• Bài giảng Danh pháp trong hóa học hữu cơ

  Bài giảng Danh pháp trong hóa học hữu cơ

  Nội dung cơ bản của bài giảng Danh pháp trong hóa học hữu cơ là trình bày về cách đặt danh pháp cũng như tên gọi trong hóa học hữu cơ; bảng ghép tên gọi hợp chất hữu cơ; cách chọn mạch chính và đánh số; cách đặt danh pháp cho hidrocarbon không no, hợp chất dị vòng, với hợp chất có nhóm thế, nhóm chức.

   10 p mku 24/09/2015 389 1

 • Bài giảng Hợp chất dị vòng

  Bài giảng Hợp chất dị vòng

  Bài giảng Hợp chất dị vòng được biên soạn nhằm giúp các bạn đưa ra dược ví dụ về các dị vòng; trình bày được sự phân loại theo cấu trúc dị vòng nitơ; các phản ứng chính của dị vòng nitơ; tính base của một số dị vòng nitơ; đưa ra được các ví dụ điển hình của alcaloit, dị vòng nitơ và ý nghĩa y học.

   12 p mku 24/09/2015 475 1

 • Bài giảng Phân tích thực phẩm - ThS. Trương Bách Chiến

  Bài giảng Phân tích thực phẩm - ThS. Trương Bách Chiến

  Bài giảng Phân tích thực phẩm giới thiệu cho sinh viên một số khái niệm cơ bản, quy trình kiểm tra bằng phương pháp hóa học và phương pháp hóa lý một số chỉ tiêu như: đinh lượng acid, định lượng tro, ẩm và khoáng, định lượng Cacbon Hydrat, xác định Protit, xác định Lipid,... Mời bạn đọc cùng tham khảo.

   69 p mku 09/11/2015 632 1

 • Bài giảng Cơ chế phản ứng

  Bài giảng Cơ chế phản ứng

  Bài giảng Cơ chế phản ứng bao gồm những nội dung về phản ứng hữu cơ; phân loại phản ứng hữu cơ (phản ứng thế, phản ứng khử, phản ứng cộng, phản ứng súc hợp aldol). Bài giảng hữu ích với các bạn chuyên ngành Hóa học, mời các bạn tham khảo để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

   22 p mku 24/09/2015 309 1

 • Bài giảng Dẫn xuất halogen R - X

  Bài giảng Dẫn xuất halogen R - X

  Bài giảng Dẫn xuất halogen R - X cung cấp cho các bạn những kiến thức về phân loại halogen R - X; lý tính, cấu tạo và hóa tính của halogen R - X; khả năng phản ứng của halogen R - X; ứng dụng và ý nghĩa y học của việc dẫn xuất halogen R - X. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung kiến thức về vấn đề này.

   12 p mku 24/09/2015 297 1

 • Bài giảng Hidrocarbon

  Bài giảng Hidrocarbon

  Mục tiêu của bài giảng Hidrocarbon là nhằm giúp cho các bạn có thể phân biệt được sự khác nhau về cấu tạo của hydrocarbon no, hydrocarbon không no và hydrocarbon thơm; trình bày được cơ chế phản ứng thế SR của alkan, AE của alken và SE của hydrocarbon thơm; đưa ra được ví dụ và ứng dụng của một số hydrocarbon (parafin, terpen, carotene…).

   37 p mku 24/09/2015 298 1

 • Bài giảng Hóa đại cương: Chương 1 - Nguyễn Kiên

  Bài giảng Hóa đại cương: Chương 1 - Nguyễn Kiên

  Bài giảng "Hóa đại cương - Chương 1: Một số khái niệm và định luật cơ bản của hóa học" cung cấp cho người học một số khái niệm cơ bản về hóa học, một số định luật cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   8 p mku 22/02/2016 387 1

 • Bài giảng Hóa học hữu cơ: Chương mở đầu - Nguyễn Thanh Giang

  Bài giảng Hóa học hữu cơ: Chương mở đầu - Nguyễn Thanh Giang

  Bài giảng Hóa học hữu cơ: Chương mở đầu của Nguyễn Thanh Giang bao gồm những nội dung về sơ lược lịch sử hóa hữu cơ; vai trò của hóa học hữu cơ trong thực phẩm, vật dụng, nhiên liệu, các vật liệu mới,... Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức trong lĩnh vực này.

   8 p mku 24/09/2015 405 1

 • Bài giảng Các phương pháp chung phân lập chất hữu cơ

  Bài giảng Các phương pháp chung phân lập chất hữu cơ

  Phương pháp cất kéo hơi nước, phương pháp chiết, các phương pháp chung xác định chất độc hữu cơ, phương pháp quang phổ tử ngoại là những nội dung chính trong bài giảng "Các phương pháp chung phân lập chất hữu cơ". Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết bài giảng.

   52 p mku 11/10/2015 904 1

 • Bài giảng Một số chất độc phân lập bằng chiết ở môi trường ACID

  Bài giảng Một số chất độc phân lập bằng chiết ở môi trường ACID

  Các barbiturat, Glucosid, một số chất độc phân lập bằng chiết ở môi trường kiềm,... là những nội dung chính trong bài giảng "Một số chất độc phân lập bằng chiết ở môi trường ACID". Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu.

   44 p mku 11/10/2015 440 1

 • Bài giảng Phương pháp chiết đo quang

  Bài giảng Phương pháp chiết đo quang

  Chiết xuất kết hợp với đo quang được sử dụng nhiều trong phân tích nên trong phân tích kỹ thuật thường gặp phương pháp này, nguyên tắc cơ bản của phương pháp là tạo ra các sản phẩm có thể chiết được bằng dung môi hữu cơ rồi đo quang xác định nồng độ chất độc. Nhằm giúp các bạn hiểu hơn về vấn đề này, mời các bạn cùng tham khảo...

   78 p mku 11/10/2015 768 1

 • Bài giảng Hóa học Acid amin-protein

  Bài giảng Hóa học Acid amin-protein

  Bài giảng Hóa học Acid amin-protein được biên soạn nhằm giúp cho các bạn có thể viết được công thức của 20 acid amin thường gặp trong phân tử protein, biết được tính chất của acid amin, tên của một số peptid có chức năng sinh học, các liên kết và các bậc cấu trúc của protein, các tính chất của protein.

   87 p mku 11/10/2015 343 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số