• Giáo trình hóa sinh học

  Giáo trình hóa sinh học

  Môn học giúp sinh viên kiểm chứng thực nghiệm những kiến thức lý thuyết đã học và dùng chúng để ứng dụng trong nghiên cứu khoa học, làm chuyên đề, đề tài tốt nghiệp hay kiểm nghiệm các sản phẩm thực phẩm, sinh học … Sinh vin thực hiện những phản ứng hóa học cụ thể, kiểm tra định tính và định lượng các thành cơ bản như Glucid, Protein,...

   176 p mku 19/12/2012 152 2

 • DINH DƯỠNG HỌC

  DINH DƯỠNG HỌC

  Dinh dưỡng là bộ môn khoa học nghiên cứu mối quan hệ giữa thức ăn với cơ thể, đó là quá trình cơ thể sử dụng thức ăn để duy trì sự sống, sinh trưởng và phát triển bình thường của các mô và cơ quan, và để sinh năng lượng, cũng như các phản ứng của cơ thể đối với ăn uống, sự thay đổi của khẩu phần và các yếu tố khác có ý nghĩa...

   200 p mku 19/12/2012 49 1

 • Chương 5: Sinh học động vật

  Chương 5: Sinh học động vật

  Động vật là một nhóm sinh vật chính, được phân loại là giới Động vật (Animalia) trong hệ thống phân loại 5 giới. Nhìn chung, động vật là các cơ thể đa bào hoặc đơn bào, có khả năng di chuyển và đáp ứng với môi trường, có thức ăn là các sinh vật khác (dị dưỡng). Sơ đồ cấu tạo cơ thể động vật đã được quy định nghiêm ngặt trong quá...

   125 p mku 19/12/2012 159 1

 • Chương 4 :SỰ QUANG HỢP VÀ HÔ HẤP TẾ BÀO

  Chương 4 :SỰ QUANG HỢP VÀ HÔ HẤP TẾ BÀO

  .SỰ QUANG HỢP Ở THỰC VẬT Sự quang tổng hợp (photosynthesis) hay sự quang hợp, là một quá trình sinh học, chuyển năng lượng ánh sáng thành năng lượng hóa

   34 p mku 19/12/2012 167 1

 • Chương III PROTEIN VÀ SỰ CHUYỂN HOÁ PROTEIN TRONG QUÁ TRÌNH CHẾ BIẾN BẢO QUẢN THỰC PHẨM

  Chương III PROTEIN VÀ SỰ CHUYỂN HOÁ PROTEIN TRONG QUÁ TRÌNH CHẾ BIẾN BẢO QUẢN THỰC PHẨM

  Protein--hay còn gọi là đạm, protit--cần thiết cho sự tăng trưởng và phát triển của cơ thể. Nó cung cấp năng lượng và có vai trò trong sản xuất hoocmôn, kháng thể, các enzym, và các mô. Protein còn giúp cơ thể duy trì sự cân bằng giữa acid-kiềm. Khi protein được hấp thụ, cơ thể phân chia nó ra thành các amino acids (axít amin), khối xây dựng của tất cả...

   132 p mku 19/12/2012 119 1

 • Chương 2: Tế bào và học thuyết tế bào

  Chương 2: Tế bào và học thuyết tế bào

  Học thuyết tế bào xây dựng từ thế kỷ 19 đã phát biểu rằng: mọi sinh vật được cấu tạo từ một hoặc nhiều tế bào các tế bào chỉ được tạo ra từ những tế bào trước đó mọi chức năng sống của sinh vật được diễn ra trong tế bào và rằng các tế bào chứa các thông tin di truyền cần thiết để điều khiển các chức năng...

   100 p mku 19/12/2012 264 1

 • SỰ BIẾN ĐỔI HÀM LƯỢNG NƯỚC TRONG CHẾ BIẾN, BẢO QUẢN THỰC PHẨM

  SỰ BIẾN ĐỔI HÀM LƯỢNG NƯỚC TRONG CHẾ BIẾN, BẢO QUẢN THỰC PHẨM

  Nước có vai trò đặc biệt quan trọng với cơ thể, con người có thể nhịn ăn được vài ngày, nhưng không thể nhịn uống nước. Nước chiếm khoảng 70% trọng lượng cơ thể, 65-75% trọng lượng cơ, 50% trọng lượng mỡ, 50% trọng lượng xương. Nước tồn tại ở hai dạng: nước trong tế bào và nước ngoài tế bào. Nước ngoài tế bào có trong huyết...

   47 p mku 19/12/2012 146 1

 • CHƯƠNG 2 ENZYME VÀ SỰ XÚC TÁC SINH HỌC

  CHƯƠNG 2 ENZYME VÀ SỰ XÚC TÁC SINH HỌC

  Enzyme là chất xúc tác sinh học có thành phần cơ bản là protein. Trong cuộc sống sinh vật xảy ra rất nhiều phản ứng hóa học, với một hiệu suất rất cao, mặc dù ở điều kiện bình thường về nhiệt độ, áp suất, pH. Sở dĩ như vậy vì nó có sự hiện diện của chất xúc tác sinh học được gọi chung là enzyme

   100 p mku 19/12/2012 187 1

 • HÓA SINH THỰC PHẨM

  HÓA SINH THỰC PHẨM

  hiết kế và tạo chủng vi sinh vật biến đổi gen (GMM) có khả năng sinh tổng hợp cao một số enzyme ứng dụng trong chế biến thực phẩm với giá thành cạnh tranh với sản phẩm nhập khẩu. - Thu nhận các chế phẩm enzyme kỹ thuật - Sự đa dạng và ứng dụng các chủng vi sinh vật thực phẩm - Các chất chống oxy hoá tự nhiên...

   22 p mku 19/12/2012 145 1

 • HÓA SINH THỰC PHẨM

  HÓA SINH THỰC PHẨM

  Hóa sinh hay sinh hóa là môn khoa học nghiên cứu đến những cấu trúc và quá trình hóa học diễn ra trong cơ thể sinh vật. Đây là một bộ môn giao thoa giữa hóa học và sinh học, và lĩnh vực nghiên cứu có một số phần trùng với bộ môn tế bào học, sinh học phân tử hay di truyền học. Viết tắt: Chebi. Nó là một môn học cơ bản trong y khoa và công nghệ sinh...

   19 p mku 19/12/2012 141 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số