• Phương pháp quy hoạch động trong việc giải một lớp “các bài toán tối ưu”

  Phương pháp quy hoạch động trong việc giải một lớp “các bài toán tối ưu”

  Quy hoạch động là dùng kĩ thuật đi từ dưới lên. Xuất phát từ trường hợp đơn giản nhất, có thể tìm ngay ra nghiệm bằng cách kết hợp nghiệm của chúng, ta nhận được nghiệm của bài toán cỡ lớn hơn.

   9 p mku 23/06/2020 317 1

 • Đánh giá mức độ phân bố và tích lũy của polybrom diphenyl ete trong trầm tích tại làng nghề tái chế nhựa Minh Khai, thị trấn Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên

  Đánh giá mức độ phân bố và tích lũy của polybrom diphenyl ete trong trầm tích tại làng nghề tái chế nhựa Minh Khai, thị trấn Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên

  Nghiên cứu này đánh giá mức độ tích lũy của 07 đồng loại Polybrom diphenyl ethers - PBDEs (BDE-28, BDE-47, BDE-100, BDE-99, BDE-154, BDE-153, BDE-183) trong trầm tích bùn và hai loại động vật nhuyễn thể sinh sống tại làng nghề tái chế nhựa Minh Khai, tỉnh Hưng Yên là trai sông (Anodonta cygnea) và ốc bươu vàng (Pomacea canaliculata).

   8 p mku 29/11/2018 313 1

 • Khảo sát các thuật giải Tabu Search cho bài toán xếp thời khoá biểu đại học

  Khảo sát các thuật giải Tabu Search cho bài toán xếp thời khoá biểu đại học

  Bài toán xếp thời khóa biểu đại học là bài toán xuất phát từ nhu cầu rất cấp thiết của thực tế. Do thuộc lớp bài toán khó NP, bài toán hiện được quan tâm nghiên cứu và phát triển bởi rất nhiều nhà khoa học trên thế giới. Một trong những hướng tiếp cận hiệu quả nhất hiện nay là hướng tiếp cận sử dụng các metaheuristic.

   9 p mku 23/06/2020 303 2

 • Phản ứng aldol chọn lọc lập thể

  Phản ứng aldol chọn lọc lập thể

  Bài đánh giá này cung cấp tổng quan của một số khái niệm quan trọng trong tính nổi bật của phản ứng Aldol và sau đó làm nổi bật những phát triển gần đây của hệ thống chất xúc tác chiral mới (tập trung vào các chất xúc tác kim loại) mang lại các sản phẩm bổ sung Aldol trong xuất sắc kiểm soát diastero và enantioselectivities.

   16 p mku 29/11/2018 272 1

 • Thuật toán từng bước (có độ dốc) tốt hơn cho việc giải hệ phương trình phi tuyến

  Thuật toán từng bước (có độ dốc) tốt hơn cho việc giải hệ phương trình phi tuyến

  Bài viết trình bày phương pháp có tên “từng bước tốt hơn”: Biến việc giải hệ phương trình phi tuyến thành bài toán tìm cực tiểu của một hàm có dạng tổng bình phương.

   8 p mku 23/06/2020 252 1

 • Nguyên lý hoạt động và một số ứng dụng quan trọng của vật liệu nano TiO2

  Nguyên lý hoạt động và một số ứng dụng quan trọng của vật liệu nano TiO2

  Vật liệu cấu trúc nano và nano TiO2 ngày càng được ứng dụng trong công nghệ và đời sống hàng ngày. Các ứng dụng đặc biệt quan trọng của nano TiO2 nằm trong khu vực quang xúc tác để làm sạch và khử nhiễm môi trường. Trong lĩnh vực năng lượng, ứng dụng chế tạo pin nhiên liệu và pin mặt trời quang hóa có thể giải quyết các vấn đề về an ninh...

   12 p mku 25/11/2019 244 1

 • Hàm mũ của toán tử và phương trình vi phân hệ động lực

  Hàm mũ của toán tử và phương trình vi phân hệ động lực

  Hệ phương trình vi phân tuyến tính có hệ số hằng số, hay phương trình vi phân hệ động lực, trong các giáo trình đại học được giải theo phương pháp giá trị riêng của ma trận hoặc đưa về một phương trình vi phân cấp cao. Bài này giới thiệu phương pháp giải phương trình vi phân hệ động lực nhờ hàm mũ của toán tử.

   8 p mku 23/06/2020 237 1

 • Nghiên cứu sự nhậy màu của phim poly(vinyl alcohol) nhuộm màu bị chiếu xạ gamma

  Nghiên cứu sự nhậy màu của phim poly(vinyl alcohol) nhuộm màu bị chiếu xạ gamma

  Trước và sau khi chiếu xạ, phổ hấp thụ đặc trưng của phim được đo bằng phương pháp quang phổ kế UV-VIS. Sự nhạy màu với bức xạ gamma trên các phim mỏng PVA được nhuộm các màu khác nhau là khác nhau. Kết quả cho thấy phim MB/PVA có độ nhạy bức xạ gamma cao nhất trong cùng khoảng liều nghiên cứu.

   7 p mku 29/11/2018 232 1

 • Chiết xuất SiO2 tinh khiết từ tro nhà máy nhiệt điện than

  Chiết xuất SiO2 tinh khiết từ tro nhà máy nhiệt điện than

  Trong nghiên cứu này, SiO2 tinh khiết được chiết xuất từ tro nhà máy nhiệt điện sau khi tổng hợp alumino-silicate. Các điều kiện tối ưu để thu được SiO2 tinh khiết là nhiệt độ 200oC, tỷ lệ tro/NaOH là 1:30, thời gian phản ứng là 24 giờ. Việc chiết xuất thành công SiO2 từ tro thải là một cách hiệu quả để tận dụng nguồn tro thải và bảo vệ môi...

   8 p mku 25/11/2019 231 1

 • Ứng dụng công nghệ phân tích số liệu trong tối ưu hiệu quả tách CO2 bằng màng thấm trên giàn BR-E

  Ứng dụng công nghệ phân tích số liệu trong tối ưu hiệu quả tách CO2 bằng màng thấm trên giàn BR-E

  Công tác phát triển và vận hành khai thác các mỏ khí có hàm lượng carbon dioxide (CO2 ) cao hiện đang đặt ra thách thức mới cho các công ty điều hành khai thác dầu khí trên thế giới. Tách và loại bỏ khí acid khỏi dòng khí tự nhiên là quá trình xử lý không thể thiếu nhằm tăng chất lượng khí (tăng nhiệt trị) trước khi sử dụng. Công nghệ tách CO2...

   8 p mku 26/05/2020 209 2

 • So bằng kết quả trắc nghiệm môn Toán bằng lí thuyết đáp ứng IRT

  So bằng kết quả trắc nghiệm môn Toán bằng lí thuyết đáp ứng IRT

  Bài viết trình bày ngắn gọn khái niệm so bằng trong lí thuyết trắc nghiệm cổ điển và hiện đại, tiến hành thực nghiệm thông qua hai đề trắc nghiệm khác nhau nhưng có một số câu hỏi bắc cầu, thực hiện quy trình so bằng kết quả tính toán từ hai đề trắc nghiệm nhờ phần mềm phân tích trắc nghiệm VITESTA.

   10 p mku 23/06/2020 196 1

 • Xác định giản đồ phân bố và hằng số axit của các dẫn xuất Phenolic sử dụng phương pháp trắc quang, phổ mô phỏng 13C NMR và mô hình thống kê đa biến

  Xác định giản đồ phân bố và hằng số axit của các dẫn xuất Phenolic sử dụng phương pháp trắc quang, phổ mô phỏng 13C NMR và mô hình thống kê đa biến

  hương pháp trắc quang được sử dụng để xác định giá trị pKa của 20 dẫn xuất phenolic dựa vào phổ UV-Vis của chúng. Trong trường hợp này dữ liệu phổ UV-Vis đã được định dạng bởi một cơ sở dữ liệu 3 chiều. Các giá trị pKa của chúng được tính bằng giải thuật PCA sử dụng dữ liệu này. Phổ mô phỏng 13CNMR...

   10 p mku 25/11/2019 195 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số