DINH DƯỠNG HỌC

  DINH DƯỠNG HỌC

  Dinh dưỡng là bộ môn khoa học nghiên cứu mối quan hệ giữa thức ăn với cơ thể, đó là quá trình cơ thể sử dụng thức ăn để duy trì sự sống, sinh trưởng và phát triển bình thường của các mô và cơ quan, và để sinh năng lượng, cũng như các phản ứng của cơ thể đối với ăn uống, sự thay đổi của khẩu phần và các yếu tố khác có ý nghĩa...

   200 p mku 19/12/2012 42 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số